Hjem
Lektorsenteret

Eksterne samarbeidspartnarar

Lektorsenteret og lektorutdanninga ved Universitetet i Bergen har ei rekke eksterne samarbeidspartnarar.

fargerik teikning av personar
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Praksisskular

UiB har samarbeid med omlag 45 praksiskular i Vestland og kor dei største skuleeigarane er Vestland Fylkeskommune og Bergen kommune

 

Eksterne fagfeller 

Som ein del av kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Bergen har lektorutdanninga fire fagfeller: