Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
STILLING FOR FØRSTEAMANUENSIS I ALLMENN LITTERATURVITENSKAP

Prøveforelesninger, allmenn litteraturvitenskap

Wolfgang Hottner, Pablo Maurette og Olga Solovieva prøveforeleser 18. og 19. oktober for tilsetting i stilling som førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap.

Hovedinnhold

Prøveforelesningene holdes over Zoom etter følgende plan:

Mandag 18. oktober

Tirsdag 19. oktober

Tema for prøveforelesningene:
En introduksjonsforelesning til en av tekstene fra kursene ALLV111, ALLV112, ALLV113, ALLV114.Pensumlister vedlagt.

An introductory lecture on one of the texts assigned to students taking the basic courses ALLV111, ALLV112, ALLV113, ALLV114. Lists of works enclosed.


Forelesningene er åpne for interesserte.