Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kulturer som ikke skiller for- og etternavn

Navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom for- og etternavn. Lista inneholder særlig arabiske og tamilske navn. Navnelista er laga til bruk for behandling etter navneloven.

Ansvarlig for innholdet: Ivar Utne, Universitetet i Bergen.

[Dette er fila det er vist til i Rundskriv G-20/02, s. 32, og har samme innhold som versjonen fra 28.10.2002.]

 

NAVN SOM HAR TRADISJON I EN KULTUR SOM IKKE SKILLER MELLOM FORNAVN OG ETTERNAVN

Jf. navneloven § 3 3. ledd nr. 3, § 4 1. ledd nr. 3 og nr. 5, og § 8 2. punktum.

Listen nedenfor inneholder navn med tradisjon i de kulturene som bruker muslimsk og tamilsk navneskikk, og dessuten navn som blir brukt i enkelte afrikanske kulturer. Dette er navn som altså både brukes som for- og etternavn. Navn som normalt ikke brukes som både for- og etternavn, fins også i disse kulturene, men er ikke med i listen. Omtale av navneskikkene fins i NOU 2001:1 Lov om personnavn - Tradisjon, liberalisering og forenkling, kap. 11.3.1.

Tredje kolonne viser hvilket kjønn som vanligvis bruker navnet som fornavn. For noen navn har ikke opplysninger om kjønn vært tilgjengelig i kildene.

Mange navn forekommer i flere stavevarianter. En viktig grunn til det er at det ikke er noen fast måte å omforme fra det arabiske og det tamilske alfabetet til vårt latinske alfabet. På grunn av dette må en regne med mange flere varianter enn dem som fins i listen.

Listen er utarbeidet av Ivar Utne med grunnlag i oppslagsverk, artikler og norske folkregisteropplysninger. En liste som dette kan ikke være fullstendig verken i utvalg av navn eller når det gjelder sikre opplysninger om hvordan navn blir brukt innenfor alle deler av disse kulturområdene. Utvalget er bl.a. begrenset av praktiske grunner. Det er med ca. 4900 muslimske navn, derav ca. 650 kvinnenavn, ca. 1400 tamilske navn og ca. 65 navn fra andre afrikanske kulturer. I alt omfatter listen ca. 6300 navn, inkludert skrivevarianter av navn.

Kommentarer om innholdet er velkomne og kan bidra til bedre saksbehandling.

© Opphavsrett og kopirett til listen: Ivar Utne. Den kan ikke distribueres i strid med åndsverksloven. Eksempler kan brukes med referanse til overskriften og undertegnede. Etter avtale med Justisdepartementet kan listen brukes fritt av folkeregistrene, fylkesmannsembetene og Justis- og politidepartementet.

Henvendelser om listen kan gjøres til Ivar Utne, tlf. 55 58 24 04, e-post: ivar.utne@nor.uib.no, postadresse: Nordisk institutt, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen.

Listen blir endret fortløpende, sist 28.10.2002.

Ivar Utne, amanuens i norsk språk og navneforsker

 


Navn - Kultur - Kjønn
Aaftab - muslimsk - menn
Aalam - muslimsk - menn
Aali - muslimsk - menn
Aalim - muslimsk - menn
Aaman - muslimsk - menn
Aamina - muslimsk - kvinner
Aamir - muslimsk - menn
Aamira - muslimsk - kvinner
Aaqil - muslimsk - menn
Aarif - muslimsk - menn
Aarifin - muslimsk - menn
Aasi - muslimsk - menn
Aasif - muslimsk - menn
Aasim - muslimsk - menn
Aasir - muslimsk - menn
Aatif - muslimsk - menn
Aban - muslimsk - menn
Abane - muslimsk - menn
Abaq - muslimsk - menn
Abaque - muslimsk - menn
Abbad - muslimsk - menn
Abbas - muslimsk - menn
Abboud - muslimsk - menn
Abbud - muslimsk - menn
Abbaad - muslimsk - menn
Abchar - muslimsk - menn
Abd al-Adl - muslimsk - menn
Abd al-Afuww - muslimsk - menn
Abd al-Ahad - muslimsk - menn
Abd al-Akhir - muslimsk - menn
Abd al-Aleem - muslimsk - menn
Abd al-Aliyy - muslimsk - menn
Abd al-Awwal - muslimsk - menn
Abd al-Azeem - muslimsk - menn
Abd al-Azeez - muslimsk - menn
Abd al-Badee - muslimsk - menn
Abd al-Baith - muslimsk - menn
Abd al-Baqee - muslimsk - menn
Abd al-Bari - muslimsk - menn
Abd al-Barr - muslimsk - menn
Abd al-Baseer - muslimsk - menn
Abd al-Basit - muslimsk - menn
Abd al-Batin - muslimsk - menn
Abd al-Fattah - muslimsk - menn
Abd al-Ghaffar - muslimsk - menn
Abd al-Ghafoor - muslimsk - menn
Abd al-Ghani - muslimsk - menn
Abd al-Hadee - muslimsk - menn
Abd al-Hafeez - muslimsk - menn
Abd al-Haiyy - muslimsk - menn
Abd al-Hakam - muslimsk - menn
Abd al-Hakeem - muslimsk - menn
Abd al-Haleem - muslimsk - menn
Abd al-Hameed - muslimsk - menn
Abd al-Haq - muslimsk - menn
Abd al-Haseeb - muslimsk - menn
Abd al-Jabbar - muslimsk - menn
Abd al-Jaleel - muslimsk - menn
Abd al-Jami - muslimsk - menn
Abd al-Kabeer - muslimsk - menn
Abd al-Kareem - muslimsk - menn
Abd al-Karim - muslimsk - menn
Abd al-Khabeer - muslimsk - menn
Abd al-Khafiz - muslimsk - menn
Abd al-Khaliq - muslimsk - menn
Abd Allah - muslimsk - menn
Abd al-Lateef - muslimsk - menn
Abd al-Majeed - muslimsk - menn
Abd al-Majid - muslimsk - menn
Abd al-Malik - muslimsk - menn
Abd al-Mani - muslimsk - menn
Abd al-Mateen - muslimsk - menn
Abd al-Muakhkhir - muslimsk - menn
Abd al-Mubdi - muslimsk - menn
Abd al-Mueed - muslimsk - menn
Abd al-Mughni - muslimsk - menn
Abd al-Muhaymin - muslimsk - menn
Abd al-Muhsee - muslimsk - menn
Abd al-Muhyee - muslimsk - menn
Abd al-Muizz - muslimsk - menn
Abd al-Mujeeb - muslimsk - menn
Abd al-Mumeet - muslimsk - menn
Abd al-Mumin - muslimsk - menn
Abd al-Muntaqim - muslimsk - menn
Abd al-Muqaddim - muslimsk - menn
Abd al-Muqeet - muslimsk - menn
Abd al-Muqsit - muslimsk - menn
Abd al-Muqtadir - muslimsk - menn
Abd al-Musawwir - muslimsk - menn
Abd al-Mutakabbir - muslimsk - menn
Abd al-Mutal - muslimsk - menn
Abd al-Muzill - muslimsk - menn
Abd al-Nafi - muslimsk - menn
Abd al-Noor - muslimsk - menn
Abd al-Nur - muslimsk - menn
Abd al-Qabiz - muslimsk - menn
Abd al-Qadir - muslimsk - menn
Abd al-Qahhar - muslimsk - menn
Abd al-Qawiyy - muslimsk - menn
Abd al-Qayyum - muslimsk - menn
Abd al-Quddus - muslimsk - menn
Abd al-Rafe - muslimsk - menn
Abd al-Raheem - muslimsk - menn
Abd al-Rahman - muslimsk - menn
Abd al-Raouf - muslimsk - menn
Abd al-Raqeeb - muslimsk - menn
Abd al-Rasheed - muslimsk - menn
Abd al-Razzaq - muslimsk - menn
Abd al-Saboor - muslimsk - menn
Abd al-Salam - muslimsk - menn
Abd al-Samad - muslimsk - menn
Abd al-Samee - muslimsk - menn
Abd al-Shaheed - muslimsk - menn
Abd al-Shakoor - muslimsk - menn
Abd al-Shakur - muslimsk - menn
Abd al-Tawwab - muslimsk - menn
Abd al-Wadood - muslimsk - menn
Abd al-Wahhab - muslimsk - menn
Abd al-Wahid - muslimsk - menn
Abd al-Wajid - muslimsk - menn
Abd al-Wakeel - muslimsk - menn
Abd al-Wali - muslimsk - menn
Abd al-Waliyy - muslimsk - menn
Abd al-Warith - muslimsk - menn
Abd al-Wasi - muslimsk - menn
Abd al-Zahir - muslimsk - menn
Abd al-Zaar - muslimsk - menn
Abda - muslimsk - menn
Abdallah - muslimsk - menn
Abdechahid - muslimsk - menn
Abdechakour - muslimsk - menn
Abdedaim - muslimsk - menn
Abdel Karim - muslimsk - menn
Abdel Kerim - muslimsk - menn
Abdeladhim - muslimsk - menn
Abdelali - muslimsk - menn
Abdelalim - muslimsk - menn
Abdelamir - muslimsk - menn
Abdelatif - muslimsk - menn
Abdelazim - muslimsk - menn
Abdelaziz - muslimsk - menn
Abdelbadi - muslimsk - menn
Abdelbaki - muslimsk - menn
Abdelbar - muslimsk - menn
Abdelbari - muslimsk - menn
Abdelbassir - muslimsk - menn
Abdelbassit - muslimsk - menn
Abdelbatine - muslimsk - menn
Abdelfattah - muslimsk - menn
Abdelfettah - muslimsk - menn
Abdelghaffar - muslimsk - menn
Abdelghafour - muslimsk - menn
Abdelghani - muslimsk - menn
Abdelhadi - muslimsk - menn
Abdelhafed - muslimsk - menn
Abdelhafid - muslimsk - menn
Abdelhafiz - muslimsk - menn
Abdelhakam - muslimsk - menn
Abdelhakim - muslimsk - menn
Abdelhalim - muslimsk - menn
Abdelhamid - muslimsk - menn
Abdelhannane - muslimsk - menn
Abdelhaq - muslimsk - menn
Abdelhaqq - muslimsk - menn
Abdelhaye - muslimsk - menn
Abdelhedi - muslimsk - menn
Abdelilah - muslimsk - menn
Abdeljalal - muslimsk - menn
Abdeljalil - muslimsk - menn
Abdeljami - muslimsk - menn
Abdeljebbar - muslimsk - menn
Abdelkabir - muslimsk - menn
Abdelkader - muslimsk - menn
Abdelkafi - muslimsk - menn
Abdelkarim - muslimsk - menn
Abdelkebir - muslimsk - menn
Abdelkefi - muslimsk - menn
Abdelkhaled - muslimsk - menn
Abdelkhaliq - muslimsk - menn
Abdelkrim - muslimsk - menn
Abdellah - muslimsk - menn
Abdellatif - muslimsk - menn
Abdellaziz - muslimsk - menn
Abdelmajid - muslimsk - menn
Abdelmalek - muslimsk - menn
Abdelmalik - muslimsk - menn
Abdelmannane - muslimsk - menn
Abdelmawla - muslimsk - menn
Abdelmoneim - muslimsk - menn
Abdelmoughni - muslimsk - menn
Abdelmouhaimine - muslimsk - menn
Abdelmouhy - muslimsk - menn
Abdelmoujib - muslimsk - menn
Abdelmoumen - muslimsk - menn
Abdelmoumin - muslimsk - menn
Abdelmoumine - muslimsk - menn
Abdelmounaim - muslimsk - menn
Abdelmounim - muslimsk - menn
Abdelmouqaddem - muslimsk - menn
Abdelmouqaddim - muslimsk - menn
Abdelmouqit - muslimsk - menn
Abdelmouqsit - muslimsk - menn
Abdelmouqtadir - muslimsk - menn
Abdelmoussaouir - muslimsk - menn
Abdelmoussawir - muslimsk - menn
Abdelnasser - muslimsk - menn
Abdelouakil - muslimsk - menn
Abdelouali - muslimsk - menn
Abdelouaris - muslimsk - menn
Abdelouarith - muslimsk - menn
Abdelouassi - muslimsk - menn
Abdelqadir - muslimsk - menn
Abdelqaoui - muslimsk - menn
Abdelqawi - muslimsk - menn
Abdelqayyoum - muslimsk - menn
Abdelqouddous - muslimsk - menn
Abdelraffar - muslimsk - menn
Abdelrafour - muslimsk - menn
Abdelrahmen - muslimsk - menn
Abdelraliq - muslimsk - menn
Abdelrani - muslimsk - menn
Abdelwadid - muslimsk - menn
Abdelwadoud - muslimsk - menn
Abdelwahab - muslimsk - menn
Abdelwaheb - muslimsk - menn
Abdelwahed - muslimsk - menn
Abdelwahhab - muslimsk - menn
Abdelwahid - muslimsk - menn
Abdelwajid - muslimsk - menn
Abdelwakil - muslimsk - menn
Abdelwali - muslimsk - menn
Abdelwassi - muslimsk - menn
Abdenacer - muslimsk - menn
Abdenbi - muslimsk - menn
Abdennafi - muslimsk - menn
Abdennasser - muslimsk - menn
Abdennassir - muslimsk - menn
Abdennour - muslimsk - menn
Abdenour - muslimsk - menn
Abderachid - muslimsk - menn
Abderafie - muslimsk - menn
Abderafik - muslimsk - menn
Abderahim - muslimsk - menn
Abderahman - muslimsk - menn
Abderahmen - muslimsk - menn
Abderaouf - muslimsk - menn
Abderezak - muslimsk - menn
Abderrachid - muslimsk - menn
Abderrachid - muslimsk - menn
Abderrafi - muslimsk - menn
Abderrahim - muslimsk - menn
Abderrahmane - muslimsk - menn
Abderraouf - muslimsk - menn
Abderrazzaq - muslimsk - menn
Abdeslam - muslimsk - menn
Abdessabour - muslimsk - menn
Abdessalam - muslimsk - menn
Abdessamad - muslimsk - menn
Abdessami - muslimsk - menn
Abdessamih - muslimsk - menn
Abdessattar - muslimsk - menn
Abdesselam - muslimsk - menn
Abdessettar - muslimsk - menn
Abdettawab - muslimsk - menn
Abdezzahir - muslimsk - menn
Abdhul - muslimsk - menn
Abdi - muslimsk - menn
Abdiaziz - muslimsk - menn
Abdi-Aziz - muslimsk - menn
Abdi-Dahir - muslimsk - menn
Abdifataah - muslimsk - menn
Abdigadir - muslimsk - menn
Abdihabib - muslimsk - menn
Abdihafid - muslimsk - menn
Abdihakim - muslimsk - menn
Abdihakin - muslimsk - menn
Abdihamid - muslimsk - menn
Abdijabaar - muslimsk - menn
Abdikadir - muslimsk - menn
Abdikalik - muslimsk - menn
Abdikariim - muslimsk - menn
Abdikarim - muslimsk - menn
Abdikhadar - muslimsk - menn
Abdikrim - muslimsk - menn
Abdiladif - muslimsk - menn
Abdilahi - muslimsk - menn
Abdilatif - muslimsk - menn
Abdilaziz - muslimsk - menn
Abdillahi - muslimsk - menn
Abdille - muslimsk - menn
Abdilqadir - muslimsk - menn
Abdilrahman - muslimsk - menn
Abdilsamet - muslimsk - menn
Abdimalik - muslimsk - menn
Abdimaalik - muslimsk - menn
Abdinaser - muslimsk - menn
Abdinasir - muslimsk - menn
Abdinata - muslimsk - menn
Abdinazir - muslimsk - menn
Abdinoor - muslimsk - menn
Abdinur - muslimsk - menn
Abdiqadir - muslimsk - menn
Abdiqani - muslimsk - menn
Abdirahin - muslimsk - menn
Abdirahman - muslimsk - menn
Abdirahmaan - muslimsk - menn
Abdirashid - muslimsk - menn
Abdirisak - muslimsk - menn
Abdirisaaq - muslimsk - menn
Abdirizak - muslimsk - menn
Abdirizaq - muslimsk - menn
Abdisalam - muslimsk - menn
Abdisalan - muslimsk - menn
Abdisalaan - muslimsk - menn
Abdisamad - muslimsk - menn
Abdisamed - muslimsk - menn
Abdishakur - muslimsk - menn
Abditatah - muslimsk - menn
Abdiwadud - muslimsk - menn
Abdiwahid - muslimsk - menn
Abdiwahaab - muslimsk - menn
Abdiwali - muslimsk - menn
Abdiweli - muslimsk - menn
Abdi-Weli - muslimsk - menn
Abdiwelli - muslimsk - menn
Abdlmalk - muslimsk - menn
Abdo - muslimsk - menn
Abdolali - muslimsk - menn
Abdolhossein - muslimsk - menn
Abdollah - muslimsk - menn
Abdolrahman - muslimsk - menn
Abdou - muslimsk - menn
Abdoul - muslimsk - menn
Abdoulaye - muslimsk - menn
Abdoullah - muslimsk - menn
Abdoun - muslimsk - menn
Abdoune - muslimsk - menn
Abduh - muslimsk - menn
Abdukadir - muslimsk - menn
Abdul Aleem - muslimsk - menn
Abdul Ali - muslimsk - menn
Abdul Awwal - muslimsk - menn
Abdul Azim - muslimsk - menn
Abdul Aziz - muslimsk - menn
Abdul Baqi - muslimsk - menn
Abdul Barr - muslimsk - menn
Abdul Basit - muslimsk - menn
Abdul Batin - muslimsk - menn
Abdul Baari - muslimsk - menn
Abdul Fattah - muslimsk - menn
Abdul Ghaffar - muslimsk - menn
Abdul Ghafur - muslimsk - menn
Abdul Ghani - muslimsk - menn
Abdul Hadi - muslimsk - menn
Abdul Hafiz - muslimsk - menn
Abdul Hakam - muslimsk - menn
Abdul Hakeem - muslimsk - menn
Abdul Halim - muslimsk - menn
Abdul Hamid - muslimsk - menn
Abdul Haqq - muslimsk - menn
Abdul Hasib - muslimsk - menn
Abdul Hayy - muslimsk - menn
Abdul Haafiz - muslimsk - menn
Abdul Haakim - muslimsk - menn
Abdul Jabbar - muslimsk - menn
Abdul Jalil - muslimsk - menn
Abdul Jamil - muslimsk - menn
Abdul Kafi - muslimsk - menn
Abdul Karim - muslimsk - menn
Abdul Karim - muslimsk - menn
Abdul Kerim - muslimsk - menn
Abdul Khaaliq - muslimsk - menn
Abdul Latif - muslimsk - menn
Abdul Mahasin - muslimsk - menn
Abdul Majeed - muslimsk - menn
Abdul Malik - muslimsk - menn
Abdul Mannan - muslimsk - menn
Abdul Matin - muslimsk - menn
Abdul Muhaymin - muslimsk - menn
Abdul Muid - muslimsk - menn
Abdul Mujib - muslimsk - menn
Abdul Mumin - muslimsk - menn
Abdul Munim - muslimsk - menn
Abdul Muqtadir - muslimsk - menn
Abdul Musawwir - muslimsk - menn
Abdul Muti - muslimsk - menn
Abdul Mutaali - muslimsk - menn
Abdul Maajid - muslimsk - menn
Abdul Maalik - muslimsk - menn
Abdul Qadir - muslimsk - menn
Abdul Qahir - muslimsk - menn
Abdul Qayyum - muslimsk - menn
Abdul Quddus - muslimsk - menn
Abdul Qaadir - muslimsk - menn
Abdul Rahman - muslimsk - menn
Abdul Rashid - muslimsk - menn
Abdul Rehman - muslimsk - menn
Abdul Wadud - muslimsk - menn
Abdul Wahhab - muslimsk - menn
Abdul Wasi - muslimsk - menn
Abdul Waahid - muslimsk - menn
Abdulbasit - muslimsk - menn
Abdulfatah - muslimsk - menn
Abdulhakim - muslimsk - menn
Abdulilah - muslimsk - menn
Abduljabbar - muslimsk - menn
Abdulkadir - muslimsk - menn
Abdulkariim - muslimsk - menn
Abdulkarim - muslimsk - menn
Abdul-Karim - muslimsk - menn
Abdulkhadir - muslimsk - menn
Abdull - muslimsk - menn
Abdulla - muslimsk - menn
Abdullah - muslimsk - menn
Abdullrazak - muslimsk - menn
Abdulmajiid - muslimsk - menn
Abdulqadir - muslimsk - menn
Abdul-Rahman - muslimsk - menn
Abdulrashid - muslimsk - menn
Abdulrasul - muslimsk - menn
Abdulrehman - muslimsk - menn
Abdulwahid - muslimsk - menn
Abdun Nur - muslimsk - menn
Abdun Naasir - muslimsk - menn
Abdur Rabb - muslimsk - menn
Abdur Rafi - muslimsk - menn
Abdur Rahim - muslimsk - menn
Abdur Rahman - muslimsk - menn
Abdur Raqib - muslimsk - menn
Abdur Rashid - muslimsk - menn
Abdur Rauf - muslimsk - menn
Abdur Razzaq - muslimsk - menn
Abdurahim - muslimsk - menn
Abdurashid - muslimsk - menn
Abdus Sabur - muslimsk - menn
Abdus Salam - muslimsk - menn
Abdus Samad - muslimsk - menn
Abdus Sami - muslimsk - menn
Abdus Sattar - muslimsk - menn
Abdus Shakur - muslimsk - menn
Abdus Subhan - muslimsk - menn
Abdut Tawwab - muslimsk - menn
Abduz Zaahir - muslimsk - menn
Abed - muslimsk - menn
Abedin - muslimsk - menn
Abeera - muslimsk - kvinner
Abenezer - muslimsk - menn
Aber - muslimsk - kvinner
Abhilash - muslimsk - menn
Abhiram - muslimsk - menn
Abhirami - muslimsk - kvinner
Abi - muslimsk - menn
Abid - muslimsk - menn
Abida - muslimsk - kvinner
Abidin - muslimsk - menn
Abidine - muslimsk - menn
Abidullah - muslimsk - menn
Abihash - muslimsk - menn
Abikafi - muslimsk - menn
Abiq - muslimsk - menn
Abique - muslimsk - menn
Abir - muslimsk - kvinner
Abirashid - muslimsk - menn
Abishek - muslimsk - menn
Abit - muslimsk - menn
Abita - muslimsk - kvinner
Abla - muslimsk - kvinner
Ablaj - muslimsk - menn
Abobakar - muslimsk - menn
Abobaker - muslimsk - menn
Abobakr - muslimsk - menn
Abokor - muslimsk - menn
Abou Bakr - muslimsk - menn
Abou Madiane - muslimsk - menn
Aboubakar - muslimsk - menn
Aboubekr - muslimsk - menn
Abou-Tourab - muslimsk - menn
Abrar - muslimsk - menn
Abrar - muslimsk - menn
Absal - muslimsk - menn
Absame - muslimsk - menn
Absar - muslimsk - menn
Abu Bakr - muslimsk - menn
Abubaker - muslimsk - menn
Abubakir - muslimsk - menn
Abubeker - muslimsk - menn
Abukar - muslimsk - menn
Abulkadir - muslimsk - menn
Abuturrab - muslimsk - menn
Abyad - muslimsk - menn
Abyan - muslimsk - menn
Abyaz - muslimsk - menn
Acheq - muslimsk - menn
Achfaq - muslimsk - menn
Achiq - muslimsk - menn
