Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
prøveforelesning

Prøveforelesning: Trine Krigsvoll Haagensen (kunsthistorie)

Trine Krigsvoll Haagensen prøveforeleser for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 17. september 2020.

Hovedinnhold

Oppgitt emne:

"Diskuter ulike tilnærminger til vitenskapelige bilder i lys av nyere vitenskapsstudier og vitenskapshistorie"

 

På grunn av smittevernhensyn, må de som er interesserte i å være til stede på disputasen, melde fra om dette senest tirsdag 15. september. Dere melder fra ved å fylle ut følgende skjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8735809