Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Ny bok

Architectural Conservation and Restoration in Norway and Russia

Redaktører: Siri Skjold Lexau, professor i kunsthistorie ved LLE og Evgeny Khodakovsky, professor I kunsthistorie ved Statsuniversitetet i St. Petersburg.

Faksimile av bokomslaget (utsnitt)
Foto/ill.:
Routledge

Hovedinnhold

Norge og Russland har sammenlignbare klimatiske forhold, og står overfor de samme utfordringer når det gjelder å vedlikeholde historisk trearkitektur så vel som moderne bygninger. Antologien «Architectural Conservation and Restoration in Norway and Russia» sammenligner arkitektoniske bevarings- og restaureringsteorier i de to landene, og diskuterer hva som er deres viktigste utfordringer i historisk og moderne bevaringspraksis.  

Boken består av tre hoveddeler: 1) oppdagelse og bevaring av historisk arkitektur i slutten av det nittende til det tidlige tjuende århundre; 2) moderne tilnærminger til tidligere restaureringer og bevaring og vedlikehold av historisk arkitektur; 3) og til slutt aktuelle spørsmål om bevaring av arkitektonisk arv fra det tjuende århundre, som på grunn av ulike byggteknologier og kunstneriske kvaliteter krever reviderte metoder og historisk evaluering.

Boken er et resultat av et samarbeidsprosjekt som var etablert mellom LLE og Historisk fakultet ved Statsuniversitetet i St. Petersburg i perioden fra 2012 til 2016, med finansiering fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU).

Boken er utgitt på Routlegde. Les forlagets omtale.