Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
PH.D. -GRADEN - SYNNE YTRE ARNE - ALLMENN LITTERATURVITENSKAP

Prøveforelesning - Synne Ytre Arne- allmenn litteraturvitenskap

Oppgitt emne: “Perception and theatricality in Jean-Jacques Rousseau’s Rêveries d’un promeneur solitaire”