Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Ny PhD stipendiat ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Annabel Eide Ohldieck er utdannet hjertespesialist og arbeider som overlege ved Hjerteavdelingen, HUS, seksjon for pacemakerbehandling og hjertesvikt.

Annabel Ohldieck
Annabel Ohldieck
Foto/ill.:
Annabel Ohldieck

Hovedinnhold

Annabel Ohldieck er utdannet hjertespesialist og arbeider som overlege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, seksjon for pacemakerbehandling og hjertesvikt. Hun startet som PhD stipendiat i 75% stilling 19.04.21.

Annabel skal forske på hvilke faktorer som disponerer for utvikling av forstørret venstre forkammer i hjertet.  I prosjektet skal hun bruke data fra Helseundersøkelsen i Hordaland som var undersøkt 3 ganger mellom 1992 og 2021. Personene var ca. 42 år gamle ved første undersøkelse. Innsamlete data om risikofaktorer for hjertesykdom (vekt, blodtrykk, røyking, kosthold m. fl.), hjerteultralyd-undersøkelse og markører for fedme-assosiert inflammasjon målt i blod, vil bli brukt. Forstørret venstre forkammer er en viktig predisponerende faktor for fedmeassosierte hjertesykdommer som atrieflimmer og hjertesvikt. Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan vektøkning i voksen alder og fedme-assosiert inflammasjon bidrar til utvikling av forstørret venstre forkammer. Det har stor vitenskapelig betydning å få ny kunnskap om hvordan fedmeassosiert hjertesykdom potensielt kan forebygges.Stipendet er finansiert fra Bergen Sanitetsforening/Norske Kvinners Sanitetsforening.

Annabel har kontorplass i 9. etasje rom 9104 på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner.