Hjem
UiB læringslab
Rettigheter og bruk

Opphavsrett og undervisning

Er du usikker på lover og regler om opphavsrett? Her finner du nyttig informasjon om bruk av bilder, bilder, lyd og film og annet matierale i undervisningen, både på campus og på nett.

Hovedinnhold

Opphavsrett er en tidsbegrenset rett som opphavspersonen har til sine verk (forfattere, komponister, skapende kunstnere). Opphavsretten reguleres blant annet av åndsverkloven. Med introduksjonen av ny teknologi og digitale hjelpemidler til høyere utdanning følger en rekke problemstillinger knyttet til opphavsrett og personvern som det er viktig å være oppmerksom på. 

Veiledere

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Diku og Utdanningsdirektoratet. 

Universitetet i Bergen har fastsatt en egen rettighetspolitikk om universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid.

Rapporten Opphavsrett i digital undervisning  ble skrevet av Torger Kielland som en utredning på oppdrag for DigUiB-prosjektet ved Universitetet i Bergen, hovedsakelig i perioden mars 2014 til juni 2015. Lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) ble vedtatt av Stortinget 22. mai 2018 og trådte i kraft 1. juli 2018, og utredningen er oppdatert etter denne og ellers per primo september 2018. Rapporten er tilgjengelig i sin helhet digitalt her. 

Sentrale avtaler

Universitetet i Bergen har også egne avtaler som gir ansatte og studenter rett til å bruke materiale i forbindelse med undervisning. 

Norwaco-avtalen gir undervisningsstedet rett til å bruke TV-programmer i egen undervisningsvirksomhet. Avtalen omfatter alle NRKs TV- og radiokanaler, en rekke europeiske TV-kanaler samt de fleste norskproduserte spillefilmer.

Kopinor-avtalen gir studenter og ansatte rett til å ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett.