Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Åpent debattmøte

Åpent debattmøte 15.06.23 om NOU 5/23: Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse (Kvinnehelserapporten)

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen (UiB) inviterer til debatt om hvordan Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiB vil følge opp sentrale mangler som er påpekt om at kunnskapen ikke når fram til helsearbeidere og helseprofesjonsstudenter. Auditoriet, Bikuben kl.13-15

Bilde fra NOU 2023: 5
Foto/ill.:
NOU 2023: 5

Hovedinnhold

Tid: Torsdag 15.06.23 kl. 13-15

Sted: Auditoriet, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus

Rapporten pekte på viktige tiltak som må gjennomføres for å sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og sykdom kommer pasientene til gode. Rapporten er nå på høringsrunde. I den anledning inviterer Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen (UiB) til debatt om hvordan Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiB vil følge opp sentrale mangler som er påpekt om at kunnskapen ikke når fram til helsearbeidere og helseprofesjonsstudenter.

Program:

Møteledere: Eva Gerdts og Marit Sandberg

Professor Christine Meyer, NHH, og Leder av Kvinnehelseutvalget: Kunnskapsbroen – en viktig del av Den store forskjellen

Viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster, Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus: Hvordan arbeider sykehuset med å etablere systemer for å ivareta et kjønnsperspektiv i beslutningsgrunnlaget på helse- og omsorgsfeltet. (Tiltak 14)

Dekan Per Bakke, det medisinske fakultet, UiB: Hvordan sikre at oppdatert kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og kjønns betydning for helse innlemmes i nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. (Tiltak 17) Hvorfor ikke lede an lokalt?

I panelet: Professor Tone M. Norekvål, viseinstituttstyrer Else Cathrine Lütcherath Rustad, HVL, Rita Tveiten fra Nasjonalforeningen, André Høberg fra Norsk Medisinstudentforening m. fl.

 

Logo UiB, Helse Bergen Senter for Kvinnehjertet
Foto/ill.:
: