Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
PH.D. -GRADEN - SYNNE YTRE ARNE - ALLMENN LITTERATURVITENSKAP

Synne Ytre Arne disputerer i allmenn litteraturvitenskap

Tittel på avhandlingen: “Staging Perception. Theatricalities in Marcel Proust’s  À la recherche du temps perdu ”

Opponenter:

1. opponent: professor Patrick ffrench, King's College London

2. opponent: professor Dominique Jullien, University of California

Leder av komiteen er professor Anne Beate Maurseth, Universitetet i Bergen.

 

Settedekan Anders Fagerjord vil lede disputasen

Interesserte er velkommen!

 

Pressemelding: uib.no/nye-doktorgrader