Hjem
UiB læringslab

Om UiB læringslab

Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal UiB læringslab være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB.

Hovedinnhold

UiB læringslab ble etablert i Media City Bergen (MCB) høsten 2017.

I UiB læringslab møter du et tverrfaglig team som i samarbeid med fagmiljøene driver utviklingsarbeid knyttet til digital undervisning, vurdering og formidling. 

UiB læringslab rommer også en oppfølging av DigUiB-programmet som i perioden 2014-2017 hadde tre hovedprosjekter: Digital vurderingLæringsplattform og UiB læringslab. Fra 1. januar 2018  ble programmet integrert i UiB læringslab og forlenget ut 2021, med nye satsingsområder.

UiB læringslab har studio for både lyd og video, redigeringsrom, fleksible  undervisnings- og møtelokaler, samt kontorplasser. Ansatte ved UiB kan låne lokalene til arbeid knyttet til utvikling av undervisningen, og be om støttetjenester fra UiB læringslab.  Les mer om dette ved å følge fanene i toppmenyen.