Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Webinar | Seminar

Forskning på kjønn, reproduksjon og lungene, i én generasjon og på tvers av generasjoner. Kan vi ekstrapolere denne kunnskapen til studiet av hjerte- og karsykdommer?

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Mandag 31.10.22 kl.12-13.Sted: Rom 8.1-8.2, laboratoriebygget. Seminaret er hybrid. Professor Francisco Gómez Real, presenterer først evidens for kjønnsforskjeller i lungehelse med fokus på astma og lungefunksjon, deretter om relasjonen mellom luftveishelse og kjønnshormonrelaterte hendelser, og til slutt kjønnsspesifikke assosiasjoner mellom risikofaktorer hos foreldre og overvekt og luftveishelse hos avkom.

Francisco Gomez Real
Foto/ill.:
Francisco Gómez Real

Hovedinnhold

De siste tiårene har brakt økende kunnskap om den forunderlige rolle av kjønn og reproduktive faktorer i kronisk helse og sykdom, med fokus på hjerte- og karsykdommer, men også på luftveissykdommer.

Kvinners reproduktive funksjoner innebærer et nært samspill mellom kjønnshormoner og metabolske og immunologiske faktorer, for å fremme graviditet, ernære fosteret og gi næring til spedbarnet. Det å kunne bli gravid skaper forskjeller i de hormonelle, metabolske og immunologiske profiler mellom kvinner og menn. Erkjennelsen av at astma og lungefunksjon er relatert til kjønn og reproduktive hendelser, og forståelsen av at samspillet mellom hormonell, metabolsk og immunologisk status også spiller en rolle for luftveishelse, har ført til et nytt paradigme i astmaepidemiologien de siste femten årene. I tillegg er det kjønnsrelaterte forskjeller mellom mors- og farslinje i overføring av risiko for astma og fedme til neste generasjon.

Real presenterer først evidens for kjønnsforskjeller i lungehelse med fokus på astma og lungefunksjon, deretter om relasjonen mellom luftveishelse og kjønnshormonrelaterte hendelser, og til slutt kjønnsspesifikke assosiasjoner mellom risikofaktorer hos foreldre og overvekt og luftveishelse hos avkom. Kan vi ekstrapolere fra denne forskningen til forskning om kardiovaskulære sykdommer, ikke bare i én generasjon, men på tvers av generasjoner?

Prof. Francisco Gómez Real, MD Ph.d., deler sin tid mellom vitenskapelig og klinisk arbeid. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin (K2), Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, Norge. Han er spesialist i gynekologi og fødselshjelp, og jobber som overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, med særlig ansvar for oppfølgingen av gravide kvinner med fedme. Han har også flere års erfaring fra allmenn medisin og lungemedisin.

Real er en internasjonal ekspert innen forskning om kjønnshormoner, reproduktive- og metabolske faktorer for lungehelse, og leder kvinnehelse studiene i RHINESSA/ECRHS/RHINE nettverkene.

Real leder Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU, Forskningsenhet for helseundersøkelser | Universitetet i Bergen (uib.no)), en kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen som gjennomfører kliniske forskningsprosjekter – blant andre HUSK3, JOINTHEART and IDA. FHU er et samarbeid mellom Det Medisinske Fakultet og Haukeland universitetssykehus (HUS).

Forskningen hans er publisert i Am J Respir Crit Care Med (IF 21), JACI, Thorax, PLoS One, Eur Resp J, Resp Med, Int J Epidemiol, American Journal of Epidemiology, Menopause, Journal of Clinical Periodontology, Maturitas, Nutrients, blant andre, og er blitt omtalt i media (New York Times, Washington Post, Der Standard, El Pais, Aftenposten), Dagens Medisin, Allergi i Praksis, Tidskriftet for den Norske Legeforeningen, osv)

Seminaret er hybrid og åpent for alle interesserte . Ønsker du å delta digitalt? Be om lenke og påkoblingsinformasjon fra hilde.jacobsen@uib.no