Hjem
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
Nyhet

Gratulerer til PhD kandidat Annabel Ohldieck for en flott midtveisevaluering!

Førsteamanuensene Tine Karlsen og Gerhard Sulo evaluerte PhD kandidat Annabel Ohldiecks studier av kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom blodtrykk og organskade

Bilde av Annabel Ohldieck på midtveisevaluering
Foto/ill.:
J.Hjertaas

Hovedinnhold

Førsteamanuensene Tine Karlsen og Gerhard Sulo evaluerte PhD kandidat Annabel Ohldiecks studier av kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom blodtrykk og organskade ved midtveisevalueringen 28.05.24. Prosjektet er basert på Helseundersøkelsen i Hordaland. Flott presentasjon og interessant diskusjon ble etterfulgt av en felles lunsj på Senteret.