Hjem
Lektorsenteret
Taushetsplikt praksis

Taushetsplikt i forbindelse med praksis

Som student på ettårig PPU eller lektorutdanning skal du ha praksis i skolen. Du pålegges derfor taushetsplikt etter de samme reglene som gjelder dem som jobber i skolen.

Hovedinnhold

Lektorstudenter er pålagt å gjøre seg kjent med reglene for taushetsplikt i skolen. Studentene må signere en taushetspliktserklæring før de skal i praksis, som sier at de har lest og forstått reglene, og vil respektere disse i møtet med skolen. Ved UiB signeres erklæringen elektronisk ved semesterregistrering.

Mer informasjon om taushetsplikt for studenter omtales i Lov om universitet og høyskoler §4-6.