Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Stinn brakke da Senteret arrangerte åpent debattmøte om NOU 5/23

Det var stinn brakke da Senteret arrangerte åpent debattmøte om NOU 5/23: Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse (Kvinnehelserapporten)

Bilde av Gerdts, Norekvål, Meyer
Tone Norekvål, Christine Meyer og Eva Gerdts
Foto/ill.:
Eva Gerdts

Hovedinnhold

Møtet fokuserte på viktige tiltak påpekt i rapporten for å sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og sykdom kommer pasientene til gode. Dette krever implementering både i sykehusets strategi og i overordnete læringsmål for helseprofesjonsutdanninger.

Møtet startet med engasjerte innlegg fra Christine Meyer, leder for Kvinnehelseutvalget og professor ved NHH, viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster i Helse Bergen og dekan Per Bakke ved det medisinske fakultet. Innlederne fikk mange gode innspill fra publikum og ikke minst fra fagpanelet bestående av professor Tone Norekvål, viseinstituttstyrer Else Cathrine Lütcherath Rustad, HVL, Rita Tveiten fra Nasjonalforeningen, André Høberg fra Norsk Medisinstudentforening, leder i brukerutvalget på Haukeland Universitetssykehus Linda Haugland, leder i Bergen Sanitetsforening Helén Botnevik og utdanningsleder ved Klinisk institutt 2 professor Mette N. Vesterhus.