Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Fedmekirurgi gir mindre bedring av hjertefunksjon hos kvinner

Studien, med lege og PhD kandidat Lisa Grymyr som første forfatter, gir ny innsikt i 1-års virkningene av fedmekirurgi på hjertets størrelse og funksjon

Grafisk abstrakt av Lisa Grymyr
Foto/ill.:
Lisa Grymyr

Hovedinnhold

Fedmekirurgi fører til betydelig bedring i hjertets geometri og langaksefunksjon

Denne studien fra UiB fulgte 94 pasienter med fedme før og 1 år etter behandling med Roux-en-Y gastric bypass operasjon for fedme.  Studien, med lege og forsker Lisa Grymyr som første forfatter, gir ny innsikt i 1-års virkningene av fedmekirurgi på hjertets størrelse og funksjon.

Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet European Heart journal Open og er basert på analyser av data samlet i Fettvest-studien (Fedmekirurgi på Vestlandet). Forskergruppen har tidligere vist at pasienter i 40-årene med alvorlig fedme har høy prevalens av nedsatt hjertefunksjon og fortykket hjertemuskel. Fedmekirurgi medfører betydelige endringer i kroppsstørrelse, blodtrykk og hjertefrekvens. Den aktuelle studien viser i tillegg store virkninger på hjertets mekanikk der 75% av pasientene oppnår normal hjertegeometri og 56% normal hjertefunksjon 1 år etter operasjonen. Kvinner oppnår imidlertid et dårligere resultat enn menn. Høyt blodtrykk over tid og vedvarende hjertemuskelhypertrofi ble identifisert som risikofaktorer for dårligere hjertefunksjon 1 år etter operasjonen. Resultatene indikerer at kvinner med alvorlig fedme og høyt blodtrykk bør følges opp tettere etter fedmekirurgi.  

Hele studien kan du lese her:  

European Heart Journal Open, Volume 1, Issue 2, September 2021, oeab024