Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Ny PhD stipendiat ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Marit Gulbrandsen Sandberg er lege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, og PhD-stipendiat ved UiB

Marit Sandberg
Marit Sandberg
Foto/ill.:
Marit Sandberg

Hovedinnhold

Marit Gulbrandsen Sandberg, marit.sandberg@uib.no, er lege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, og PhD-stipendiat ved UiB.Kompetanse/interesseområder: Hjertesykdommer i svangerskap og fødsel, likeverdig behandling i helsevesenet, reproduktiv helse blant migranter.

Målet for PhD-prosjektet er å undersøke hvordan det går med svangerskap og fødsel i pasientgruppen med medfødt hjertesykdom sammenlignet med svangerskap og fødsel i den generelle kvinnepopulasjon i Norge.

Hjertefeil er den vanligste misdannelsen ved fødsel. Det har vært en dramatisk utvikling i behandling av barn med komplekse hjertemisdannelser siden 70-tallet, og de fleste barn med hjertefeil kan forventes å nå voksen alder.  Antallet voksne med medfødte hjertefeil har derfor vært økende de siste 20-30 årene, og grad av sykelighet og komplikasjoner i gruppen har vært i sterk endring. Antallet kvinner med medfødt hjertesykdom som ønsker å få barn øker, men kunnskapen om hvilken risiko de løper ved å gjennomgå et svangerskap og fødsel er begrenset.