Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

PhD Johannes Just Hjertaas

Johannes Just Hjertaas disputerte 05.06.23 med avhandlingen "Measurement of the left ventricular deformation using 3D echocardiography"

Bilde av Johannes Hjertaas med komite
Foto/ill.:
Eva Gerdts

Hovedinnhold

Johannes Just Hjertaas disputerte 05.06.23 med avhandlingen "Measurement of the left ventricular deformation using 3D echocardiography"

Det var godt fremmøte, og mange tilhørere fikk nok økt innsikt i bruk av strain metoder for vurdering av hjertefunksjon. Både prøveforelesning og disputas viste kandidatens store kunnskaper innenfor både programmering og ekkokardiografi. Disputasen ble ledet av professor Ketil Grong. Opponentene førsteamanuensis Denisa Muraru fra Universitetet Milano Bicocca, professor Thor Edvardsen fra Universitetet i Oslo fikk kandidaten med på en lærerik diskusjon. Komiteen var ledet av professor Odd Helge Gilja fra UiB. Professor emeritus Knut Matre og professor Eva Gerdts var stolte veiledere på 3. benk. Vi gratulerer med en flott PhD disputas!