Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Seminar

Digital hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering reduserer dødelighet, reinnleggelser og psykologisk stress, men nasjonale data viser at over 80% deltar ikke i hjerterehabilitering etter hjerteinfarktet. Seminar 15.04.24 ved professor Tone Norekvål på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Bilde av Tone M Norekvål
Professor Tone M Norekvål
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

I Norge behandles årlig over 12 000 pasienter for hjerteinfarkt. Selv om overlevelsen i pasientgruppen har blitt betydelig forbedret, vil pasientene måtte leve med kronisk hjertesykdom resten av livet. Hjerterehabilitering reduserer dødelighet, reinnleggelser og psykologisk stress, men nasjonale data viser at over 80% deltar ikke i hjerterehabilitering etter hjerteinfarktet. I prosjektet eHjerteRehab ledet av Professor Tone Norekvål jobbes det med å opprette et digitalt hjerterehabiliteringstilbud slik at flere pasienter kan få tilbud om hjerterehabilitering. Dette vil være spesielt viktig for grupper som i dag i mindre grad deltar i hjerterehabilitering, slik som eldre, kvinner og etniske minoriteter. Prosjektet fikk nylig støtte fra Norges Forskningsråd og har tidligere mottatt både innovasjonsmidler og forskningsmidler fra Helse Vest.

Tone Norekvål er Professor ved Klinisk Institutt 2 ved UiB. Hun leder forskningsgruppen PROCARD ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og arbeider også som spesialrådgiver for Fagsenter for pasientrapporterte data ved Haukeland Universitetssykehus. Hun innehar en rekke nasjonale og internasjonale verv.

Innleder: Professor Tone Norekvål
Tid: 15.april klokken 12.00 til 13.00
Sted: Rom 9.1 og 9.2 Laboratoriebygget

Åpent for alle interesserte