Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Professor Eva Gerdts tildelt Falch seniorpris 2024

Å bli tildelt Falch Seniorforskerprisen er først og fremst en anerkjennelse fra ‘mine egne’, nemlig Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og Bergen medisinske Selskap

Bilde av prisutdeling Falch
Foto/ill.:
H. Jacobsen

Hovedinnhold

Prisen anerkjenner min lederrolle innenfor forskning på hjertesykdom hos kvinner med fokus på betydningen av høyt blodtrykk, og oppbygging av et nytt, sterkt lokalt forskningsmiljø på Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Prisen forteller meg også at min nasjonale og internasjonale lederrolle innenfor dette feltet er sett og verdsatt. Dette setter UiB på kartet. De siste årene har jeg også arbeidet mye opp mot politisk bevisstgjøring om moderne kvinnehelse, både gjennom innspill til Kvinnehelseutvalget og foredrag for politikere, pasientorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Her har vi både kunnskapshull, kunnskap som ikke tas ibruk og behov for ny forskning for å sikre bærekrafts utvikling i helse- og sosialsektoren. For meg er det gledelig å se at ledelsen ved MED og ved Haukeland Universitetssykehus har tatt ballen og arbeider for etablering av et større forskningssenter for Kvinnehelse. Men fortsatt gjenstår mye arbeid, ikke minst forskningspolitisk for å bli kvitt den vanlige politiske sammenblanding av likestilling og kvinnehelse.

 

Årets Søren Falch-prisvinnere!