Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Forskergruppe

Forskergruppen Samtidsestetikk

Den tverrfaglige forskningsgruppen Samtidsestetikk består av forskere og gjesteforskere fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), samt lokale og internasjonale samarbeidspartnere.

Åpen bok
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Vi deler en felles interesse for samtidens estetiske prosesser og deres mediale, politiske og sosiale betingelser.

Vårt mål er å engasjere oss aktivt i aktuelle tendenser innen samtidslitteratur, -kunst og -media og dermed arbeide i nært samarbeid med ulike institusjoner her i Bergen og i utlandet. 

Forskningsgruppen har regelmessige møter og diskuterer aktuelle problemstillinger i form av en lesegruppe. Andre forskere inviteres til å holde foredrag, og ph.d.- og doktorgradsstudenter presenterer sitt arbeid.

Vi arrangerer også tverrfaglige workshops og konferanser ved UiB og med våre samarbeidspartnere i Bergen.