Hjem
Lektorsenteret

Styre og utval

Her finn du informasjon om dei ulike styra og utvala i lektorutdanninga. Medlemmer, mandat, møter og saker.

Vedtaksklubbe
Foto/ill.:
Colorbox