Hjem
Lektorsenteret
Nyhet

Praksis utenom det vanlige

Lektorutdanningen ved UiB samarbeider med mange skoler om praksisopplæringen i lektorprogrammene og PPU. De fleste praksisskolene ligger i Bergen og omegn, men ikke alle.

Besøkende fra  The Cape Academy of Mathematics, Science and Technology Education i Sør-Afrika sammen med ansatte ved Lektorsenteret.
Besøkende fra The Cape Academy of Mathematics, Science and Technology Education i Sør-Afrika sammen med ansatte ved Lektorsenteret.
Foto/ill.:
Ole Friele, UiB

Hovedinnhold

Siden 2008 har fagmiljøet på MatNat samarbeidet med en skole i Cape Town, The Cape Academy of Mathematics, Science and Technology Education (CAMST). De fleste høstsemestre siden den gang har en gruppe lektorstudenter gjennomført en av sine lange praksisperioder på denne skolen. Erfaringene med dette er svært gode.

Besøkte UiB
Siden 2008 har flere personer fra UiB besøkt skolen i Cape Town, men ingen derfra har vært på besøk på UiB. Nå har vi endelig gjort noe med det, da vi ønsket velkommen en delegasjon med rektor Angie Naidu i spissen i begynnelsen av oktober.

Under besøket møtte de ledelse, fagmiljø og studenter på MN og utvekslet av erfaringer med samarbeidet. De besøkte også Lektorsenteret der det bl.a. ble diskutert mulighet for å utvide samarbeidet til andre fag. En av dagene besøkte de også Bergen Katedralskole, med bl.a. observasjon i klasserom.

Besøket ble opplevd som veldig positivt av begge parter og man ønsker å fortsette samarbeidet. Det aller viktigste utbyttet av besøket er nok at vi er blitt bedre kjent med hverandre og det gjør alltid samarbeid enklere. Og folk i fagmiljøet er allerede i gang med å se på mulighetene for en gjenvisitt om ikke altfor lenge.

Resultat av forsknings- og utdanningsprosjekt
Fagmiljøet på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) ble introdusert for skolen i forbindelse med et tidligere forsknings- og utdanningsprosjekt. UiB samarbeidet da bl.a. med University of Western Cape om forskning og PhD-utdanning innen matematikk- og realfagsdidaktikk i flere land i det sørlige Afrika.

CAMST har undervisning på ungdomsskole- og videregåendenivå. Skolen har internat og tilbyr bl.a. utdanning til elever fra dårlige kår som er dyktige i realfag. De fleste lærere bor på campus, det gjør også studentene som har praksis der, noe som er en av suksessfaktorene.

Fagmiljøet har vurdert det slik at så pass mange likheter mellom CAMST og norsk skole at det kan erstatte en praksisperiode i norsk skole. Samtidig er det mer enn nok forskjeller til å gi studentene nye perspektiver.