Hjem
Lærernes dag

Program Lærernes dag 2021

Programoversikt Lærernes dag UiB 29. januar 2021
Her finner du oversikt over programmet for Lærernes dag 29. januar 2021
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Vi åpner dagen kl. 09.00 fra Universitetsaulaen, hvor programleder Guri Solberg vil lose oss gjennom dagen, sammen med blant andre Helsesista, kunnskapsminister Guri Melby og et knippe inviterte gjester.

Meld deg på Lærernes dag 2021 - absolutt siste frist er torsdag 28. jan. kl 12.00! 

Logg inn og lag din egen plan

Alle påmeldte deltakere vil få tilsendt en innloggingslink til en arrangementswebside en uke før arrangementet, der du vil finne all informasjon om program og foredragsholdere. Du kan lage din egen plan for dagen ved å markere dine favoritter, og når du er logget inn kan du også kommunisere med foredragsholdere og lærerkollegaer.

I år kan du få med deg alt! 

Du velger selv hvilke programposter du vil følge live og hvilke du eventuelt vil se i etterkant. Alle foredragene vil  ligge tilgjengelige i 3 måneder, slik at du kan gå tilbake og få med deg mye mer fra programmet også etter 29. januar.  

For å få tilgang til sendingen både på selve dagen og i etterkant er det derfor viktig at   du registrerer din påmelding her innen 28. januar kl. 12.00 

Program 

(med forbehold om endringer): 

Folkehelse og livsmestring - Spor 1 og 2

09:30Professor emeritus Ingvard Wilhelmsen, Klinisk institutt 2
Livet er et usikkert prosjekt
 Professor Astri Andresen og professor Teemu Ryymin, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Smittekamp gjennom tidene
10:00Professor Mari Hysing, Institutt for samfunnspsykologi
#fårikkesove. Om søvn blant ungdommer
 Stipendiat Olin Blaalid Oldeide, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
"Eg er meir enn problema mine!" Ungdomsperspektiv på rusførebygging
10:30Seniorrådgiver Unni Marie Heltne, Senter for krisepsykologi
Barn som lever med vold i familien
 Førsteamanuensis Laura Sætveit Miles, Institutt for fremmedspråk
How can literature makes us better people?
11:30Førsteamanuensis Frode Helmich Pedersen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Å lære livsmestring gjennom skjønnlitteratur
 Førsteamanuensis Viggo Krüger og stipendiat Ole Kristian Einarsen, Griegakademiet - Institutt for musikk
Musikkterapi i forebyggende arbeid med barn og unge

 

Demokrati og medborgerskap - Spor 3 og 4

09:30Professor Kjetil Børhaug, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Oppseding om, for og gjennom demokrati
 Professor Brita Ytre-Arne, Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhetsbruk i krisetider - pandemi, klimakrise og politikk
10:00Professor Elisabeth Ivarsflaten og professor Anne Lise Fimreite, Institutt for sammenlignende politikk
Medborgerpanelet
10:30Professor Marit Skivenes, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Hvor mye kritikk tåler velferdsstatens institusjoner?
 Universitetslektor Kjetil Evjen, Institutt for sammenlignende politikk
Brexit - hvor går veien videre?
11:30Førsteamanuensis Hild Elisabeth Hoff, Institutt for fremmedspråk
Demokrati og medborgerskap i fremmedspråksfagene
 Førsteamanuensis Synnøve Nepstad Bendixsen, Institutt for sosialantropologi
Veien til Europa: Eksternaliseringspolitikk og migranters beslutninger langs Balkanruten
12:00Førsteamanuensis Ole T. Hjortland og postdoktor Pål Antonsen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Demokrati og offentlig debatt
 Professor Gunnar Grendstad, Institutt for sammenlignende politikk og forsker Hilmar Mjelde, NORCE
Hvor går veien videre for USA? 

