Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Disputas: Anna Blekastad Watson - teatervitenskap

Anna Blekastad Watson disputerer for ph.d.-graden 19. februar 2021.

Hovedinnhold

Tittel på avhandlingen: "De politiske gruppeteatrene i Norge – estetisk-politiske virkemidler og kollektive praksiser: Pendlerne, Hålogaland Teater, Perleporten og Tramteateret"

Opponenter:

1. opponent: førsteamanuensis lektor Laura Luise Schultz, Københavns Universitet
2. opponent: professor emeritus Stig A. Eriksson, Høgskolen på Vestlandet

Leder av komiteen er førsteamanuensis Keld Hyldig, Universitetet i Bergen.

Settedekan Anders Fagerjord vil lede disputasen.

NB. Det blir kun anledning til å delta på disputasen digitalt via Zoom.

Lenke til digitalt møterom: 
https://uib.zoom.us/j/62527087703?pwd=S1RnZmxlQnEyZXc4NFUyOFZSbmdxQT09