Hjem
UiB læringslab
Sentre for fremragende utdanning 2022

Åpent informasjonsmøte om ny SFU-utlysing

SFU-ordningen gir Norges fremste utdanningsmiljøer mulighet til å organisere seg i sentre med ambisiøse mål. Neste søknadsfrist er 20. april 2022 og UiB kan sende inntil fem søknader.

SFU-ill
Foto/ill.:
Eivind Senneset/Lars Olaf Haaheim

Hovedinnhold

Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

SFU-status tildeles for fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering. Ditt fagmiljø kan søke om opptil åtte millioner kroner per år over fem år. Til nye SFUer i 2022 er det utlyst til sammen 140 millioner.

Velkommen til informasjonsmøte, enten du vil søke våren 2022 eller du har mer langsiktige planer. Pinar Heggernes, prorektor med særlig ansvar for utdanning og digitalisering, presenterer universitetsledelsens SFU-ambisjoner.

Fra de to SFUene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, bioCEED og iEarth, kommer senterlederne Sehoya Cotner og Jostein Bakke for å dele råd og erfaringer. Sammen med dem stiller Elena Victoria Brattebø, som leder arbeidet til iEarth-studentene ved UiB, og Sigrunn Eliassen, visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og erfaren SFU-professor.

Fra det universitetspedagogiske fagmiljøet deltar førsteamanuensis Ivar Nordmo, som har førstehånds kjennskap til hele søknadsprosessen. Sist, men ikke minst, BOA-teamet, tverrfaglig sentraladministrativ gruppe med spisskompetanse innen bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet, er med.

Møtet blir todelt:

  • 13.00 - 13.45: Hvorfor søke SFU-status?
  • 13.45 - 14.00: Pause
  • 14.00 - 15:00: Hvordan søke SFU-status våren 2022? 

Du kan velge mellom å være til stede i UiB læringslab eller å delta digitalt. Det gjør du i påmeldingsskjemaet, som du finner i boksen til høyre.

Møtet vil foregå på engelsk.