 

Bærekraftig utvikling - Spor 5 og 6

09:30Professor Kerim Nisancioglu, Institutt for geovitenskap
Klimaendringer i Arktis
 Professor Sigrid Eskeland Schütz, Det juridiske fakultet
Klimasøksmålet
10:00Professor Espen Gamlund og førstelektor David Chelsom Vogt, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Hvilket ansvar har enkeltpersoner i kampen for klima? 
 Professor Jan Martin Nordbotten, Matematisk institutt og forsker Hans Christian Steen-Larsen, Geofysisk institutt
Matematikeren og Klimaforskeren
10:30Førsteamanuensis Katja Enberg, Institutt for biovitenskap:
Driver vi mennesker evolusjon? 
 Førsteamanuensis Kikki Flesche Kleiven, professor Eystein Jansen, begge Institutt for geovitenskap og professor Tore Furevik, direktør Bjerknessenteret for klimaforskning
Geologiens historie og klimaendring
11:30Stipendiat Thea Gregersen, Senter for klima- og energiomstilling (CET) / Institutt for samfunnspsykologi
Miljøpsykologi: Bekymring for klimaendringer
 Professor Roger Strand, Senter for vitenskapsteori
Magic: Ubehagelig kunnskap
12:00Stipendiat Jakob Grandin, Institutt for geografi
Radikal innovasjon
 Førsteamanuensis Inger Elisabeth Måren, Institutt for biovitenskap
Bærekraftig utvikling, for hvem? Miljøhensyn vs økonomisk vekst
 Førsteamanuensis Odd Inge Steen, Institutt for geografi
Bærekraftig utvikling - vår felles framtid

 

Lærerens profesjonskompetanse - Spor 7 og 8

09:30

Professor Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi
Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag
10:00Førsteamanuensis Hans Marius Hansteen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Kvifor og korleis er nøkkelomgrepa i læreplanverket essensielt omstridde?
 Professor Åsta Haukås
Dybdelæring i fremmedspråk
10:30Stipendiat Solveig Moldrheim, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap / Seniorrådgiver i Raftostiftelsen
Reflektert praksis i møte med fordommer i skolen
 Professor Endre Brunstad, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Fagfornyinga i norskfaget – bidrag til demokrati og medborgarskap
11:30Seniorforsker Cecilie Slokvik Hansen, The Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)
Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 Universitetslektor Amund Børdahl, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Akademisk skriving for elever som skal bli gagns studenter: Noen råd og refleksjoner
12:00Stipendiat Astrid Lenvik, Institutt for pedagogikk
Ekstraordinært vanskelig? Tilpasset opplæring for elever med ekstraordinært læringspotensial
 Professor Marie von der Lippe og universitetslektor Christian Lomsdalen:
Undervisning om kontroversielle spørsmål

 

-

Spent på mottakelsen

Faglig-pedagogisk dag er UiB største etterutdanningsarena for lærerne og har vært en viktig kontaktflate mot skolene i vår region i nærmere 30 år.

– Nå som det meste av undervisning og formidling ved UiB uansett må foregå digitalt ville vi benytte anledningen til å fornye både innhold og innpakning, sier Roald Valle, leder for UiB Videre og programkomiteen for årets arrangement. Sammen med resten av komiteen er han spent på mottakelsen ute på skolene.

– Vi har måttet stramme inn på antall programposter i år, for å få det hele til å gå i hop, men den store fordelen i år er at det vil bli mulig å få med seg alt, siden programpostene vil ligge tilgjengelig i etterkant, hele 3 måneder frem, sier Valle.

Det vil bli sendt ut evalueringsskjema til alle påmeldte i etterkant. 

Professor Elisabeth Ivarsflaten

Professor Elisabeth Ivarsflaten leder Medborgerpanelet ved UiB og skal sammen med professor Anne Lise Fimreite diskutere demokrati i det 21. århundre

Foto/ill.:
UiB
Forsker II Hilmar Mjelde

Hilmar Mjelde er USA-kjenner og forsker II ved NORCE. Sammen med UiB-professor Gunnar Grendstad skal han se på veien videre for USA etter presidentskiftet.

Foto/ill.:
NORCE
Førsteamanuensis Viggo Krüger

Førsteamanuensis Viggo Krüger og stipendiat Ole Kristian Einarsen samtaler om musikkterapi i forebyggende arbeid med barn og unge.

Foto/ill.:
UiB