Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Bergen Sanitetsforening støtter prosjekt om svangerskap hos kvinner med medfødte hjertefeil

Stipendiat Marit Sandberg har mottatt NOK 300.000 i driftsstøtte til sitt prosjekt om svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødte hjertefeil

Logo for Bergen Sanitetsforening
Foto/ill.:
Bergen Sanitetsforening

Hovedinnhold

Stipendiat Marit Sandberg har mottatt NOK 300.000 i driftsstøtte til sitt prosjekt om svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødte hjertefeil. I prosjektet vil informasjon i FS-databasen og Norsk Pasientregister om behandling på sykehus kobles med Medisinsk Fødselsregister, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner hos kvinner med medfødt hjertesykdom vil bli sammenlignet med andre gravide i perioden 1994-2014. Prosjektstøtten fra Bergen Sanitetsforening vil muliggjøre utvidet datatilgang fram til 2020, hvilket øker prosjektets betydning.