Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Kan kjønnsstudier bidra til bedre forståelse av manglende politisk satsing på kvinnehelse

Førsteamanuensis og leder for Senter for kvinne og kjønnsforskning Kari Jegerstedt holdt et morsomt og inspirerende seminar om tema på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, 19.februar 2024

Bilde fra senterseminar 19.02.24
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Førsteamanuensis og leder for Senter for kvinne og kjønnsforskning Kari Jegerstedt holdt et morsomt og inspirerende seminar om tema. Hvordan skal vi forstå kjønn og dets empiriske og analytiske kategorier? Hva er kvinne? Når Forskningsrådet og EU bruker ‘gender mainstreaming’, så er det ingen som egentlig tar ansvar for å løfte fram betydning av kjønn.