Achir - muslimsk - menn
Achouaq - muslimsk - menn
Achour - muslimsk - menn
Achraf - muslimsk - menn
Achraq - muslimsk - menn
Achwaq - muslimsk - menn
Adam - muslimsk - menn
Adame - muslimsk - menn
Adda - muslimsk - menn
Adeeb - muslimsk - menn
Adeel - muslimsk - menn
Adel - muslimsk - menn
Adela - muslimsk - kvinner
Adelle - muslimsk - kvinner
Adem - muslimsk - menn
Adham - muslimsk - menn
Adhim - muslimsk - menn
Adi - muslimsk - menn
Adib - muslimsk - menn
Adid - muslimsk - menn
Adil - muslimsk - menn
Adila - muslimsk - kvinner
Adim - muslimsk - menn
Adlane - muslimsk - menn
Adli - muslimsk - menn
Adnan - muslimsk - menn
Adnane - muslimsk - menn
Afaf - muslimsk - kvinner
Afdal - muslimsk - menn
Afeef - muslimsk - menn
Afef - muslimsk - menn
Affan - muslimsk - menn
Afif - muslimsk - menn
Afifa - muslimsk - kvinner
Afifah - muslimsk - kvinner
Afifedin - muslimsk - menn
Aflah - muslimsk - menn
Afouan - muslimsk - menn
Afroz - muslimsk - menn
Afsar - muslimsk - menn
Aftab - muslimsk - menn
Afwan - muslimsk - menn
Afy - muslimsk - menn
Afzal - muslimsk - menn
Aga - muslimsk - menn
Aghilini - tamilsk - kvinner
Aghlab - muslimsk - menn
Agib - muslimsk - menn
Agilan - tamilsksk - menn
Ahad - muslimsk - menn
Ahalya - tamilsksk -
Ahdaf - muslimsk - menn
Ahila - tamilsksk -
Ahilan - tamilsksk - menn
Ahilan - tamilsk -
Ahlam - muslimsk - kvinner
Ahmad - muslimsk - menn
Ahmed - muslimsk - menn
Ahmednoor - muslimsk - menn
Ahmeida - muslimsk - menn
Ahmer - muslimsk - menn
Ahmida - muslimsk - menn
Ahmidou - muslimsk - menn
Ahsab - muslimsk - menn
Ahsan - muslimsk - menn
Ahsen - muslimsk - menn
Ahssan - muslimsk - menn
Aiat - muslimsk - kvinner
Aicha - muslimsk - kvinner
Aiche - muslimsk - menn
Aida - muslimsk - kvinner
Aidah - muslimsk - kvinner
Aidh - muslimsk - menn
Aiman - muslimsk - menn
Aimane - muslimsk - menn
Ain - muslimsk - menn
Aisha - muslimsk - kvinner
Aissa - muslimsk - menn
Aissar - muslimsk - menn
Aiyampillai - tamilsk - menn
Ajad - muslimsk - menn
Ajade - muslimsk - menn
Ajandan - tamilsk -
Ajanthan - tamilsk -
Ajawid - muslimsk - menn
Ajinthan - tamilsk - menn
Ajitha - tamilsk -
Ajmal - muslimsk - menn
Ajob - muslimsk - menn
Ajwad - muslimsk - menn
Akand - muslimsk - menn
Akashdeep - tamilsk - menn
Akbar - muslimsk - menn
Akef - muslimsk - menn
Akhlaq - muslimsk - menn
Akhtal - muslimsk - menn
Akhtar - muslimsk - menn
Akhund - muslimsk - menn
Akhyar - muslimsk - menn
Akif - muslimsk - menn
Akil - muslimsk - menn
Akila - muslimsk - kvinner
Akile - muslimsk - kvinner
Akli - muslimsk - menn
Akmal - muslimsk - menn
Akram - muslimsk - menn
Ala - muslimsk - menn
Alae - muslimsk - menn
Alaeddine - muslimsk - menn
Alaedin - muslimsk - menn
Alaganantham - tamilsk - menn
Alagaratnam - tamilsk - menn
Alal - muslimsk - menn
Alam - muslimsk - menn
Alamgeer - muslimsk - menn
Alamgir - muslimsk - menn
Al-Amin - muslimsk - menn
Alan - muslimsk - menn
Alaoua - muslimsk - menn
Alaoui - muslimsk - menn
Alawa - muslimsk - menn
Alawi - muslimsk - menn
Aleef - muslimsk - menn
Aleem - muslimsk - menn
Alhakeem - muslimsk - menn
Alhamza - muslimsk - menn
Ali - muslimsk - menn
Alia - muslimsk - kvinner
Aliedin - muslimsk - menn
Alif - muslimsk - menn
Alim - muslimsk - menn
Aliya - muslimsk - kvinner
Aliyya - muslimsk - kvinner
Aliaa - muslimsk - kvinner
Allah Bakhsh - muslimsk - menn
Allama - muslimsk - menn
Allan - muslimsk - menn
Allem - muslimsk - menn
Almas - muslimsk - menn
Alqama - muslimsk - menn
Altaf - muslimsk - menn
Altaaf - muslimsk - menn
Aluf - muslimsk - menn
Alya - muslimsk - kvinner
Alyaa - muslimsk - kvinner
Alaaddin - muslimsk - menn
Alaattin - muslimsk - menn
Amal - muslimsk - kvinner
Amalaraj - tamilsk -
Amalrajah - tamilsk - menn
Aman - muslimsk - menn
Amanallah - muslimsk - menn
Amanat - muslimsk - menn
Amandeep - tamilsk -
Amandip - tamilsk - menn
Amane - muslimsk - menn
Amani - muslimsk - kvinner
Amani - muslimsk - kvinner
Amani - muslimsk - menn
Amanoullah - muslimsk - menn
Amanullah - muslimsk - menn
Amar - tamilsk - menn
Amar - muslimsk - menn
Amara - muslimsk - menn
Amaran - tamilsk - menn
Amarpreet - tamilsk - kvinner
Amat - muslimsk - kvinner
Amazigh - muslimsk - menn
Ambar - muslimsk - menn
Ambiga - tamilsk -
Ambigeswari - tamilsk - kvinner
Ambikai - tamilsk -
Amed - muslimsk - menn
Ameen - muslimsk - menn
Ameer - muslimsk - menn
Ameera - muslimsk - kvinner
Ameur - muslimsk - menn
Amezian - muslimsk - menn
Amghar - muslimsk - menn
Amid - muslimsk - menn
Amide - muslimsk - menn
Amiin - muslimsk - menn
Amiira - muslimsk - kvinner
Amin - muslimsk - menn
Amina - muslimsk - kvinner
Amine - muslimsk - menn
Amineddine - muslimsk - menn
Amir - muslimsk - menn
Amir - muslimsk - menn
Amir - muslimsk - menn
Amira - muslimsk - kvinner
Amirah - muslimsk - kvinner
Amire - muslimsk - kvinner
Amirmohammad - muslimsk - menn
Amirtha - tamilsk - kvinner
Amirthagowri - tamilsk - kvinner
Amirthalinam - tamilsk -
Amirtharasan - tamilsk - menn
Amirthini - tamilsk - kvinner
Amisha - muslimsk - kvinner
Amizhta - tamilsk - kvinner
Amizhtha - tamilsk - kvinner
Amizhthini - tamilsk - kvinner
Amjad - muslimsk - menn
Amjaad - muslimsk - menn
Ammar - muslimsk - menn
Amna - muslimsk - kvinner
Amor - muslimsk - menn
Amr - muslimsk - menn
Amran - muslimsk - menn
Amre - muslimsk - menn
Amri - muslimsk - menn
Anam - muslimsk - menn
Anan - muslimsk - menn
Anan - afrikansk - kvinner,menn
Ananda - tamilsk -
Anandan - tamilsk - menn
Anane - muslimsk - menn
Ananthakumar - tamilsk - menn
Ananthan - tamilsk - menn
Anantharajah - tamilsk - menn
Anantharani - tamilsk -
Anantharasa - tamilsk - menn
Ananthi - tamilsk - kvinner
Ananthy - tamilsk -
Anas - muslimsk - menn
Anatharasi - tamilsk -
Anbar - muslimsk - menn
Anber - muslimsk - menn
Anbu - tamilsk - menn
Anbumani - tamilsk - menn
Anbuselvan - tamilsk - menn
Anebar - muslimsk - menn
Aneeq - muslimsk - menn
Anees - muslimsk - menn
Anetara - muslimsk - menn
Aniq - muslimsk - menn
Anis - muslimsk - menn
Anisa - muslimsk - kvinner
Anissa - muslimsk - kvinner
Anisse - muslimsk - menn
Aniza - muslimsk - kvinner
Anjab - muslimsk - menn
Anjum - muslimsk - menn
Annous - muslimsk - menn
Anouar - muslimsk - menn
Anpuchelvan - tamilsk -
Ansar - muslimsk - menn
Antar - muslimsk - menn
Antara - muslimsk - menn
Anurathan - tamilsk - menn
Anurathan - tamilsk - menn
Anusa - tamilsk - kvinner
Anusha - tamilsk -
Anushan - tamilsk -
Anushathevi - tamilsk - kvinner
Anushiya - tamilsk - kvinner
Anushiyadevi - tamilsk - kvinner
Anwar - muslimsk - menn
Anwar as-Sadat - muslimsk - menn
Anwar as-Saadaat - muslimsk - menn
Anwaar - muslimsk - menn
Aoufe - muslimsk - menn
Aous - muslimsk - menn
Aqdas - muslimsk - menn
Aqeel - muslimsk - menn
Aqib - muslimsk - menn
Aqif - muslimsk - menn
Aqil - muslimsk - menn
Aqil - muslimsk - menn
Aqil - muslimsk - menn
Aqila - muslimsk - kvinner
Aqmar - muslimsk - menn
Aqqad - muslimsk - menn
Araba - muslimsk - menn
Arasaratnam - tamilsk - menn
Aravinth - tamilsk -
Aravinthan - tamilsk -
Arbab - muslimsk - kvinner
Archad - muslimsk - menn
Areeb - muslimsk - menn
Areef - muslimsk - menn
Arib - muslimsk - menn
Arif - muslimsk - menn
Arif - muslimsk - menn
Arif - muslimsk - menn
Arij - muslimsk - menn
Arjem - muslimsk - menn
Arjumand - muslimsk - menn
Arkan - muslimsk - menn
Arlab - muslimsk - menn
Arokiarani - tamilsk -
Arokiaseelan - tamilsk - menn
Arqam - muslimsk - menn
Arqame - muslimsk - menn
Arraf - muslimsk - menn
Arsalan - muslimsk - menn
Arsalane - muslimsk - menn
Arshad - muslimsk - menn
Arshaq - muslimsk - menn
Arslan - muslimsk - menn
Arslan - muslimsk - menn
Arslane - muslimsk - menn
Arul - tamilsk - kvinner
Arulan - tamilsk -
Arulanandan - tamilsk -
Arulanantharaj - tamilsk -
Arulanantharaj - tamilsk -
Arulanthas - tamilsk -
Arulmathy - tamilsk - kvinner
Arulmozhi - tamilsk - kvinner
Arulmurugan - tamilsk - menn
Arulnayagam - tamilsk - menn
Arulnesan - tamilsk - menn
Arulraj - tamilsk -
Arumainathan - tamilsk - menn
Arumuga?thas - tamilsk -
Arumugam - tamilsk - menn
Arumugathas - tamilsk -
Aruna - tamilsk -
Arunan - tamilsk -
Arunasalam - tamilsk - kvinner
Arunthavam - tamilsk -
Arunthavarajah - tamilsk - menn
Arwa - muslimsk - kvinner
Arzu - muslimsk - menn
Asad - muslimsk - menn
Asaf - muslimsk - menn
Asgar - muslimsk - menn
Asghar - muslimsk - menn
Asha - muslimsk - kvinner
Ashab - muslimsk - menn
Ashfaq - muslimsk - menn
Ashiq - muslimsk - menn
Ashja - muslimsk - menn
Ashraf - muslimsk - menn
Ashrafolsadat - muslimsk - kvinner
Asil - muslimsk - menn
Asim - muslimsk - menn
Asir - muslimsk - menn
Asjad - muslimsk - menn
Asjade - muslimsk - menn
Askari - muslimsk - menn
Aslam - muslimsk - menn
Asma - muslimsk - kvinner
Asokumar - tamilsk - menn
Asra - muslimsk - menn
Asrar - muslimsk - menn
Assad - muslimsk - menn
Assadallah - muslimsk - menn
Assadoullah - muslimsk - menn
Assem - muslimsk - menn
Assil - muslimsk - menn
Assim - muslimsk - menn
Assoul - muslimsk - menn
Assoule - muslimsk - menn
Assaad - muslimsk - menn
Ata - muslimsk - menn
Ataoullah - muslimsk - menn
Ateeq - muslimsk - menn
Atef - muslimsk - menn
Atek - muslimsk - menn
Atfa - muslimsk - menn
Atfi - muslimsk - menn
Athar - muslimsk - menn
Atheer - muslimsk - menn
Athithan - tamilsk -
Athman - muslimsk - menn
Atif - muslimsk - menn
Atik - muslimsk - menn
Atiq - muslimsk - menn
Atir - muslimsk - menn
Atouf - muslimsk - menn
Attallah - muslimsk - menn
Attar - muslimsk - menn
Atuf - muslimsk - menn
Ataalah - muslimsk - menn
Aulad - muslimsk - menn
Aurangzeb - muslimsk - menn
Averroes - muslimsk - menn
Avicenna - muslimsk - menn
Awatif - muslimsk - kvinner
Aweshussein - muslimsk - menn
Awf - muslimsk - menn
Awfe - muslimsk - menn
Awn - muslimsk - menn
Awwab - muslimsk - menn
Awwal - muslimsk - menn
Ayache - muslimsk - menn
Ayachi - muslimsk - menn
Ayadi - muslimsk - menn
Ayat - muslimsk - kvinner
Ayat - muslimsk - menn
Ayaz - muslimsk - menn
Ayda - muslimsk - kvinner
Ayesh - muslimsk - menn
Ayesha - muslimsk - kvinner
Ayham - muslimsk - menn
Aylem - muslimsk - menn
Ayman - muslimsk - menn
Aymane - muslimsk - menn
Aymen - muslimsk - menn
Ayn - muslimsk - menn
Ayob - muslimsk - menn
Ayoub - muslimsk - menn
Ayoub - muslimsk - menn
Ayub - muslimsk - menn
Ayuub - muslimsk - menn
Ayyache - muslimsk - menn
Ayyade - muslimsk - menn
Ayyub - muslimsk - menn
Ayyub - muslimsk - menn
Ayza - muslimsk - kvinner
Ayaat - muslimsk - menn
Aza - muslimsk - kvinner
Azad - muslimsk - menn
Azam - muslimsk - menn
Azamat - muslimsk - menn
Azedin - muslimsk - menn
Azeem - muslimsk - menn
Azeez - muslimsk - menn
Azem - muslimsk - menn
Azemi - muslimsk - menn
Azhad - muslimsk - menn
Azhar - muslimsk - menn
Azhar - muslimsk - menn
Azhaar - muslimsk - menn
Aziez - muslimsk - menn
Azim - muslimsk - menn
Aziz - muslimsk - menn
Aziz-Ur - muslimsk - menn
Azmat - muslimsk - menn
Azmi - muslimsk - menn
Azmy - muslimsk - menn
Azoum - muslimsk - menn
Azouz - muslimsk - menn
Azraf - muslimsk - menn
Azud - muslimsk - menn
Azza - muslimsk - kvinner
Azzam - muslimsk - menn
Azzi - muslimsk - menn
Azzy - muslimsk - menn
Babar - muslimsk - menn
Babiri - afrikansk - kvinner
Bachar - muslimsk - menn
Bachir - muslimsk - menn
Bachouche - muslimsk - menn
Bader - muslimsk - menn
Badi - muslimsk - menn
Badie - muslimsk - menn
Badir - muslimsk - menn
Badis - muslimsk - menn
Badr - muslimsk - menn
Badrane - muslimsk - menn
Badreddine - muslimsk - menn
Badredin - muslimsk - menn
Badri - muslimsk - menn
Badu - afrikansk - kvinner,menn
Baha - muslimsk - menn
Bahaddin - muslimsk - menn
Bahaddine - muslimsk - menn
Bahadur - muslimsk - menn
Bahaeddine - muslimsk - menn
Bahaedin - muslimsk - menn
Bahar - muslimsk - menn
Baheej - muslimsk - menn
Baheer - muslimsk - menn
Baher - muslimsk - menn
Bahi - muslimsk - menn
Bahia - muslimsk - kvinner
Bahij - muslimsk - menn
Bahija - muslimsk - kvinner
Bahir - muslimsk - menn
Bahiya - muslimsk - kvinner
Bahiyya - muslimsk - kvinner
Bahja - muslimsk - menn
Bahjat - muslimsk - menn
Bahlul - muslimsk - menn
Bahram - muslimsk - menn
Bahy - muslimsk - menn
Bahaa - muslimsk - menn
Bajeel - muslimsk - menn
Bajil - muslimsk - menn
Bakeer - muslimsk - menn
Bakeerathan - tamilsk - menn
Baker - muslimsk - menn
Bakhit - muslimsk - menn
Bakhsh - muslimsk - menn
Bakht - muslimsk - menn
Bakhtiar - muslimsk - menn
Bakhtiyar - muslimsk - menn
Baki - muslimsk - menn
Bakir - muslimsk - menn
Bakkar - muslimsk - menn
Bakr - muslimsk - menn
Bakri - muslimsk - menn
Baktiyar - muslimsk - menn
Balaba - afrikansk - menn
Balachandran - tamilsk - menn
Baladas - tamilsk -
Balakrishnan - tamilsk -
Balakumar - tamilsk - menn
Balan - tamilsk - kvinner,menn
Balarajah - tamilsk - menn
Balarini - tamilsk -
Balashanthy - tamilsk -
Balasingam - tamilsk - menn
Balasubram - tamilsk -
Balasubramaniam - tamilsk -
Balasundaram - tamilsk -
Balasunthara - tamilsk -
Baleegh - muslimsk - menn
Balendran - tamilsk -
Baleswaran - tamilsk - menn
Baligh - muslimsk - menn
Balir - muslimsk - menn
Balsame - muslimsk - menn
Bandah - muslimsk - menn
Bandar - muslimsk - menn
Banumathy - tamilsk -
Baqa - muslimsk - menn
Baqee - muslimsk - menn
Baqi - muslimsk - menn
Baqir - muslimsk - menn
Bara - muslimsk - menn
Baraka - muslimsk - menn
Barakat - muslimsk - menn
Barathy - tamilsk -
Bareeq - muslimsk - menn
Bari - muslimsk - menn
Barik - muslimsk - menn
Barik - muslimsk - menn
Barkat - muslimsk - menn
Barr - muslimsk - menn
Barraq - muslimsk - menn
Baraa - muslimsk - menn
Baseem - muslimsk - menn
Baseer - muslimsk - menn
Basem - muslimsk - menn
Bashar - muslimsk - menn
Basharat - muslimsk - menn
Basheer - muslimsk - menn
Bashiir - muslimsk - menn
Bashir - muslimsk - menn
Bashshar - muslimsk - menn
Basil - muslimsk - menn
Basile - muslimsk - menn
Basim - muslimsk - menn
Basima - muslimsk - kvinner
Basiq - muslimsk - menn
Basir - muslimsk - menn
Basit - muslimsk - menn
Baskar - tamilsk -
Baskaramorthy - tamilsk -
Baskaran - tamilsk -
Basma - muslimsk - kvinner
Basool - muslimsk - menn
Bassam - muslimsk - menn
Bassem - muslimsk - menn
Bassil - muslimsk - menn
Bassim - muslimsk - menn
Baten - muslimsk - menn
Batin - muslimsk - menn
Bavan - tamilsk -
Bavananthan - tamilsk - menn
Bayan - muslimsk - menn
Bayane - muslimsk - menn
Baz - muslimsk - menn
Bazikh - muslimsk - menn
Bazil - muslimsk - menn
Bazl - muslimsk - menn
Bechar - muslimsk - menn
Bechir - muslimsk - menn
Bedar - muslimsk - menn
Beg - muslimsk - menn
Behdin - muslimsk - menn
Behij - muslimsk - menn
Behija - muslimsk - kvinner
Behije - muslimsk - kvinner
Behja - muslimsk - menn
Behjat - muslimsk - menn
Beker - muslimsk - menn
Belal - muslimsk - menn
Belgacem - muslimsk - menn
Belkacem - muslimsk - menn
Beniamin - muslimsk - menn
Benjamen - muslimsk - menn
Berkat - muslimsk - menn
Besma - muslimsk - kvinner
Besme - muslimsk - kvinner
Bessam - muslimsk - menn
Bharathan - tamilsk -
Bharathy - tamilsk - kvinner
Bhrindarajan - tamilsk -
Bichr - muslimsk - menn
Bidar - muslimsk - menn
Bilal - muslimsk - menn
Bilaal - muslimsk - menn
Bishara - muslimsk - menn
Bishr - muslimsk - menn
Bistame - muslimsk - menn
Borhan - muslimsk - menn
Borhanedin - muslimsk - menn
Bouafia - muslimsk - menn
Boualem - muslimsk - menn
Boubacar - muslimsk - menn
Boubeker - muslimsk - menn
Boubker - muslimsk - menn
Bouchra - muslimsk - menn
Boudour - muslimsk - menn
Boujemaa - muslimsk - menn
Boujemaaa - muslimsk - menn
Boukhari - muslimsk - menn
Boulbaba - muslimsk - menn
Boumadiane - muslimsk - menn
Boumediene - muslimsk - menn
Bourhane - muslimsk - menn
Bourhaneddine - muslimsk - menn
Boussiri - muslimsk - menn
Boutros - muslimsk - menn
Bouzian - muslimsk - menn
Bouziane - muslimsk - menn
Bouzid - muslimsk - menn
Brahim - muslimsk - menn
Brinthakumari - tamilsk - kvinner
Budayr - muslimsk - menn
Budur - muslimsk - kvinner
Bukhari - muslimsk - menn
Bulbul - muslimsk - menn
Bundar - muslimsk - menn
Bunjamin - muslimsk - menn
Buraydah - muslimsk - menn
Burhan - muslimsk - menn
Burhanedin - muslimsk - menn
Burhanudin - muslimsk - menn
Busayna - muslimsk - kvinner
Buthayna - muslimsk - kvinner
Bux - muslimsk - menn
Byaruhanga - afrikansk - menn
Bynyamin - muslimsk - menn
Baadi - muslimsk - menn
Baahi - muslimsk - menn
Baari - muslimsk - menn
Baariq - muslimsk - menn
Chaban - muslimsk - menn
Chabane - muslimsk - menn
Chaddad - muslimsk - menn
Chadi - muslimsk - menn
Chadli - muslimsk - menn
Chafei - muslimsk - menn
Chafi - muslimsk - menn
Chafik - muslimsk - menn
Chafiq - muslimsk - menn
Chafouq - muslimsk - menn
Chahder - muslimsk - menn
Chahed - muslimsk - menn
Chahid - muslimsk - menn
Chahin - muslimsk - menn
Chahine - muslimsk - menn
Chahiq - muslimsk - menn
Chahir - muslimsk - menn
Chaikhane - muslimsk - menn
Chairane - muslimsk - menn
Chaker - muslimsk - menn
Chakib - muslimsk - menn
Chakim - muslimsk - menn
Chakir - muslimsk - menn
Chakour - muslimsk - menn
Chalaby - muslimsk - menn
Challal - muslimsk - menn
Chamikh - muslimsk - menn
Chamir - muslimsk - menn
Chams - muslimsk - menn
Chamseddine - muslimsk - menn
Chamsedin - muslimsk - menn
Chandra - tamilsk -
Chandrabose - tamilsk -
Chandradevi - tamilsk - kvinner
Chandrakala - tamilsk - kvinner
Chandrakumar - tamilsk - menn
Chandrakumary - tamilsk - kvinner
Chandramalar - tamilsk -
Chandramohan - tamilsk - menn
Chandran - tamilsk - menn
Chandrasegaram - tamilsk -
Chandrasselan - tamilsk -
Chandravathana - tamilsk -
Chanrasekaram - tamilsk -
Chanrashekara - tamilsk -
Chaouqi - muslimsk - menn
Charaf - muslimsk - menn
Charafedin - muslimsk - menn
Charef - muslimsk - menn
Charif - muslimsk - menn
Chawdeb - muslimsk - menn
Chawki - muslimsk - menn
Chawqi - muslimsk - menn
Chazili - muslimsk - menn
Chedad - muslimsk - menn
Cheddad - muslimsk - menn
Chedid - muslimsk - menn
Chedli - muslimsk - menn
Cheevaratnam - tamilsk - menn
Chefiq - muslimsk - menn
Cheikh - muslimsk - menn
Chekib - muslimsk - menn
Chekim - muslimsk - menn
Chelliah - tamilsk -
Chemoun - muslimsk - menn
Chemour - muslimsk - menn
Chemous - muslimsk - menn
Chems - muslimsk - menn
Cheneb - muslimsk - menn
Cherif - muslimsk - menn
Chibel - muslimsk - menn
Chibil - muslimsk - menn
Chibl - muslimsk - menn
Chibli - muslimsk - menn
Chifa - muslimsk - menn
Chihabeddine - muslimsk - menn
Chiheb - muslimsk - menn
Chihebedin - muslimsk - menn
Chirag - muslimsk - menn
Chisse - muslimsk - menn
Chithira - tamilsk - kvinner
Chithira - tamilsk -
Chithirathevy - tamilsk - kvinner
Chithra - tamilsk -
Chithradevi - tamilsk - kvinner
Chitra - tamilsk -
Chitrapathi - tamilsk - kvinner
Choaib - muslimsk - menn
Chokri - muslimsk - menn
Chouaib - muslimsk - menn
Choueib - muslimsk - menn
Choukrallah - muslimsk - menn
Choukri - muslimsk - menn
Choukroullah - muslimsk - menn
Chourouq - muslimsk - menn
Chrishanthy - tamilsk - kvinner
Chuma - afrikansk - kvinner
Cumarasamy - tamilsk -
Dabir - muslimsk - menn
Dahhak - muslimsk - menn
Dahi - muslimsk - menn
Dahman - muslimsk - menn
Daif - muslimsk - menn
Daim - muslimsk - menn
Dakheel - muslimsk - menn
Dalal - muslimsk - kvinner
Dalal - muslimsk - menn
Daleel - muslimsk - menn
Dalia - muslimsk - kvinner
Dalil - muslimsk - menn
Dalin - muslimsk - menn
Dalouf - muslimsk - menn
Damine - muslimsk - menn
Damir - muslimsk - menn
Dana - muslimsk - menn
Danesh - muslimsk - menn
Dani - muslimsk - menn
Danial - muslimsk - menn
Daniel - muslimsk - menn
Danish - muslimsk - menn
Daoud - muslimsk - menn
Daoui - muslimsk - menn
Dara - muslimsk - menn
Dari - muslimsk - menn
Darin - muslimsk - menn
Darouiche - muslimsk - menn
Darqawi - muslimsk - menn
Darraj - muslimsk - menn
Darvesh - muslimsk - menn
Darwiche - muslimsk - menn
Darwish - muslimsk - menn
Dastagir - muslimsk - menn
Dastgir - muslimsk - menn
Daud - muslimsk - menn
Dawadi - muslimsk - menn
Dawi - muslimsk - menn
Dawid - muslimsk - menn
Dawla - muslimsk - menn
Dawlat - muslimsk - menn
Dawud - muslimsk - menn
Dawy - muslimsk - menn
Dayen - muslimsk - menn
Dayyan - muslimsk - menn
Deepak - tamilsk - menn
Dehy - muslimsk - menn
Dehyat - muslimsk - menn
Deif - muslimsk - menn
Delys - muslimsk - menn
Demith - muslimsk - menn
Derraji - muslimsk - menn
Devanesan - tamilsk - menn
Devi - tamilsk - kvinner
Dewan - muslimsk - menn
Dhafir - muslimsk - menn
Dhahir - muslimsk - menn
Dhahiredin - muslimsk - menn
Dhakiyya - muslimsk - kvinner
Dharshini - tamilsk - kvinner
Dhul Fiqar - muslimsk - menn
Diaedin - muslimsk - menn
Didar - muslimsk - menn
Dihia - muslimsk - menn
Dil - muslimsk - menn
Dilawar - muslimsk - menn
Dildar - muslimsk - menn
Dillipkumar - tamilsk - menn
Dilshad - muslimsk - menn
Dima - muslimsk - kvinner
Dirbas - muslimsk - menn
Diwan - muslimsk - menn
Diya - muslimsk - menn
Diyaeddine - muslimsk - menn
Diyaelhaq - muslimsk - menn
Diyanat - muslimsk - menn
Diyaoulhaq - muslimsk - menn
Djamel - muslimsk - menn
Dory - muslimsk - menn
Dost - muslimsk - menn
Doueij - muslimsk - menn
Doulama - muslimsk - menn
Dowlayhussein - muslimsk - kvinner
Drif - muslimsk - menn
Dris - muslimsk - menn
Dua - muslimsk - kvinner
Dudu Miyan - muslimsk - menn
Duha - muslimsk - kvinner
Duha - muslimsk - menn
Dushantha - tamilsk -
Dushyanthan - tamilsk - menn
Dzelal - muslimsk - menn
Easwaran - tamilsk - menn
Easwararaajah - tamilsk - menn
Ebrahim - muslimsk - menn
Ebubekir - muslimsk - menn
Eddawy - muslimsk - menn
Edem - muslimsk - menn
Edib - muslimsk - menn
Edim - muslimsk - menn
Edrisa - muslimsk - menn
Eesha - muslimsk - kvinner
Ehambharam - tamilsk -
Ehsan - muslimsk - menn
Ehtesham - muslimsk - menn
Ejaz - muslimsk - menn
Ekambaram - tamilsk - menn
El Kenz - muslimsk - menn
El Moiz - muslimsk - menn
El Mondhir - muslimsk - menn
Elaiyarajah - tamilsk - menn
Elakhdar - muslimsk - menn
Elanchcelian - tamilsk -
Elango - tamilsk -
Elarabi - muslimsk - menn
Elardar - muslimsk - menn
Elayathamby - tamilsk -
Elfad - muslimsk - menn
El-Hassan - muslimsk - menn
Elhedi - muslimsk - menn
Elias - muslimsk - menn
Eliassa - muslimsk - menn
Eliassine - muslimsk - menn
Emad - muslimsk - menn
Emadedin - muslimsk - menn
Eman - muslimsk - kvinner
Emil - muslimsk - menn
Emir - muslimsk - menn
Emir - muslimsk - menn
Enam - muslimsk - kvinner
Enam - muslimsk - menn
Enayat - muslimsk - menn
Enemer - muslimsk - menn
Enes - muslimsk - menn
Esmael - muslimsk - menn
Essafy - muslimsk - menn
Eulmi - muslimsk - menn
Eyob - muslimsk - menn
Eyoub - muslimsk - menn
Eyub - muslimsk - menn
Ezeldin - muslimsk - menn
Ezzeddine - muslimsk - menn
Ezzin - muslimsk - menn
Fadel - muslimsk - menn
Fadela - muslimsk - kvinner
Fadhila - muslimsk - kvinner
Fadi - muslimsk - menn
Fadia - muslimsk - kvinner
Fadil - muslimsk - menn
Fadila - muslimsk - kvinner
Fadile - muslimsk - kvinner
Fadima - muslimsk - kvinner
Fadime - muslimsk - kvinner
Fadl - muslimsk - menn
Fadlallah - muslimsk - menn
Fadlan - muslimsk - menn
Fadledin - muslimsk - menn
Fadoua - muslimsk - kvinner
Fadouane - muslimsk - menn
Faduma - muslimsk - kvinner
Fadumo - muslimsk - kvinner
Fadwa - muslimsk - kvinner
Fadwane - muslimsk - menn
Fael - muslimsk - menn
Fahd - muslimsk - menn
Fahed - muslimsk - menn
Faheem - muslimsk - menn
Fahid - muslimsk - menn
Fahil - muslimsk - menn
Fahim - muslimsk - menn
Fahis - muslimsk - menn
Fahmane - muslimsk - menn
Fahmi - muslimsk - menn
Fahredin - muslimsk - menn
Faid - muslimsk - menn
Fail - muslimsk - menn
Failaq - muslimsk - menn
Faiq - muslimsk - menn
Fairouz - muslimsk - kvinner
Fairuz - muslimsk - kvinner
Fairuz - muslimsk - menn
Faisal - muslimsk - menn
Faissal - muslimsk - menn
Faiz - muslimsk - menn
Fajr - muslimsk - menn
Fakeeh - muslimsk - menn
Fakhar - muslimsk - menn
Fakheem - muslimsk - menn
Fakher - muslimsk - menn
Fakhir - muslimsk - menn
Fakhr - muslimsk - menn
Fakhredin - muslimsk - menn
Fakhri - muslimsk - menn
Fakih - muslimsk - menn
Fakiha - muslimsk - kvinner
Falah - muslimsk - menn
Falak - muslimsk - kvinner
Falak - muslimsk - menn
Faleh - muslimsk - menn
Falih - muslimsk - menn
Faouz - muslimsk - menn
Faouzane - muslimsk - menn
Faouzi - muslimsk - menn
Faouzia - muslimsk - kvinner
Faouziya - muslimsk - kvinner
Faqih - muslimsk - menn
Faqir - muslimsk - menn
Farah - muslimsk - menn
Faraj - muslimsk - menn
Faraman - muslimsk - menn
Farazdaq - muslimsk - menn
Fardoos - muslimsk - kvinner
Fare - muslimsk - menn
Fareed - muslimsk - menn
Fareez - muslimsk - menn
Fares - muslimsk - menn
Farfour - muslimsk - menn
Farha - muslimsk - menn
Farhad - muslimsk - menn
Farhan - muslimsk - menn
Farhane - muslimsk - menn
Farhat - muslimsk - kvinner
Farhat - muslimsk - menn
Farhiyo - muslimsk - kvinner
Farhaan - muslimsk - menn
Fari - muslimsk - menn
Farid - muslimsk - menn
Farida - muslimsk - kvinner
Farih - muslimsk - menn
Farir - muslimsk - menn
Faris - muslimsk - menn
Fariz - muslimsk - menn
Farjad - muslimsk - menn
Farman - muslimsk - menn
Farogh - muslimsk - menn
Farook - muslimsk - menn
Farooq - muslimsk - menn
Faroq - muslimsk - menn
Farouk - muslimsk - menn
Farouq - muslimsk - menn
Farraj - muslimsk - menn
Farras - muslimsk - menn
Farrukh - muslimsk - menn
Faruk - muslimsk - menn
Faruq - muslimsk - menn
Fasahat - muslimsk - menn
Faseeh - muslimsk - menn
Fasih - muslimsk - menn
Fassih - muslimsk - menn
Fatah - muslimsk - menn
Fateen - muslimsk - menn
Fateh - muslimsk - menn
Fateh - muslimsk - menn
Faten - muslimsk - menn
Fath - muslimsk - menn
Fatheddine - muslimsk - menn
Fathedin - muslimsk - menn
Fathi - muslimsk - menn
Fathiyya - muslimsk - kvinner
Fathma - muslimsk - kvinner
Fathy - muslimsk - menn
Fatih - muslimsk - menn
Fatim - muslimsk - menn
Fatima - muslimsk - kvinner
Fatimah - muslimsk - kvinner
Fatime - muslimsk - kvinner
Fatimeh - muslimsk - kvinner
Fatin - muslimsk - kvinner
Fatin - muslimsk - menn
Fatine - muslimsk - menn
Fatma - muslimsk - kvinner
Fatoun - muslimsk - menn
Fattah - muslimsk - menn
Fattuh - muslimsk - menn
Fauzi - muslimsk - menn
Fauziya - muslimsk - kvinner
Fawaz - muslimsk - menn
Fawwaz - muslimsk - menn
Fawz - muslimsk - menn
Fawzan - muslimsk - menn
Fawzane - muslimsk - menn
Fawzi - muslimsk - menn
Fawzie - muslimsk - kvinner
Fawzieh - muslimsk - kvinner
Fawziy - muslimsk - menn
Fawziya - muslimsk - kvinner
Fawziyya - muslimsk - kvinner
Fawzya - muslimsk - kvinner
Fayad - muslimsk - menn
Fayaz - muslimsk - menn
Faycal - muslimsk - menn
Fayek - muslimsk - menn
Fayel - muslimsk - menn
Fayez - muslimsk - menn
Fayruz - muslimsk - kvinner
Fayruz - muslimsk - menn
Faysal - muslimsk - menn
Fayssal - muslimsk - menn
Fayyah - muslimsk - menn
Fayyaz - muslimsk - menn
Fayyaad - muslimsk - menn
Fayz - muslimsk - menn
Fayza - muslimsk - kvinner
Fayzee - muslimsk - menn
Fayzi - muslimsk - menn
Fazeelat - muslimsk - menn
Fazil - muslimsk - menn
Fazila - muslimsk - kvinner
Fazl - muslimsk - menn
Fazli - muslimsk - menn
Fedia - muslimsk - kvinner
Fehd - muslimsk - menn
Feilaq - muslimsk - menn
Feirouz - muslimsk - kvinner
Ferdaous - muslimsk - kvinner
Ferdaus - muslimsk - menn
Ferhat - muslimsk - kvinner
Ferhat - muslimsk - menn
Ferid - muslimsk - menn
Feriz - muslimsk - menn
Ferkan - muslimsk - menn
Feroza - muslimsk - kvinner
Feruza - muslimsk - kvinner
Fetah - muslimsk - menn
Fettah - muslimsk - menn
Fevzije - muslimsk - kvinner
Fewzia - muslimsk - kvinner
Feysal - muslimsk - menn
Feyzullah - muslimsk - menn
Fida - muslimsk - kvinner
Fida - muslimsk - menn
Fidda - muslimsk - kvinner
Fidaa - muslimsk - kvinner
Fikri - muslimsk - menn
Fikriyya - muslimsk - kvinner
Firas - muslimsk - menn
Firasat - muslimsk - menn
Firdaous - muslimsk - kvinner
Firdaus - muslimsk - kvinner
Firdaus - muslimsk - menn
Firdausi - muslimsk - menn
Firdaws - muslimsk - kvinner
Firdews - muslimsk - kvinner
Firdous - muslimsk - kvinner
Firdowsa - muslimsk - kvinner
Firuz - muslimsk - menn
Firuza - muslimsk - kvinner
Fizza - muslimsk - kvinner
Fodayl - muslimsk - menn
Fodil - muslimsk - menn
Forqane - muslimsk - menn
Fouad - muslimsk - menn
Foudail - muslimsk - menn
Foudeil - muslimsk - menn
Fourate - muslimsk - menn
Fourqane - muslimsk - menn
Fowsia - muslimsk - kvinner
Fuad - muslimsk - menn
Furays - muslimsk - menn
Furogh - muslimsk - menn
Furqan - muslimsk - menn
Futuh - muslimsk - menn
Fuzail - muslimsk - menn
Faaid - muslimsk - menn
Faaiz - muslimsk - menn
Faarah - muslimsk - menn
Faarih - muslimsk - menn
Faaruq - muslimsk - menn
Gacem - muslimsk - menn
Gaffar - muslimsk - menn
Gafur - muslimsk - menn
Gagandeep - tamilsk - kvinner
Gagandip - tamilsk - kvinner
Gagandip - tamilsk - menn
Galib - muslimsk - menn
Galila - muslimsk - kvinner
Gamahel - muslimsk - menn
Gamal - muslimsk - kvinner
Gamal - muslimsk - menn
Gamila -? - muslimsk - kvinner
Ganesalingam - tamilsk - menn
Ganesaraja - tamilsk - menn
Ganesasundaram - tamilsk - menn
Ganeshamoorthy - tamilsk - menn
Ganeshan - tamilsk -
Ganeshathasan - tamilsk - menn
Ganeswaran - tamilsk - menn
Gani - muslimsk - menn
Gathbiyya - muslimsk - kvinner
Gauhar - muslimsk - menn
Gawahir - muslimsk - kvinner
Gazbiyya - muslimsk - kvinner
Gebril - muslimsk - menn
Gengatharan - tamilsk - menn
Ghada - muslimsk - kvinner
Ghadah - muslimsk - kvinner
Ghadir - muslimsk - kvinner
Ghadir - muslimsk - menn
Ghaffar - muslimsk - menn
Ghafur - muslimsk - menn
Ghaidak - muslimsk - menn
Ghais - muslimsk - menn
Ghaissan - muslimsk - menn
Ghaith - muslimsk - menn
Ghaiyyas - muslimsk - menn
Ghaleb - muslimsk - menn
Ghali - muslimsk - menn
Ghalib - muslimsk - menn
Ghanem - muslimsk - menn
Ghani - muslimsk - menn
Ghanim - muslimsk - menn
Ghaous - muslimsk - menn
Gharib - muslimsk - menn
Gharis - muslimsk - menn
Ghassan - muslimsk - menn
Ghassane - muslimsk - menn
Ghaus - muslimsk - menn
Ghayoor - muslimsk - menn
Ghays - muslimsk - menn
Ghazal - muslimsk - menn
Ghazali - muslimsk - menn
Ghazanfar - muslimsk - menn
Ghazi - muslimsk - menn
Ghazi - muslimsk - menn
Ghazir - muslimsk - menn
Ghazzali - muslimsk - menn
Ghiles - muslimsk - menn
Ghina - muslimsk - menn
Ghiyas - muslimsk - menn
Ghiyasseddine - muslimsk - menn
Ghiyath - muslimsk - menn
Ghlallab - muslimsk - menn
Ghodani - muslimsk - menn
Ghofran - muslimsk - menn
Gholamhossein - muslimsk - menn
Gholemallah - muslimsk - menn
Ghoran - muslimsk - menn
Ghoufrane - muslimsk - menn
Ghoulam - muslimsk - menn
Ghoulwane - muslimsk - menn
Ghozeil - muslimsk - menn
Ghufran - muslimsk - kvinner
Ghufran - muslimsk - menn
Ghulam - muslimsk - menn
Gibril - muslimsk - menn
Gjemajl - muslimsk - menn
Gnanalingam - tamilsk - menn
Gnanapragasam - tamilsk - menn
Gnanaranji - tamilsk -
Gnanarathy - tamilsk -
Gnanasegaran - tamilsk -
Gnanasivam - tamilsk -
Gnanathas - tamilsk -
Gnaneswary - tamilsk - kvinner
Golam - muslimsk - menn
Golshan - muslimsk - kvinner
Golzar - muslimsk - kvinner
Gomri - muslimsk - menn
Gowathaman - tamilsk -
Gowrishangar - tamilsk - menn
Gowrithas - tamilsk -
Gowry - tamilsk - kvinner
Gowsala - tamilsk -
Gowsalya - tamilsk -
Gowsegan - tamilsk -
Gowsigan - tamilsk - menn
Gowssigan - tamilsk - menn
Gowthaman - tamilsk - menn
Gowtisha - tamilsk - kvinner
Guled - afrikansk - menn
Gulshan - muslimsk - kvinner
Gulzar - muslimsk - menn
Gulzaar - muslimsk - kvinner
Gunalingam - tamilsk - menn
Gunaluxmy - tamilsk - kvinner
Gunaratnam - tamilsk - menn
Guruparan - tamilsk -
Gurusamy - tamilsk -
Habaq - muslimsk - menn
Habbar - muslimsk - menn
Habib - muslimsk - menn
Habiba - muslimsk - kvinner
Habibah - muslimsk - kvinner
Habiballah - muslimsk - menn
Habiboullah - muslimsk - menn
Habibullah - muslimsk - menn
Hac - muslimsk - menn
Hachem - muslimsk - menn
Hachemi - muslimsk - menn
Hachid - muslimsk - menn
Hachim - muslimsk - menn
Hachimi - muslimsk - menn
Hadaya - muslimsk - menn
Hadeel - muslimsk - kvinner
Hadi - muslimsk - menn
Hadil - muslimsk - kvinner
Hadiyatallah - muslimsk - menn
Hadiyatoullah - muslimsk - menn
Hadj - muslimsk - menn
Hadya - muslimsk - kvinner
Hafed - muslimsk - menn
Hafeez - muslimsk - menn
Hafez - muslimsk - menn
Haffad - muslimsk - menn
Haffaf - muslimsk - menn
Hafi - muslimsk - menn
Hafid - muslimsk - menn
Hafif - muslimsk - menn
Hafiz - muslimsk - menn
Hafs - muslimsk - menn
Hafsa - muslimsk - kvinner
Hafza - muslimsk - kvinner
Hagir - muslimsk - kvinner
Hai - muslimsk - menn
Haibane - muslimsk - menn
Haid - muslimsk - menn
Haida - muslimsk - kvinner
Haidar - muslimsk - menn
Haideh - muslimsk - kvinner
Haider - muslimsk - menn
Haider - muslimsk - menn
Haikal - muslimsk - menn
Haimane - muslimsk - menn
Haisam - muslimsk - menn
Haissam - muslimsk - menn
Haitham - muslimsk - menn
Haiyy - muslimsk - menn
Hajal - muslimsk - menn
Hajar - muslimsk - kvinner
Hajdin - muslimsk - menn
Hajid - muslimsk - menn
Hajir - muslimsk - menn
Hajj - muslimsk - menn
Hajjaj - muslimsk - menn
Hajrulla - muslimsk - menn
Hakam - muslimsk - menn
Hakeem - muslimsk - menn
Hakem - muslimsk - menn
Hakim - muslimsk - menn
Hala - muslimsk - kvinner
Halaoua - muslimsk - kvinner
Halaw - muslimsk - kvinner
Halawa - muslimsk - kvinner
Haleem - muslimsk - menn
Halim - muslimsk - menn
Hamad - muslimsk - menn
Hamadi - muslimsk - menn
Hamd - muslimsk - menn
Hamdallah - muslimsk - menn
Hamdan - muslimsk - menn
Hamdane - muslimsk - menn
Hamdani - muslimsk - menn
Hamdi - muslimsk - menn
Hamdi - muslimsk - menn
Hamdoun - muslimsk - menn
Hamed - muslimsk - menn
Hameed - muslimsk - menn
Hameem - muslimsk - menn
Hamham - muslimsk - menn
Hamid - muslimsk - menn
Hamidallah - muslimsk - menn
Hamideddine - muslimsk - menn
Hamidoullah - muslimsk - menn
Hamidullah - muslimsk - menn
Hamim - muslimsk - menn
Hamis - muslimsk - menn
Hammad - muslimsk - menn
Hammadi - muslimsk - menn
Hammam - muslimsk - menn
Hammoud - muslimsk - menn
Hammouda - muslimsk - menn
Hammud - muslimsk - menn
Hamoud - muslimsk - menn
Hamoudi - muslimsk - menn
Hamsa - muslimsk - kvinner
Hamud - muslimsk - menn
Hamza - muslimsk - kvinner
Hamza - muslimsk - menn
Hana - muslimsk - kvinner
Hanafi - muslimsk - menn
Hanai - muslimsk - menn
Hanan - muslimsk - kvinner
Hanbal - muslimsk - menn
Hanezala - muslimsk - menn
Hani - muslimsk - menn
Hanif - muslimsk - menn
Hanifa - muslimsk - menn
Hanin - muslimsk - menn
Haniyya - muslimsk - kvinner
Hannan - muslimsk - menn
Hannen - muslimsk - menn
Hannoun - muslimsk - menn
Hanoun - muslimsk - menn
Hanun - muslimsk - menn
Haouas - muslimsk - menn
Haoues - muslimsk - menn
Haqq - muslimsk - menn
Haqqi - muslimsk - menn
Haque - muslimsk - menn
Harcharan - tamilsk -
Hariharan - tamilsk -
Haris - muslimsk - menn
Harith - muslimsk - menn
Hariz - muslimsk - menn
Harmandeep - tamilsk - menn
Harmandip - tamilsk - menn
Haroon - muslimsk - menn
Haroun - muslimsk - menn
Harun - muslimsk - menn
Hasan - muslimsk - menn
Hasan Ali Ahmed - muslimsk - menn
Hasanat - muslimsk - menn
Hasanayn - muslimsk - menn
Hasani - muslimsk - menn
Haseeb - muslimsk - menn
Haseef - muslimsk - menn
Haseen - muslimsk - menn
Hashamat - muslimsk - menn
Hashem - muslimsk - menn
Hasher - muslimsk - menn
Hashim - muslimsk - menn
Hashimi - muslimsk - menn
Hashmat - muslimsk - menn
Hasib - muslimsk - menn
Hasif - muslimsk - menn
Hasim - muslimsk - menn
Hasin - muslimsk - menn
Hasna - muslimsk - kvinner
Hasnae - muslimsk - kvinner
Hassan - muslimsk - menn
Hassanain - muslimsk - menn
Hassan-Ali - muslimsk - menn
Hassane - muslimsk - menn
Hassaneine - muslimsk - menn
Hassib - muslimsk - menn
Hassoun - muslimsk - menn
Hassour - muslimsk - menn
Hasaan - muslimsk - menn
Hatem - muslimsk - menn
Hatif - muslimsk - menn
Hatim - muslimsk - menn
Hawas - muslimsk - menn
Hawwas - muslimsk - menn
Haya - muslimsk - kvinner
Hayad - muslimsk - kvinner
Hayat - muslimsk - kvinner
Hayat - muslimsk - menn
Haydar - muslimsk - menn
Hayel - muslimsk - menn
Hayen - muslimsk - menn
Hayet - muslimsk - kvinner
Hayfa - muslimsk - kvinner
Haysam - muslimsk - menn
Haytem - muslimsk - menn
Haytham - muslimsk - menn
Hayy - muslimsk - menn
Hayyan - muslimsk - menn
Hayyane - muslimsk - menn
Hazem - muslimsk - menn
Hazim - muslimsk - menn
Hebatallah - muslimsk - kvinner
Hedayat - muslimsk - menn
Hedhil - muslimsk - menn
Hedi - muslimsk - menn
Hedie - muslimsk - menn
Hedil - muslimsk - menn
Heikal - muslimsk - menn
Hejazi - muslimsk - menn
Hekmat - muslimsk - menn
Helal - muslimsk - menn
Helwan - muslimsk - menn
Hema - tamilsk -
Hemachandran - tamilsk -
Hemayat - muslimsk - menn
Hena - muslimsk - menn
Heykel - muslimsk - menn
Hiba - muslimsk - kvinner
Hiba - muslimsk - menn
Hibetallah - muslimsk - menn
Hicham - muslimsk - menn
Hichem - muslimsk - menn
Hidayat - muslimsk - menn
Hider - muslimsk - menn
Hijazi - muslimsk - menn
Hikma - muslimsk - menn
Hikmah - muslimsk - menn
Hikmat - muslimsk - kvinner
Hikmat - muslimsk - menn
Hilal - muslimsk - menn
Hilali - muslimsk - menn
Hilel - muslimsk - menn
Hillel - muslimsk - menn
Hilmi - muslimsk - menn
Himaya - muslimsk - menn
Himayat - muslimsk - menn
Himayatallah - muslimsk - menn
Himayatoullah - muslimsk - menn
Himmat - muslimsk - menn
Hind - muslimsk - kvinner
Hirmas - muslimsk - menn
Hisham - muslimsk - menn
Hocine - muslimsk - menn
Hodheil - muslimsk - menn
Homam - muslimsk - menn
Honein - muslimsk - menn
Hoque - muslimsk - menn
Hosain - muslimsk - menn
Hosein - muslimsk - menn
Hosn - muslimsk - menn
Hosni - muslimsk - menn
Hossain - muslimsk - menn
Hossam - muslimsk - menn
Hossamedin - muslimsk - menn
Hossan - muslimsk - menn
Hossein - muslimsk - menn
Hosseine - muslimsk - menn
Hossen - muslimsk - menn
Hossin - muslimsk - menn
Houari - muslimsk - menn
Houd - muslimsk - menn
Houda - muslimsk - kvinner
Houda - muslimsk - menn
Houmad - muslimsk - menn
Houmaid - muslimsk - menn
Houmam - muslimsk - menn
Houmeid - muslimsk - menn
Housni - muslimsk - menn
Houssain - muslimsk - menn
Houssam - muslimsk - menn
Houssameddine - muslimsk - menn
Houssein - muslimsk - menn
Housseine - muslimsk - menn
Houzaifa - muslimsk - menn
Houzeifa - muslimsk - menn
Hozeifa - muslimsk - menn
Hud - muslimsk - menn
Huda - muslimsk - kvinner
Huda - muslimsk - menn
Humam - muslimsk - menn
Humayd - muslimsk - menn
Humayun - muslimsk - menn
Hunayn - muslimsk - menn
Hurayth - muslimsk - menn
Husain - muslimsk - menn
Husam - muslimsk - menn
Husayn - muslimsk - menn
Husein - muslimsk - menn
Husni - muslimsk - menn
Hussain - muslimsk - menn
Hussan - muslimsk - menn
Hussein - muslimsk - menn
Hussen - muslimsk - menn
Hussin - muslimsk - menn
Huzaifah - muslimsk - menn
Huzayfa - muslimsk - menn
Haafiz - muslimsk - menn
Haakim - muslimsk - menn
Haamed - muslimsk - menn
Haamid - muslimsk - menn
Haaris - muslimsk - menn
Haashim - muslimsk - menn
Håssein - muslimsk - menn
Iba - muslimsk - menn
Ibada - muslimsk - menn
Ibraheem - muslimsk - menn
Ibrahim - muslimsk - menn
Ibraima - muslimsk - menn
Ibriz - muslimsk - menn
Ibtihal - muslimsk - menn
Ibtisam - muslimsk - kvinner
Ibtisam - muslimsk - menn
Ibtissam - muslimsk - kvinner
Ibtisaam - muslimsk - kvinner
Ichraq - muslimsk - menn
Idir - muslimsk - menn
Idrak - muslimsk - menn
Idrees - muslimsk - menn
Idris - muslimsk - menn
Idriss - muslimsk - menn
Ife - afrikansk - kvinner
Iffat - muslimsk - menn
Iftakhar - muslimsk - menn
Iftekhar - muslimsk - menn
Iftikhar - muslimsk - menn
Ihab - muslimsk - kvinner
Ihab - muslimsk - menn
Ihra - muslimsk - kvinner
Ihsan - muslimsk - kvinner
Ihsan - muslimsk - menn
Ihsane - muslimsk - kvinner
Ihsane - muslimsk - menn
Ihsen - muslimsk - menn
Ihtesham - muslimsk - menn
Ihtisham - muslimsk - menn
Ihtsham - muslimsk - menn
Iimaan - muslimsk - kvinner
Ijaz - muslimsk - menn
Ijlal - muslimsk - menn
Ijlel - muslimsk - menn
Ikhlas - muslimsk - menn
Ikhra - muslimsk - kvinner
Ikhtiyar - muslimsk - menn
Ikleel - muslimsk - menn
Iklil - muslimsk - menn
Ikra - muslimsk - kvinner
Ikram - muslimsk - menn
Ikrame - muslimsk - menn
Ikran - muslimsk - kvinner
Ikrima - muslimsk - menn
Iksir - muslimsk - menn
Ilahi - muslimsk - menn
Ilangko - tamilsk -
Ilango - tamilsk - menn
Ilham - muslimsk - menn
Ilhem - muslimsk - menn
Ilian - muslimsk - menn
Ilias - muslimsk - menn
Iliassine - muslimsk - menn
Ilies - muslimsk - menn
Iljal - muslimsk - menn
Ilyas - muslimsk - menn
Ilyass - muslimsk - menn
Ilyaas - muslimsk - menn
Imad - muslimsk - menn
Imade - muslimsk - menn
Imadeddine - muslimsk - menn
Iman - muslimsk - kvinner
Iman - muslimsk - menn
Imane - muslimsk - kvinner
Imane - muslimsk - menn
Imdad - muslimsk - menn
Imdadallah - muslimsk - menn
Imdadoullah - muslimsk - menn
Imed - muslimsk - menn
Imran - muslimsk - menn
Imrane - muslimsk - menn
Imre - muslimsk - menn
Imru - muslimsk - menn
Imtiyaz - muslimsk - menn
Imaan - muslimsk - kvinner
Inam - muslimsk - kvinner
Inam - muslimsk - menn
Inana - muslimsk - kvinner
Inaya - muslimsk - menn
Inayat - muslimsk - menn
Indradevi - tamilsk - kvinner
Indrakala - tamilsk -
Inpakumaran - tamilsk - menn
Inpamalar - tamilsk - kvinner
Inpanathan - tamilsk - menn
Inparajah - tamilsk - menn
Insaf - muslimsk - menn
Inshirah - muslimsk - menn
Insijam - muslimsk - menn
Intisar - muslimsk - menn
Inaam - muslimsk - kvinner
Iosif - muslimsk - menn
Iqbal - muslimsk - menn
Iqra - muslimsk - kvinner
Iqrah - muslimsk - kvinner
Iqraa - muslimsk - kvinner
Iqtidar - muslimsk - menn
Irchad - muslimsk - menn
Irched - muslimsk - menn
Irfan - muslimsk - menn
Irfane - muslimsk - menn
Irlas - muslimsk - menn
Irshad - muslimsk - menn
Irtida - muslimsk - menn
Irtiza - muslimsk - menn
Isa - muslimsk - menn
Isad - muslimsk - menn
Isam - muslimsk - menn
Ishak - muslimsk - menn
Ishaq - muslimsk - menn
Ishfaq - muslimsk - menn
Ishmael - muslimsk - menn
Ishtiyaq - muslimsk - menn
Iskandar - muslimsk - menn
Iskander - muslimsk - menn
Iskender - muslimsk - menn
Islah - muslimsk - menn
Islam - muslimsk - menn
Islem - muslimsk - menn
Isma - muslimsk - menn
Ismail - muslimsk - menn
Ismal - muslimsk - menn
Ismat - muslimsk - kvinner
Ismat - muslimsk - menn
Ismet - muslimsk - menn
Ismaaciil - muslimsk - menn
Isra - muslimsk - kvinner
Isra - muslimsk - menn
Israr - muslimsk - menn
Issa - muslimsk - menn
Issam - muslimsk - menn
Issame - muslimsk - menn
Issamy - muslimsk - menn
Itidal - muslimsk - kvinner
Itidal - muslimsk - menn
Itimad - muslimsk - menn
Iyad - muslimsk - menn
Iyas - muslimsk - menn
Izat - muslimsk - menn
Izaz - muslimsk - menn
Izedin - muslimsk - menn
Izlam - muslimsk - menn
Izudin - muslimsk - menn
Izz - muslimsk - menn
Izzat - muslimsk - menn
Izzeddine - muslimsk - menn
Jabar - muslimsk - menn
Jabbar - muslimsk - menn
Jabber - muslimsk - menn
Jaber - muslimsk - menn
Jabir - muslimsk - menn
Jabr - muslimsk - menn
Jabrail - muslimsk - menn
Jabre - muslimsk - menn
Jabriil - muslimsk - menn
Jabril - muslimsk - menn
Jabur - muslimsk - menn
Jad - muslimsk - menn
Jadallah - muslimsk - menn
Jade - muslimsk - menn
Jadir - muslimsk - menn
Jadwal - muslimsk - menn
Jafar - muslimsk - menn
Jafna - muslimsk - menn
Jafnat - muslimsk - menn
Jahan - muslimsk - menn
Jahanagir - muslimsk - menn
Jahangir - muslimsk - menn
Jahed - muslimsk - menn
Jahid - muslimsk - menn
Jahir - muslimsk - menn
Jala - muslimsk - menn
Jalaedin - muslimsk - menn
Jalal - muslimsk - menn
Jalaleddine - muslimsk - menn
Jaleel - muslimsk - menn
Jalees - muslimsk - menn
Jalib - muslimsk - menn
Jalil - muslimsk - menn
Jalila - muslimsk - kvinner
Jalis - muslimsk - menn
Jaly - muslimsk - menn
Jama - afrikansk - menn
Jamal - muslimsk - kvinner
Jamal - muslimsk - menn
Jamala - muslimsk - kvinner
Jamaleddine - muslimsk - menn
Jamali - muslimsk - menn
Jameel - muslimsk - menn
Jamel - muslimsk - menn
Jameledin - muslimsk - menn
Jami - muslimsk - menn
Jamil - muslimsk - menn
Jamila - muslimsk - kvinner
Jamshed - muslimsk - menn
Jamuna - tamilsk -
Jamunarani - tamilsk -
Jamunathevy - tamilsk - kvinner
Jan - muslimsk - menn
Janab - muslimsk - menn
Janakakumar - tamilsk - menn
Janarthan - tamilsk - menn
Janarthanan - tamilsk - menn
Jandal - muslimsk - menn
Janaaththan - tamilsk - menn
Jaouad - muslimsk - menn
Jaouhar - muslimsk - menn
Jaouid - muslimsk - menn
Jar Allah - muslimsk - menn
Jarim - muslimsk - menn
Jarrar - muslimsk - menn
Jasar - muslimsk - menn
Jasim - muslimsk - menn
Jasir - muslimsk - menn
Jasmin - muslimsk - kvinner
Jasmina - muslimsk - kvinner
Jasotharan - tamilsk - menn
Jasser - muslimsk - menn
Jassir - muslimsk - menn
Jassour - muslimsk - menn
Jassur - muslimsk - menn
Jasur - muslimsk - menn
Jaswinder - tamilsk -
Jatheesan - tamilsk - menn
Jathibiyya - muslimsk - kvinner
Jathusan - tamilsk - menn
Jauhar - muslimsk - menn
Javed - muslimsk - menn
Javvad - muslimsk - menn
Jawad - muslimsk - menn
Jawahir - muslimsk - kvinner
Jawahir - muslimsk - menn
Jawdat - muslimsk - menn
Jaweed - muslimsk - menn
Jawhar - muslimsk - menn
Jawwad - muslimsk - menn
Jayakanthan - tamilsk - menn
Jayakumari - tamilsk - kvinner
Jayananthan - tamilsk - menn
Jayanthini - tamilsk - kvinner
Jayatheepan - tamilsk - menn
Jazil - muslimsk - menn
Jazmin - muslimsk - kvinner
Jebbar - muslimsk - menn
Jebran - muslimsk - menn
Jedir - muslimsk - menn
Jeevaharan - tamilsk - menn
Jeevakumar - tamilsk - menn
Jeevanathan - tamilsk - menn
Jeevarajah - tamilsk - menn
Jeevarani - tamilsk -
Jeevitha - tamilsk - kvinner
Jeganathan - tamilsk - menn
Jeganiah - tamilsk - kvinner
Jegathambal - tamilsk - kvinner
Jegathampal - tamilsk -
Jegatheesan - tamilsk -
Jegatheeswar - tamilsk -
Jegatheeswary - tamilsk - kvinner
Jegathesan - tamilsk - menn
Jegavarny - tamilsk - kvinner
Jehad - muslimsk - menn
Jelal - muslimsk - menn
Jelis - muslimsk - menn
Jeloul - muslimsk - menn
Jely - muslimsk - menn
Jemil - muslimsk - menn
Jemila - muslimsk - kvinner
Jenthini - tamilsk - kvinner
Jesmina - muslimsk - kvinner
Jessim - muslimsk - menn
Jesudasan - tamilsk - menn
Jesunesan - tamilsk -
Jeyabalasinga - tamilsk -
Jeyadevi - tamilsk -
Jeyagowry - tamilsk - kvinner
Jeyagowry - tamilsk - kvinner
Jeyakanthan - tamilsk - menn
Jeyakantharajah - tamilsk - menn
Jeyakumar - tamilsk - menn
Jeyakumaran - tamilsk - menn
Jeyakumari - tamilsk - kvinner
Jeyaluxmy - tamilsk - kvinner
Jeyamanohary - tamilsk -
Jeyamohan - tamilsk - menn
Jeyanathan - tamilsk - menn
Jeyanthi - tamilsk - kvinner
Jeyanthini - tamilsk - kvinner
Jeyanthiny - tamilsk - kvinner
Jeyanthy - tamilsk - kvinner
Jeyapalan - tamilsk -
Jeyaraj - tamilsk - menn
Jeyaraj - tamilsk -
Jeyarajah - tamilsk - menn
Jeyarajh - tamilsk - menn
Jeyaranjan - tamilsk - menn
Jeyaratnam - tamilsk - menn
Jeyarooban - tamilsk -
Jeyaseelan - tamilsk - menn
Jeyasellamuthu - tamilsk -
Jeyasri - tamilsk - kvinner
Jeyasutha - tamilsk -
Jeyathevi - tamilsk - kvinner
Jeyenthiran - tamilsk -
Jibriil - muslimsk - menn
Jibril - muslimsk - menn
Jied - muslimsk - menn
Jihad - muslimsk - kvinner
Jihad - muslimsk - menn
Jihed - muslimsk - kvinner
Jihed - muslimsk - menn
Jilali - muslimsk - menn
Jilani - muslimsk - menn
Jilani - muslimsk - menn
Jinan - muslimsk - kvinner
Jjunju - afrikansk - menn
Job - muslimsk - menn
Jobeir - muslimsk - menn
Joeil - muslimsk - menn
Jonis - muslimsk - menn
Jouba - muslimsk - menn
Joubair - muslimsk - menn
Joubeir - muslimsk - menn
Joud - muslimsk - menn
Jouda - muslimsk - menn
Joude - muslimsk - menn
Joudi - muslimsk - menn
Joumoua - muslimsk - menn
Jounaid - muslimsk - menn
Jounayd - muslimsk - menn
Joundoub - muslimsk - menn
Jounes - muslimsk - menn
Jounis - muslimsk - menn
Jousef - muslimsk - menn
Jouweria - muslimsk - kvinner
Joweria - muslimsk - kvinner
Juba - muslimsk - menn
Jubayr - muslimsk - menn
Jughurta - muslimsk - menn
Juma - muslimsk - menn
Jumayyil - muslimsk - menn
Junayd - muslimsk - menn
Jusof - muslimsk - menn
Juwayriya - muslimsk - kvinner
Juwayriyya - muslimsk - kvinner
Juweeriya - muslimsk - kvinner
Juweriya - muslimsk - kvinner
Jaabir - muslimsk - menn
Jaafar - muslimsk - menn
Jaasir - muslimsk - menn
Kab - muslimsk - menn
Kabil - muslimsk - menn
Kabir - muslimsk - menn
Kacem - muslimsk - menn
Kachif - muslimsk - menn
Kaci - muslimsk - menn
Kacim - muslimsk - menn
Kada - muslimsk - menn
Kaddour - muslimsk - menn
Kader - muslimsk - menn
Kadir - muslimsk - menn
Kafee - muslimsk - menn
Kafeel - muslimsk - menn
Kafi - muslimsk - menn
Kafia - muslimsk - kvinner
Kafil - muslimsk - menn
Kafiya - muslimsk - kvinner
Kahil - muslimsk - menn
Kahtan - muslimsk - menn
Kahyri - muslimsk - menn
Kaid - muslimsk - menn
Kaikaus - muslimsk - menn
Kaikobad - muslimsk - menn
Kailasapillai - tamilsk - menn
Kais - muslimsk - menn
Kaisar - muslimsk - menn
Kajandren - tamilsk -
Kajani - tamilsk -
Kajenthiran - tamilsk -
Kalachandran - tamilsk -
Kaladevi - tamilsk - kvinner
Kalaichevy - tamilsk -
Kalaikavitha - tamilsk -
Kalaimagal - tamilsk - kvinner
Kalaimathy - tamilsk - kvinner
Kalaiselvan - tamilsk - menn
Kalaiselvi - tamilsk - kvinner
Kalaivani - tamilsk -
Kalaivany - tamilsk -
Kalam - muslimsk - menn
Kalamathi - tamilsk - kvinner
Kalamathy - tamilsk - kvinner
Kalananthan - tamilsk - menn
Kalarupan - tamilsk -
Kalaseelan - tamilsk - menn
Kaleem - muslimsk - menn
Kalid - muslimsk - menn
Kalim - muslimsk - menn
Kaliyugan - tamilsk -
Kalpana - tamilsk -
Kamal - muslimsk - menn
Kamaladas - tamilsk -
Kamaladevi - tamilsk - kvinner
Kamalagini - tamilsk -
Kamalananthan - tamilsk - menn
Kamalanathan - tamilsk - menn
Kamalavathani - tamilsk -
Kamalawathy - tamilsk - kvinner
Kamaleddine - muslimsk - menn
Kamaleswaran - tamilsk - menn
Kamaleswary - tamilsk - kvinner
Kamalini - tamilsk - kvinner
Kamel - muslimsk - menn
Kamil - muslimsk - menn
Kamr - muslimsk - menn
Kamran - muslimsk - menn
Kamredin - muslimsk - menn
Kamaal - muslimsk - menn
Kanagamany - tamilsk -
Kanagaratnam - tamilsk - menn
Kanagasingam - tamilsk - menn
Kanagasingam - tamilsk -
Kanagathurai - tamilsk -
Kanageswary - tamilsk - kvinner
Kanagratnam - tamilsk - menn
Kananathan - tamilsk - menn
Kanapathipilla - tamilsk -
Kanapathipillai - tamilsk - menn
Kanapathipillay - tamilsk - menn
Kanapathippillai - tamilsk - menn
Kanapathy - tamilsk -
Kanaz - muslimsk - menn
Kandasami - tamilsk -
Kandasamy - tamilsk -
Kandiah - tamilsk -
Kangadevi - tamilsk - kvinner
Kangeswary - tamilsk - kvinner
Kannan - tamilsk - menn
Kannapiran - tamilsk -
Kanthanesan - tamilsk - menn
Kantharaja - tamilsk - menn
Kantharuban - tamilsk -
Kanthirathna - tamilsk -
Kaousar - muslimsk - menn
Karam - muslimsk - kvinner
Karam - muslimsk - menn
Karamat - muslimsk - menn
Karame - muslimsk - menn
Karan - tamilsk - menn
Karandip - tamilsk - menn
Karaouane - muslimsk - menn
Karawane - muslimsk - menn
Kardar - muslimsk - menn
Kareem - muslimsk - menn
Karim - muslimsk - menn
Karima - muslimsk - kvinner
Karrar - muslimsk - menn
Karunabalan - tamilsk -
Karunaharan - tamilsk - menn
Karunakaran - tamilsk -
Karunananthan - tamilsk - menn
Karunanayagi - tamilsk - kvinner
Karunanithi - tamilsk - menn
Karunanithy - tamilsk -
Karunaratnan - tamilsk -
Karupamma - tamilsk - kvinner
Kaseer - muslimsk - menn
Kashef - muslimsk - menn
Kashif - muslimsk - menn
Kasim - muslimsk - menn
Kasim Ali - muslimsk - menn
Kasir - muslimsk - menn
Kassab - muslimsk - menn
Kassam - muslimsk - menn
Kassib - muslimsk - menn
Kassibe - muslimsk - menn
Kassim - muslimsk - menn
Kasthoori - tamilsk - kvinner
Kasthuri - tamilsk - kvinner
Kateb - muslimsk - menn
Kathiragama - tamilsk -
Kathiravelu - tamilsk -
Kathiravelu - tamilsk -
Kathirgamanathan - tamilsk - menn
Kathirkamalingam - tamilsk - menn
Katib - muslimsk - menn
Katim - muslimsk - menn
Katime - muslimsk - menn
Katoum - muslimsk - menn
Kausar - muslimsk - menn
Kavitha - tamilsk -
Kavutse - afrikansk - menn
Kawkab - muslimsk - menn
Kawsar - muslimsk - menn
Kawthar - muslimsk - menn
Kayalvizhi - tamilsk - kvinner
Kayilainathan - tamilsk - menn
Kaykaus - muslimsk - menn
Kayqobad - muslimsk - menn
Kaysar - muslimsk - menn
Kayther - muslimsk - menn
Kazem - muslimsk - menn
Kazi - muslimsk - menn
Kazim - muslimsk - menn
Kebir - muslimsk - menn
Keetha - tamilsk -
Keethaluxmy - tamilsk - kvinner
Keltam - muslimsk - menn
Kemajl - muslimsk - menn
Kemal - muslimsk - menn
Kemaledin - muslimsk - menn
Kengadevy - tamilsk -
Kenz - muslimsk - menn
Kenzi - muslimsk - menn
Keramat - muslimsk - menn
Kerim - muslimsk - menn
Kerman - muslimsk - menn
Ketheesvaran - tamilsk -
Ketheeswaran - tamilsk - menn
Ketheeswary - tamilsk - kvinner
Khabbab - muslimsk - menn
Khabeer - muslimsk - menn
Khabir - muslimsk - menn
Khabaab - muslimsk - menn
Khacib - muslimsk - menn
Khadeeja - muslimsk - kvinner
Khadem - muslimsk - menn
Khader - muslimsk - menn
Khadidja - muslimsk - kvinner
Khadiga - muslimsk - kvinner
Khadija - muslimsk - kvinner
Khadim - muslimsk - menn
Khadir - muslimsk - menn
Khair - muslimsk - menn
Khairate - muslimsk - menn
Khaja - muslimsk - menn
Khalaf - muslimsk - menn
Khaldoun - muslimsk - menn
Khaldun - muslimsk - menn
Khaled - muslimsk - menn
Khaleda - muslimsk - kvinner
Khaleel - muslimsk - menn
Khaleel - muslimsk - menn
Khaleeq - muslimsk - menn
Khaleq - muslimsk - menn
Khalfan - muslimsk - menn
Khalid - muslimsk - menn
Khalida - muslimsk - kvinner
Khalidah - muslimsk - kvinner
Khalil - muslimsk - menn
Khalilallah - muslimsk - menn
Khaliq - muslimsk - menn
Khalis - muslimsk - menn
Khaluq - muslimsk - menn
Khamis - muslimsk - menn
Khandakar - muslimsk - menn
Khandkar - muslimsk - menn
Kharija - muslimsk - menn
Khashi - muslimsk - menn
Khasib - muslimsk - menn
Khasru - muslimsk - menn
Khastagir - muslimsk - menn
Khatib - muslimsk - menn
Khatil - muslimsk - menn
Khatim - muslimsk - menn
Khaula - muslimsk - kvinner
Khawla - muslimsk - kvinner
Khayam - muslimsk - menn
Khayr - muslimsk - menn
Khayrat - muslimsk - menn
Khayri - muslimsk - menn
Khayriyya - muslimsk - kvinner
Khayyam - muslimsk - menn
Khazine - muslimsk - menn
Kheder - muslimsk - menn
Kheirallah - muslimsk - menn
Kheireddine - muslimsk - menn
Kheiredin - muslimsk - menn
Khelifa - muslimsk - menn
Khelil - muslimsk - menn
Khezar - muslimsk - menn
Khidr - muslimsk - menn
Khizr - muslimsk - menn
Khodir - muslimsk - menn
Kholod - muslimsk - kvinner
Kholoud - muslimsk - kvinner
Khomeini - muslimsk - menn
Khorshed - muslimsk - menn
Khorshid - muslimsk - kvinner
Khosrau - muslimsk - menn
Khosraw - muslimsk - menn
Khoudayr - muslimsk - menn
Khouloud - muslimsk - kvinner
Khoulouq - muslimsk - menn
Khourchid - muslimsk - menn
Khouwaylid - muslimsk - menn
Khubayb - muslimsk - menn
Khuda - muslimsk - menn
Khulud - muslimsk - kvinner
Khulud - muslimsk - menn
Khurram - muslimsk - menn
Khurshed - muslimsk - kvinner
Khursheed - muslimsk - menn
Khurshid - muslimsk - kvinner
Khurshid - muslimsk - menn
Khusham - muslimsk - menn
Khusrau - muslimsk - menn
Khusraw - muslimsk - menn
Khuzayma - muslimsk - menn
Khuzaymah - muslimsk - menn
Khwaja - muslimsk - menn
Khwastagar - muslimsk - menn
Khaalid - muslimsk - menn
Khaaliq - muslimsk - menn
Khaatib - muslimsk - menn
Kibria - muslimsk - menn
Kidwa - muslimsk - menn
Kifah - muslimsk - menn
Kiranpreet - tamilsk - kvinner
Kirishanthi - tamilsk -
Kiritharan - tamilsk - menn
Kirman - muslimsk - menn
Kirubakaran - tamilsk - menn
Kirupa?malar - tamilsk -
Kirupakaran - tamilsk -
Kisaka - afrikansk - menn
Kishore - tamilsk - menn
Kishorekumar - tamilsk - menn
Kisokumar - tamilsk - menn
Kodjo - afrikansk - menn
Kofi - afrikansk - menn
Kohilaraj - tamilsk -
Kohinur - muslimsk - menn
Kohmar - tamilsk - menn
Kokilabarathy - tamilsk -
Kokilathevi - tamilsk - kvinner
Kopalakrisnan - tamilsk -
Korban - muslimsk - menn
Kosseila - muslimsk - menn
Kossila - muslimsk - menn
Kotam - muslimsk - menn
Kotbedin - muslimsk - menn
Kothayer - muslimsk - menn
Koumail - muslimsk - menn
Koumait - muslimsk - menn
Koumeil - muslimsk - menn
Koumeit - muslimsk - menn
Kounaiz - muslimsk - menn
Kouneiz - muslimsk - menn
Koussayir - muslimsk - menn
Kouthayir - muslimsk - menn
Krishanthan - tamilsk -
Krishnakumar - tamilsk - menn
Krishnakumari - tamilsk - kvinner
Krishnakumary - tamilsk - kvinner
Krishnamoorthy - tamilsk - menn
Krishnapillai - tamilsk - menn
Krishnarooban - tamilsk -
Krishnasamy - tamilsk -
Krishnasingam - tamilsk - menn
Krishnaveni - tamilsk -
Krishnaverni - tamilsk -
Krisnananthan - tamilsk - menn
Kudsi - muslimsk - menn
Kuganantha - tamilsk -
Kugananthan - tamilsk - menn
Kuganathan - tamilsk - menn
Kuganesan - tamilsk - menn
Kuganeswary - tamilsk - kvinner
Kugathas - tamilsk -
Kulanathan - tamilsk - menn
Kulaveerasingam - tamilsk - menn
Kuldipraj - tamilsk -
Kulendradevi - tamilsk - kvinner
Kulendran - tamilsk -
Kumar - tamilsk - menn
Kumaran - tamilsk - menn
Kumarananthan - tamilsk - menn
Kumarasamy - tamilsk -
Kumaraswamy - tamilsk - menn
Kumarathansan - tamilsk -
Kumayl - muslimsk - menn
Kumayt - muslimsk - menn
Kumri - muslimsk - menn
Kumutham - tamilsk - kvinner
Kumuthavalli - tamilsk - kvinner
Kumuthini - tamilsk - kvinner
Kunarajah - tamilsk - menn
Kunaseelan - tamilsk - menn
Kurrudhaiththan - tamilsk - menn
Kurusamy - tamilsk -
Kutb - muslimsk - menn
Kwame - afrikansk - menn
Kyazike - afrikansk - kvinner
Kyazike - afrikansk - kvinner
Kyomuhendo - afrikansk - kvinner
Labib - muslimsk - menn
Labid - muslimsk - menn
Lachraf - muslimsk - menn
Laeeq - muslimsk - menn
Lafif - muslimsk - menn
Laghif - muslimsk - menn
Lahbib - muslimsk - menn
Lahiz - muslimsk - menn
Lahsen - muslimsk - menn
Laid - muslimsk - menn
Laifa - muslimsk - menn
Laila - muslimsk - kvinner
Laiq - muslimsk - menn
Laisse - muslimsk - menn
Laith - muslimsk - menn
Lakhdar - muslimsk - menn
Lakshmi - tamilsk - kvinner
Lakshminarayanan - tamilsk - menn
Lala - muslimsk - menn
Lalithadevi - tamilsk - kvinner
Lama - muslimsk - kvinner
Laman - muslimsk - menn
Lame - muslimsk - menn
Lamee - muslimsk - menn
Lami - muslimsk - menn
Lamia - muslimsk - kvinner
Lamin - muslimsk - menn
Lamiaa - muslimsk - kvinner
Lamri - muslimsk - menn
Lamya - muslimsk - kvinner
Larbi - muslimsk - menn
Larif - muslimsk - menn
Lashkar - muslimsk - menn
Latafat - muslimsk - menn
Lateef - muslimsk - menn
Latha - tamilsk -
Latif - muslimsk - menn
Latifa - muslimsk - kvinner
Lawahiz - muslimsk - kvinner
Laxmi - tamilsk - kvinner
Layla - muslimsk - kvinner
Layth - muslimsk - menn
Lazar - muslimsk - menn
Lazhar - muslimsk - menn
Ledchumiamma - tamilsk -
Lehyan - muslimsk - menn
Leila - muslimsk - kvinner
Lemia - muslimsk - kvinner
Letchumi - tamilsk - kvinner
Leulmi - muslimsk - menn
Leyla - muslimsk - kvinner
Leyth - muslimsk - menn
Liakat - muslimsk - menn
Liamin - muslimsk - menn
Liaqat - muslimsk - menn
Lies - muslimsk - menn
Lina - muslimsk - kvinner
Linga - tamilsk -
Lingaratnam - tamilsk - menn
Lioua - muslimsk - menn
Lisan - muslimsk - menn
Liwa - muslimsk - menn
Liyaqat - muslimsk - menn
Ljelja - muslimsk - kvinner
Loga - tamilsk -
Logakumar - tamilsk - menn
Loganathan - tamilsk - menn
Logandran - tamilsk -
Logathas - tamilsk -
Logeswaran - tamilsk - menn
Logeswari - tamilsk - kvinner
Lokman - muslimsk - menn
Loqmane - muslimsk - menn
Lotfallah - muslimsk - menn
Lotfi - muslimsk - menn
Loubab - muslimsk - menn
Loujain - muslimsk - menn
Loujein - muslimsk - menn
Loulou - muslimsk - kvinner
Lounes - muslimsk - menn
Lout - muslimsk - menn
Loutaif - muslimsk - menn
Louteif - muslimsk - menn
Loutf - muslimsk - menn
Loutfallah - muslimsk - menn
Loutfi - muslimsk - menn
Loutfoullah - muslimsk - menn
Lubna - muslimsk - kvinner
Lujayn - muslimsk - kvinner
Lule - muslimsk - kvinner
Lulu - muslimsk - kvinner
Luqman - muslimsk - menn
Lutf - muslimsk - menn
Lutfi - muslimsk - menn
Luxman - tamilsk - menn
Luxsacumar - tamilsk - menn
Lwanga - afrikansk - menn
Lyes - muslimsk - menn
Lytfi - muslimsk - menn
Mabrouk - muslimsk - menn
Mabruk - muslimsk - menn
Machkour - muslimsk - menn
Madani - muslimsk - menn
Madhate - muslimsk - menn
Madiane - muslimsk - menn
Madih - muslimsk - menn
Madiha - muslimsk - kvinner
Madubuike - afrikansk - menn
Mafiz - muslimsk - menn
Magda - muslimsk - kvinner
Magileswary - tamilsk - kvinner
Maha - muslimsk - kvinner
Mahaindran - tamilsk -
Mahalingam - tamilsk - menn
Mahaluxmy - tamilsk - kvinner
Mahamad - muslimsk - menn
Mahamadou - muslimsk - menn
Mahammad - muslimsk - menn
Mahammado - muslimsk - menn
Mahanantham - tamilsk -
Mahasin - muslimsk - kvinner
Mahasin - muslimsk - menn
Mahboob - muslimsk - menn
Mahboub - muslimsk - menn
Mahbub - muslimsk - menn
Mahdi - muslimsk - menn
Mahendrakumar - tamilsk - menn
Mahendralinga - tamilsk -
Mahendran - tamilsk -
Mahendrarajah - tamilsk - menn
Maher - muslimsk - menn
Maheshwary - tamilsk -
Maheswari - tamilsk - kvinner
Maheswarie - tamilsk - kvinner
Maheswary - tamilsk - kvinner
Mahfooz - muslimsk - menn
Mahfoud - muslimsk - menn
Mahfouz - muslimsk - menn
Mahfuz - muslimsk - menn
Mahib - muslimsk - menn
Mahilathasan - tamilsk - menn
Mahir - muslimsk - kvinner
Mahir - muslimsk - menn
Mahjub - muslimsk - menn
Mahmed - muslimsk - menn
Mahmfoud - muslimsk - menn
Mahmod - muslimsk - menn
Mahmood - muslimsk - menn
Mahmoud - muslimsk - menn
Mahmud - muslimsk - menn
Mah-Noor - muslimsk - kvinner
Mahran - muslimsk - menn
Mahrane - muslimsk - menn
Mahrez - muslimsk - menn
Mahrous - muslimsk - menn
Mahrus - muslimsk - menn
Mahtab - muslimsk - menn
Maimoun - muslimsk - menn
Maimouna - muslimsk - kvinner
Maimun - muslimsk - menn
Maimuna - muslimsk - kvinner
Main - muslimsk - menn
Maisa - muslimsk - kvinner
Maissa - muslimsk - kvinner
Maissane - muslimsk - menn
Maissara - muslimsk - menn
Maissour - muslimsk - menn
Maisur - muslimsk - menn
Majaz - muslimsk - menn
Majd - muslimsk - menn
Majdeddine - muslimsk - menn
Majdedin - muslimsk - menn
Majdi - muslimsk - menn
Majeed - muslimsk - menn
Majid - muslimsk - menn
Majid - muslimsk - menn
Majid - muslimsk - menn
Majida - muslimsk - kvinner
Majlis - muslimsk - menn
Majmudar - muslimsk - menn
Majumdar - muslimsk - menn
Majzub - muslimsk - menn
Makarim - muslimsk - menn
Makbul - muslimsk - menn
Makhdum - muslimsk - menn
Makhlouf - muslimsk - menn
Makine - muslimsk - menn
Makki - muslimsk - menn
Makram - muslimsk - menn
Maladhe - muslimsk - menn
Malak - muslimsk - kvinner
Malarmathy - tamilsk - kvinner
Malarvili - tamilsk -
Malarvily - tamilsk - kvinner
Malathi - tamilsk -
Malathy - tamilsk -
Malati - tamilsk - kvinner
Malaze - muslimsk - menn
Maleeh - muslimsk - menn
Maleek - muslimsk - menn
Malek - muslimsk - menn
Maleka - muslimsk - kvinner
Malic - muslimsk - menn
Malica - muslimsk - kvinner
Malih - muslimsk - menn
Malik - muslimsk - kvinner
Malik - muslimsk - menn
Malik Ali - muslimsk - menn
Malik al-Mulk - muslimsk - menn
Malika - muslimsk - kvinner
Malini - tamilsk - kvinner
Mallikadevi - tamilsk - kvinner
Malouf - muslimsk - menn
Maluf - muslimsk - menn
Mamdouh - muslimsk - menn
Mamdouha - muslimsk - kvinner
Mamduh - muslimsk - menn
Mamduha - muslimsk - kvinner
Mamedouh - muslimsk - menn
Mamedouha - muslimsk - kvinner
Mamoona - muslimsk - kvinner
Mamoun - muslimsk - menn
Mamouna - muslimsk - kvinner
Mamtaz - muslimsk - menn
Mamudije - muslimsk - kvinner
Mamun - muslimsk - menn
Mamuna - muslimsk - kvinner
Manaf - muslimsk - menn
Manal - muslimsk - kvinner
Manal - muslimsk - menn
Manar - muslimsk - kvinner
Manar - muslimsk - menn
Manchulathevy - tamilsk - kvinner
Manesour - muslimsk - menn
Manesoura - muslimsk - kvinner
Mangalesvari - tamilsk - kvinner
Mangaleswar - tamilsk -
Mangaleswary - tamilsk - kvinner
Manhal - muslimsk - menn
Mani - tamilsk - kvinner,menn
Manickavasagar - tamilsk - menn
Manimalar - tamilsk -
Mankaleswary - tamilsk - kvinner
Mannah - muslimsk - menn
Mannan - muslimsk - menn
Manohar - tamilsk -
Manoharan - tamilsk -
Manokaran - tamilsk - menn
Manowaseegaran - tamilsk -
Mansoor - muslimsk - menn
Mansour - muslimsk - menn
Mansoura - muslimsk - kvinner
Mansoureh - muslimsk - kvinner
Mansur - muslimsk - menn
Mansura - muslimsk - kvinner
Manuelpillai - tamilsk - menn
Manus - muslimsk - menn
Manzoor - muslimsk - menn
Manzur - muslimsk - menn
Maoudoud - muslimsk - menn
Maouhoub - muslimsk - menn
Maouloud - muslimsk - menn
Maqbool - muslimsk - menn
Maqboul - muslimsk - menn
Maqbul - muslimsk - menn
Maqsood - muslimsk - menn
Maqsud - muslimsk - menn
Marab - muslimsk - menn
Maram - muslimsk - kvinner
Maram - muslimsk - menn
Marame - muslimsk - kvinner
Marame - muslimsk - menn
Marhan - muslimsk - menn
Mariam - muslimsk - kvinner
Mariama - muslimsk - kvinner
Mariampillai - tamilsk - menn
Marin - muslimsk - menn
Mariyadasan - tamilsk - menn
Marjane - muslimsk - menn
Marjoub - muslimsk - menn
Marlouf - muslimsk - menn
Maroof - muslimsk - menn
Maroua - muslimsk - kvinner
Marouane - muslimsk - menn
Marouf - muslimsk - menn
Maroum - muslimsk - menn
Marryam - muslimsk - kvinner
Marsad - muslimsk - menn
Marthad - muslimsk - menn
Maruf - muslimsk - menn
Marwa - muslimsk - kvinner
Marwa - muslimsk - menn
Marwah - muslimsk - kvinner
Marwan - muslimsk - menn
Marwane - muslimsk - menn
Marwo - muslimsk - kvinner
Maryam - muslimsk - kvinner
Maryama - muslimsk - kvinner
Marzouq - muslimsk - menn
Marzuq - muslimsk - menn
Masaleh - muslimsk - menn
Masaud - muslimsk - menn
Mashhoor - muslimsk - menn
Mashhud - muslimsk - menn
Mashkoor - muslimsk - menn
Mashood - muslimsk - menn
Masih - muslimsk - menn
Masir - muslimsk - menn
Masood - muslimsk - menn
Masoom - muslimsk - menn
Masroor - muslimsk - menn
Masrour - muslimsk - menn
Massinissa - muslimsk - menn
Massod - muslimsk - menn
Massoun - muslimsk - menn
Masud - muslimsk - menn
Masum - muslimsk - menn
Masun - muslimsk - menn
Mateen - muslimsk - menn
Mathimaran - tamilsk -
Mathivathani - tamilsk - kvinner
Mathiyalagan - tamilsk -
Mathiyaparanam - tamilsk -
Mathuraseelan - tamilsk -
Matin - muslimsk - menn
Maudud - muslimsk - menn
Maududi - muslimsk - menn
Mausuf - muslimsk - menn
Mawahib - muslimsk - menn
Mawdood - muslimsk - menn
Mawdoud - muslimsk - menn
Mawdud - muslimsk - menn
Mawdudi - muslimsk - menn
Mawhoub - muslimsk - menn
Mawhub - muslimsk - menn
Mawla - muslimsk - menn
Mawloud - muslimsk - menn
Mayad - muslimsk - menn
Mayade - muslimsk - menn
Mayasse - muslimsk - menn
Mayaz - muslimsk - menn
Mayiz - muslimsk - menn
Mayize - muslimsk - menn
Maymun - muslimsk - menn
Maymuna - muslimsk - kvinner
Mayooran - tamilsk -
Maysa - muslimsk - kvinner
Maysoor - muslimsk - menn
Maysaa - muslimsk - kvinner
Mayuran - tamilsk - menn
Mayy - muslimsk - kvinner
Mazen - muslimsk - menn
Mazhar - muslimsk - menn
Mazhour - muslimsk - menn
Mazid - muslimsk - menn
Mazida - muslimsk - menn
Mazigh - muslimsk - menn
Mazin - muslimsk - menn
Mazine - muslimsk - menn
Mazir - muslimsk - menn
Mazouz - muslimsk - menn
Mazumdar - muslimsk - menn
Mbabazi - afrikansk - kvinner,menn
Mbilizi - afrikansk - kvinner,menn
Medeb - muslimsk - menn
Medhete - muslimsk - menn
Medyene - muslimsk - menn
Megala - tamilsk -
Megaladevi - tamilsk - kvinner
Megalai - tamilsk - kvinner
Megam - tamilsk - kvinner
Mehala - tamilsk -
Mehbub - muslimsk - menn
Mehd - muslimsk - menn
Mehdi - muslimsk - menn
Mehemed - muslimsk - menn
Mehenni - muslimsk - menn
Mehmed - muslimsk - menn
Mehmet - muslimsk - menn
Meimoun - muslimsk - menn
Meimouna - muslimsk - kvinner
Meisa - muslimsk - kvinner
Meissa - muslimsk - kvinner
Meissan - muslimsk - menn
Meissane - muslimsk - menn
Meissara - muslimsk - menn
Meissoum - muslimsk - menn
Meissour - muslimsk - menn
Mejd - muslimsk - menn
Mejdi - muslimsk - menn
Mejehed - muslimsk - menn
Mekala - tamilsk -
Mekki - muslimsk - menn
Melih - muslimsk - menn
Melik - muslimsk - menn
Mennan - muslimsk - menn
Mennen - muslimsk - menn
Menowar - muslimsk - menn
Meram - muslimsk - menn
Merhan - muslimsk - menn
Merin - muslimsk - menn
Merzak - muslimsk - menn
Merzouk - muslimsk - menn
Mesbah - muslimsk - menn
Meslem - muslimsk - menn
Messaoud - muslimsk - menn
Messeoud - muslimsk - menn
Meyssa - muslimsk - kvinner
Mezian - muslimsk - menn
Mhammad - muslimsk - menn
Mhammd - muslimsk - menn
Miad - muslimsk - menn
Mibsam - muslimsk - menn
Mihsen - muslimsk - menn
Mikael - muslimsk - menn
Mikail - muslimsk - menn
Milhane - muslimsk - menn
Miloud - muslimsk - menn
Mimoun - muslimsk - menn
Mimrah - muslimsk - menn
Minah - muslimsk - menn
Minha - muslimsk - menn
Minhaj - muslimsk - menn
Minhajeddine - muslimsk - menn
Minjad - muslimsk - menn
Minnat - muslimsk - menn
Miqdad - muslimsk - menn
Miqdade - muslimsk - menn
Miqdam - muslimsk - menn
Mir - muslimsk - menn
Miraj - muslimsk - menn
Miran - muslimsk - menn
Mirjahaan - muslimsk - menn
Misaq - muslimsk - menn
Misbah - muslimsk - menn
Misk - muslimsk - menn
Miske - muslimsk - menn
Miskeen - muslimsk - menn
Missal - muslimsk - menn
Missaq - muslimsk - menn
Missoum - muslimsk - menn
Mithal - muslimsk - menn
Mithaq - muslimsk - menn
Mizan - muslimsk - menn
Mizial - muslimsk - menn
Moadh - muslimsk - menn
Moalli - muslimsk - menn
Moamar - muslimsk - menn
Moammar - muslimsk - menn
Moawia - muslimsk - menn
Moayed - muslimsk - menn
Moaze - muslimsk - menn
Mobarak - muslimsk - menn
Mocadeq - muslimsk - menn
Moenis - muslimsk - menn
Mofazzal - muslimsk - menn
Mofiz - muslimsk - menn
Moha - muslimsk - menn
Mohaimen - muslimsk - menn
Mohamad - muslimsk - menn
Mohamed - muslimsk - menn
Mohamedamin - muslimsk - menn
Mohamed-Amin - muslimsk - menn
Mohamedanas - muslimsk - menn
Mohamedeq - muslimsk - menn
Mohamed-Larbi - muslimsk - menn
Mohamedqadar - muslimsk - menn
Mohamed-Sadek - muslimsk - menn
Mohamed-Salah - muslimsk - menn
Mohamed-Tahar - muslimsk - menn
Mohammad - muslimsk - menn
Mohammad - muslimsk - menn
Mohammad-Ali - muslimsk - menn
Mohammed - muslimsk - menn
Mohammed Baker - muslimsk - menn
Mohamud - muslimsk - menn
Mohan - tamilsk - menn
Mohana - tamilsk - kvinner
Mohanachandran - tamilsk - menn
Mohanakumaran - tamilsk -
Mohanaprathab - tamilsk -
Mohanarajah - tamilsk - menn
Mohanavally - tamilsk -
Mohand - muslimsk - menn
Mohanna - muslimsk - menn
Mohannad - muslimsk - menn
Mohemmed - muslimsk - menn
Mohharez - muslimsk - menn
Mohibedin - muslimsk - menn
Mohieddine - muslimsk - menn
Mohiedin - muslimsk - menn
Mohiuddin - muslimsk - menn
Mohmed - muslimsk - menn
Mohmmad - muslimsk - menn
Mohomed - muslimsk - menn
Mohr - muslimsk - menn
Mohsen - muslimsk - menn
Mohsin - muslimsk - menn
Moin - muslimsk - menn
Moiz - muslimsk - menn
Mojahed - muslimsk - menn
Mojammel - muslimsk - menn
Mokammel - muslimsk - menn
Mokdad - muslimsk - menn
Mokhles - muslimsk - menn
Mokhtar - muslimsk - menn
Mokran - muslimsk - menn
Moktader - muslimsk - menn
Molham - muslimsk - menn
Momen - muslimsk - menn
Momena - muslimsk - kvinner
Mona - muslimsk - kvinner
Monaem - muslimsk - menn
Moncef - muslimsk - menn
Mondhir - muslimsk - menn
Moneeba - muslimsk - kvinner
Moneim - muslimsk - menn
Mongi - muslimsk - menn
Monia - muslimsk - kvinner
Monir - muslimsk - menn
Monis - muslimsk - menn
Monowar - muslimsk - menn
Montacir - muslimsk - menn
Moosa - muslimsk - menn
Morad - muslimsk - menn
Morajeb - muslimsk - menn
Moram - muslimsk - menn
Morshed - muslimsk - menn
Mosa - muslimsk - menn
Mosadaq - muslimsk - menn
Mosaddeq - muslimsk - menn
Mosharraf - muslimsk - menn
Moshtaq - muslimsk - menn
Mosleh - muslimsk - menn
Moslem - muslimsk - menn
Mossadek - muslimsk - menn
Mostafa - muslimsk - menn
Mostaly - muslimsk - menn
Mostapha - muslimsk - menn
Mostefa - muslimsk - menn
Motacim - muslimsk - menn
Motahhar - muslimsk - menn
Motassim - muslimsk - menn
Moti - muslimsk - menn
Mottaleb - muslimsk - menn
Mouadhe - muslimsk - menn
Mouammar - muslimsk - menn
Mouawiya - muslimsk - menn
Mouayad - muslimsk - menn
Moubachir - muslimsk - menn
Moubajjal - muslimsk - menn
Moubarak - muslimsk - menn
Moubina - muslimsk - kvinner
Moubine - muslimsk - menn
Moubtahij - muslimsk - menn
Mouchir - muslimsk - menn
Mouchrif - muslimsk - menn
Moudrik - muslimsk - menn
Moufak - muslimsk - menn
Moufid - muslimsk - menn
Mouflih - muslimsk - menn
Moughira - muslimsk - menn
Moughith - muslimsk - menn
Mouhamed - muslimsk - menn
Mouhammad - muslimsk - menn
Mouhammed - muslimsk - menn
Mouhanna - muslimsk - menn
Mouheyeddine - muslimsk - menn
Mouhib - muslimsk - menn
Mouhja - muslimsk - menn
Mouhmmad - muslimsk - menn
Mouhmmed - muslimsk - menn
Mouhoub - muslimsk - menn
Mouhriz - muslimsk - menn
Mouhsine - muslimsk - menn
Mouhtadi - muslimsk - menn
Mouine - muslimsk - menn
Mouineddine - muslimsk - menn
Moujab - muslimsk - menn
Moujahid - muslimsk - menn
Moujir - muslimsk - menn
Moujtaba - muslimsk - menn
Moukaram - muslimsk - menn
Moukarram - muslimsk - menn
Moukarrame - muslimsk - menn
Moukhlis - muslimsk - menn
Moukhtar - muslimsk - menn
Moulay - muslimsk - menn
Moulham - muslimsk - menn
Moumen - muslimsk - menn
Moumin - muslimsk - menn
Moumina - muslimsk - kvinner
Moumine - muslimsk - menn
Mounchid - muslimsk - menn
Mounia - muslimsk - kvinner
Mounib - muslimsk - menn
Mouniba - muslimsk - kvinner
Mounif - muslimsk - menn
Mounir - muslimsk - menn
Mounira - muslimsk - kvinner
Mounis - muslimsk - menn
Mounji - muslimsk - menn
Mounjid - muslimsk - menn
Mounjiz - muslimsk - menn
Mounrad - muslimsk - menn
Mounradi - muslimsk - menn
Mounsef - muslimsk - menn
Mounsif - muslimsk - menn
Mountassir - muslimsk - menn
Mounzir - muslimsk - menn
Mourad - muslimsk - menn
Mourajeb - muslimsk - menn
Mourchid - muslimsk - menn
Mourid - muslimsk - menn
Mourira - muslimsk - menn
Mouris - muslimsk - menn
Mourlis - muslimsk - menn
Moursi - muslimsk - menn
Mourtada - muslimsk - menn
Mourtar - muslimsk - menn
Mousa - muslimsk - menn
Mousaddaq - muslimsk - menn
Mouslih - muslimsk - menn
Mouslim - muslimsk - menn
Moussa - muslimsk - menn
Moussab - muslimsk - menn
Moussaab - muslimsk - menn
Moustafa - muslimsk - menn
Moustapha - muslimsk - menn
Moutassim - muslimsk - menn
Moutawakkil - muslimsk - menn
Mouwaffaq - muslimsk - menn
Mouyassar - muslimsk - menn
Mouzaffar - muslimsk - menn
Mouzakkir - muslimsk - menn
Mouzhir - muslimsk - menn
Mowafek - muslimsk - menn
Moyassar - muslimsk - menn
Mozaffar - muslimsk - menn
Mozahir - muslimsk - menn
Mpagi - afrikansk - menn
Mpambara - afrikansk - menn
Mpindi - afrikansk - menn
Muammar - muslimsk - menn
Muawin - muslimsk - menn
Muayad - muslimsk - menn
Muayyad - muslimsk - menn
Muaz - muslimsk - menn
Muazzam - muslimsk - menn
Muazzaz - muslimsk - menn
Mubajjal - muslimsk - menn
Mubarak - muslimsk - menn
Mubariz - muslimsk - menn
Mubashsher - muslimsk - menn
Mubashshir - muslimsk - menn
Mubeen - muslimsk - menn
Mubin - muslimsk - menn
Mubina - muslimsk - kvinner
Mubtahij - muslimsk - menn
Mubtasim - muslimsk - menn
Mudabber - muslimsk - menn
Muddassir - muslimsk - menn
Mudrik - muslimsk - menn
Mueed - muslimsk - menn
Mueen - muslimsk - menn
Mufakhkhar - muslimsk - menn
Mufazzal - muslimsk - menn
Mufeed - muslimsk - menn
Mufid - muslimsk - menn
Mufiz - muslimsk - menn
Mufti - muslimsk - menn
Mughees - tamilsk - menn
Mughis - muslimsk - menn
Mughisa - tamilsk - kvinner
Mugunthan - tamilsk -
Muhafiz - muslimsk - menn
Muhaimen - muslimsk - menn
Muhajir - muslimsk - menn
Muhamad - muslimsk - menn
Muhamed - muslimsk - menn
Muhammad - muslimsk - menn
Muhammad - muslimsk - menn
Muhammad Amin - muslimsk - menn
Muhammed - muslimsk - menn
Muhanad - muslimsk - menn
Muhannad - muslimsk - menn
Muhaymin - muslimsk - menn
Muhayya - muslimsk - kvinner
Muhayya - muslimsk - menn
Muhazzab - muslimsk - menn
Muhedin - muslimsk - menn
Muhiadin - muslimsk - menn
Muhib - muslimsk - menn
Muhit - muslimsk - menn
Muhittin - muslimsk - menn
Muhiuddin - muslimsk - menn
Muhr - muslimsk - menn
Muhriz - muslimsk - menn
Muhsin - muslimsk - menn
Muhsina - muslimsk - kvinner
Muhtadi - muslimsk - menn
Muhtasham - muslimsk - menn
Muhtashim - muslimsk - menn
Muhudin - muslimsk - menn
Muhumed - muslimsk - menn
Muhunthan - tamilsk -
Muhyadin - muslimsk - menn
Muhyi - muslimsk - menn
Muhyi-id-Din - muslimsk - menn
Muid - muslimsk - menn
Muin - muslimsk - menn
Muizz - muslimsk - menn
Mujahid - muslimsk - menn
Mujammil - muslimsk - menn
Mujeeb - muslimsk - menn
Mujeer - muslimsk - menn
Mujib - muslimsk - menn
Mujid - muslimsk - menn
Mujir - muslimsk - menn
Mujtaba - muslimsk - menn
Mujtaba - muslimsk - menn
Mujtahid - muslimsk - menn
Mukafih - muslimsk - menn
Mukammil - muslimsk - menn
Mukamukunzi - afrikansk - kvinner
Mukamulinda - afrikansk - kvinner
Mukankusi - afrikansk - kvinner
Mukarram - muslimsk - menn
Mukasa - afrikansk - menn
Mukhallad - muslimsk - menn
Mukhles - muslimsk - menn
Mukhlis - muslimsk - menn
Mukhtar - muslimsk - menn
Mukilvannan - tamilsk - menn
Mukit - muslimsk - menn
Mukram - muslimsk - menn
Muktafi - muslimsk - menn
Muktasid - muslimsk - menn
Mukthar - muslimsk - menn
Mulham - muslimsk - menn
Mulk - muslimsk - menn
Mumin - muslimsk - menn
Mumina - muslimsk - kvinner
Mumine - muslimsk - kvinner
Mumtaz - muslimsk - menn
Muna - muslimsk - kvinner
Munadil - muslimsk - menn
Munaim - muslimsk - menn
Munasir - muslimsk - menn
Munawar - muslimsk - menn
Munawwar - muslimsk - menn
Munazir - muslimsk - menn
Muneeb - muslimsk - menn
Muneef - muslimsk - menn
Muneer - muslimsk - menn
Mungi - muslimsk - menn
Muni - muslimsk - menn
Munia - muslimsk - kvinner
Muniba - muslimsk - kvinner
Munif - muslimsk - menn
Muniira - muslimsk - kvinner
Munim - muslimsk - menn
Munir - muslimsk - menn
Munira - muslimsk - kvinner
Munis - muslimsk - menn
Munjib - muslimsk - menn
Munjid - muslimsk - menn
Munna - muslimsk - menn
Munqiz - muslimsk - menn
Munsif - muslimsk - menn
Muntacir - muslimsk - menn
Muntasir - muslimsk - menn
Muntazar - muslimsk - menn
Munya - muslimsk - kvinner
Munzir - muslimsk - menn
Muqadas - tamilsk - kvinner
Muqadass - tamilsk - kvinner
Muqadi - muslimsk - menn
Muqarrab - muslimsk - menn
Muqit - muslimsk - menn
Muqla - muslimsk - menn
Muqtadir - muslimsk - menn
Muqtafi - muslimsk - menn
Muqtasid - muslimsk - menn
Murad - muslimsk - menn
Muraleetharan - tamilsk - menn
Muraley - tamilsk -
Murali - tamilsk - menn
Muralitharan - tamilsk - menn
Muraly - tamilsk -
Murshid - muslimsk - menn
Murtada - muslimsk - menn
Murtadha - muslimsk - menn
Murtaza - muslimsk - menn
Murtaza - muslimsk - menn
Murteza - muslimsk - menn
Murugan - tamilsk - menn
Muruganathan - tamilsk - menn
Murugesu - tamilsk -
Murugiah - tamilsk - menn
Musa - muslimsk - menn
Musad - muslimsk - menn
Musaddaq - muslimsk - menn
Musaddiq - muslimsk - menn
Musaid - muslimsk - menn
Musawwir - muslimsk - menn
Musdafa - muslimsk - menn
Musfira - muslimsk - kvinner
Musharaf - muslimsk - kvinner
Musharraf - muslimsk - menn
Musharrif - muslimsk - menn
Mushfiq - muslimsk - menn
Mushir - muslimsk - menn
Mushraf - muslimsk - menn
Mushtaq - muslimsk - menn
Musir - muslimsk - menn
Musleh - muslimsk - menn
Muslih - muslimsk - menn
Muslim - muslimsk - menn
Mussadiq - muslimsk - menn
Mustafa - muslimsk - menn
Mustafavi - muslimsk - menn
Mustafeez - muslimsk - menn
Mustahfiz - muslimsk - menn
Mustain - muslimsk - menn
Mustakfi - muslimsk - menn
Mustali - muslimsk - menn
Mustamsik - muslimsk - menn
Mustanjid - muslimsk - menn
Mustansir - muslimsk - menn
Mustapha - muslimsk - menn
Mustaqim - muslimsk - menn
Mustarshid - muslimsk - menn
Mustasim - muslimsk - menn
Mustazhir - muslimsk - menn
Mustazi - muslimsk - menn
Mustefa - muslimsk - menn
Mustfa - muslimsk - menn
Mutad - muslimsk - menn
Mutahar - muslimsk - menn
Mutahhar - muslimsk - menn
Mutahhari - muslimsk - menn
Mutamad - muslimsk - menn
Mutamid - muslimsk - menn
Mutamin - muslimsk - menn
Mutammim - muslimsk - menn
Mutaqid - muslimsk - menn
Mutasim - muslimsk - menn
Mutawakkil - muslimsk - menn
Mutawassit - muslimsk - menn
Mutazid - muslimsk - menn
Mutazz - muslimsk - menn
Mutee - muslimsk - menn
Muthiah - tamilsk -
Muththiah - tamilsk -
Muthu - tamilsk - menn
Muthukumaran - tamilsk - menn
Muthukumarasamy - tamilsk -
Muthurani - tamilsk -
Muti - muslimsk - menn
Mutlaq - muslimsk - menn
Muttalib - muslimsk - menn
Muttaqi - muslimsk - menn
Mutthu - tamilsk - kvinner,menn
Muttiah - tamilsk -
Mutaali - muslimsk - menn
Muwaffaq - muslimsk - menn
Muyamman - muslimsk - menn
Muzaffar - muslimsk - menn
Muzahir - muslimsk - menn
Muzakkir - muslimsk - menn
Muzammal - muslimsk - menn
Muzzammil - muslimsk - menn
Mwaka - afrikansk - menn
Mwamba - afrikansk -
Mylvaganam - tamilsk -
Myrteza - muslimsk - menn
Mythel - tamilsk -
Mythili - tamilsk -
Maaisa - muslimsk - kvinner
Maajid - muslimsk - menn
Maali - muslimsk - menn
Maalik - muslimsk - menn
Maamar - muslimsk - menn
Maarouf - muslimsk - menn
Nabab - muslimsk - menn
Nabah - muslimsk - menn
Nabeeh - muslimsk - menn
Nabeel - muslimsk - menn
Nabhan - muslimsk - menn
Nabhane - muslimsk - menn
Nabi - muslimsk - menn
Nabigh - muslimsk - menn
Nabigha - muslimsk - menn
Nabih - muslimsk - menn
Nabil - muslimsk - menn
Nabila - muslimsk - kvinner
Nabir - muslimsk - menn
Nacef - muslimsk - menn
Naceh - muslimsk - menn
Nacehedin - muslimsk - menn
Nacer - muslimsk - menn
Nacera - muslimsk - kvinner
Nachid - muslimsk - menn
Nachit - muslimsk - menn
Naciima - muslimsk - kvinner
Nacima - muslimsk - kvinner
Nada - muslimsk - kvinner
Nadar - muslimsk - menn
Nadaraiah - tamilsk - menn
Nadarajah - tamilsk - menn
Nadda - muslimsk - kvinner
Nadeem - muslimsk - menn
Nadeja - muslimsk - kvinner
Nadem - muslimsk - menn
Nader - muslimsk - menn
Nadhem - muslimsk - menn
Nadhim - muslimsk - menn
Nadia - muslimsk - kvinner
Nadij - muslimsk - menn
Nadija - muslimsk - kvinner
Nadil - muslimsk - menn
Nadim - muslimsk - menn
Nadir - muslimsk - menn
Nadira - muslimsk - kvinner
Nadiya - muslimsk - kvinner
Nadra - muslimsk - kvinner
Nadya - muslimsk - kvinner
Naeb - muslimsk - menn
Naeem - muslimsk - menn
Naemen - muslimsk - menn
Nafae - muslimsk - menn
Nafe - muslimsk - menn
Nafedh - muslimsk - menn
Nafee - muslimsk - menn
Nafees - muslimsk - kvinner
Nafees - muslimsk - menn
Nafez - muslimsk - menn
Nafhan - muslimsk - menn
Nafi - muslimsk - menn
Nafia - muslimsk - kvinner
Nafis - muslimsk - menn
Nafisa - muslimsk - kvinner
Nafisa - muslimsk - kvinner
Nafiseh - muslimsk - kvinner
Nafiso - muslimsk - kvinner
Nafissa - muslimsk - kvinner
Nafissa - muslimsk - kvinner
Nafiza - muslimsk - kvinner
Nafiaa - muslimsk - kvinner
Nagah - muslimsk - kvinner
Nagammah - muslimsk - kvinner
Nagaraja - tamilsk - menn
Nagarajah - tamilsk - menn
Nagarasa - tamilsk -
Nagaseelan - tamilsk - menn
Nagat - muslimsk - kvinner
Nagat - muslimsk - kvinner
Nagathasan - tamilsk -
Nagendran - tamilsk -
Nageswaran - tamilsk - menn
Nageswary - tamilsk - kvinner
Naghma - muslimsk - kvinner
Nagiba - muslimsk - kvinner
Nagla - muslimsk - kvinner
Nagui - muslimsk - menn
Nagularajan - tamilsk -
Nagulendran - tamilsk - menn
Naguleswaran - tamilsk - menn
Nagwa - muslimsk - kvinner
Nahchal - muslimsk - menn
Nahd - muslimsk - menn
Nahdane - muslimsk - menn
Nahid - muslimsk - kvinner
Nahid - muslimsk - menn
Nahida - muslimsk - kvinner
Nahij - muslimsk - menn
Nahik - muslimsk - menn
Nahil - muslimsk - menn
Nahla - muslimsk - kvinner
Nahulan - tamilsk -
Naib - muslimsk - menn
Naif - muslimsk - menn
Nail - muslimsk - menn
Naila - muslimsk - kvinner
Naim - muslimsk - menn
Naima - muslimsk - kvinner
Naimallah - muslimsk - menn
Naimoullah - muslimsk - menn
Naja - muslimsk - menn
Najah - muslimsk - kvinner
Najah - muslimsk - menn
Najat - muslimsk - kvinner
Najat - muslimsk - menn
Najda - muslimsk - menn
Naje - muslimsk - menn
Najeeb - muslimsk - menn
Najeh - muslimsk - menn
Naji - muslimsk - menn
Najiallah - muslimsk - menn
Najib - muslimsk - menn
Najiba - muslimsk - kvinner
Najibullah - muslimsk - menn
Najid - muslimsk - menn
Najih - muslimsk - menn
Najiha - muslimsk - kvinner
Najioullah - muslimsk - menn
Najiyy - muslimsk - menn
Najjad - muslimsk - menn
Najla - muslimsk - kvinner
Najm - muslimsk - menn
Najma - muslimsk - kvinner
Najmamohamed - muslimsk - kvinner
Najmeddine - muslimsk - menn
Najmedin - muslimsk - menn
Najmi - muslimsk - kvinner
Najmi - muslimsk - menn
Najouane - muslimsk - menn
Najwa - muslimsk - kvinner
Najwan - muslimsk - menn
Nakigudde - afrikansk - kvinner
Nalainy - tamilsk -
Nalayini - tamilsk -
Nalayinie - tamilsk -
Nalinie - tamilsk -
Nallathamby - tamilsk -
Nalubega - afrikansk - kvinner
Nalubwama - afrikansk - kvinner
Nalvelalagan - tamilsk -
Nameer - muslimsk - menn
Nami - muslimsk - menn
Namir - muslimsk - menn
Namira - muslimsk - kvinner
Nampewo - afrikansk - kvinner
Namuddu - afrikansk - kvinner
Namugga - afrikansk - kvinner
Namuleme - afrikansk - kvinner
Namusobya - afrikansk - kvinner,menn
Namaalwa - afrikansk - kvinner
Nandakumaran - tamilsk -
Nandini - tamilsk - kvinner
Nanthakuma - tamilsk -
Nanthakumar - tamilsk - menn
Nanthan - tamilsk - menn
Nanthapalan - tamilsk -
Nantheeswaran - tamilsk - menn
Nanthine - tamilsk -
Nanthini - tamilsk - kvinner
Naouaf - muslimsk - menn
Naoual - muslimsk - menn
Naouar - muslimsk - menn
Naouara - muslimsk - kvinner
Naoufal - muslimsk - menn
Naoufel - muslimsk - menn
Naouras - muslimsk - menn
Naqeeb - muslimsk - menn
Naqi - muslimsk - menn
Naqib - muslimsk - menn
Naqiy - muslimsk - menn
Narayanan - tamilsk -
Narenthiran - tamilsk - menn
Narjes - muslimsk - menn
Narjis - muslimsk - menn
Naseem - muslimsk - menn
Naseer - muslimsk - menn
Naseh - muslimsk - menn
Naser - muslimsk - menn
Nashi - muslimsk - menn
Nashit - muslimsk - menn
Nashwan - muslimsk - menn
Nasi - muslimsk - menn
Nasib - muslimsk - menn
Nasif - muslimsk - menn
Nasih - muslimsk - menn
Nasim - muslimsk - menn
Nasir - muslimsk - menn
Nasira - muslimsk - kvinner
Nasr - muslimsk - menn
Nasra - muslimsk - kvinner
Nasrallah - muslimsk - menn
Nasreddine - muslimsk - menn
Nasredin - muslimsk - menn
Nasri - muslimsk - menn
Nasrin - muslimsk - kvinner
Nasroullah - muslimsk - menn
Nasrudin - muslimsk - menn
Nassef - muslimsk - menn
Nasseh - muslimsk - menn
Nasser - muslimsk - menn
Nassib - muslimsk - menn
Nassif - muslimsk - menn
Nassih - muslimsk - menn
Nassik - muslimsk - menn
Nassim - muslimsk - menn
Nassir - muslimsk - menn
Nataljamahamud - muslimsk - kvinner
Natel - muslimsk - menn
Nathan - tamilsk - menn
Nathir - muslimsk - menn
Natil - muslimsk - menn
Natiq - muslimsk - menn
Naufal - muslimsk - menn
Navamanidevi - tamilsk - kvinner
Navamany - tamilsk -
Navamany - tamilsk -
Navaneetharajah - tamilsk - menn
Navanthirarani - tamilsk -
Navanthirarani - tamilsk -
Navarasasingam - tamilsk - menn
Navaratnam - tamilsk - menn
Navaratnarajah - tamilsk - menn
Naveed - muslimsk - menn
Nawab - muslimsk - menn
Nawal - muslimsk - kvinner
Nawal - muslimsk - menn
Nawar - muslimsk - kvinner
Nawar - muslimsk - menn
Nawara - muslimsk - kvinner
Nawaz - muslimsk - menn
Naweed - muslimsk - menn
Nawfal - muslimsk - menn
Nawfel - muslimsk - menn
Nawra - muslimsk - kvinner
Nawras - muslimsk - menn
Nawri - muslimsk - menn
Nawroz - muslimsk - menn
Nawshad - muslimsk - menn
Nawwaf - muslimsk - menn
Nawwara - muslimsk - kvinner
Nayef - muslimsk - menn
Nayel - muslimsk - menn
Nayif - muslimsk - menn
Nayir - muslimsk - menn
Nayyar - muslimsk - menn
Nazamina - muslimsk - kvinner
Nazan - muslimsk - menn
Nazaouane - muslimsk - menn
Nazar - muslimsk - menn
Nazawane - muslimsk - menn
Nazeer - muslimsk - menn
Nazif - muslimsk - menn
Nazih - muslimsk - menn
Nazim - muslimsk - menn
Nazim - muslimsk - menn
Nazim - muslimsk - menn
Nazima - muslimsk - kvinner
Nazime - muslimsk - kvinner
Nazir - muslimsk - menn
Nazir - muslimsk - menn
Nazir - muslimsk - menn
Nazir - muslimsk - menn
Nazir - muslimsk - menn
Nazira - muslimsk - kvinner
Nazmi - muslimsk - menn
Nazr - muslimsk - menn
Ndlela - afrikansk - menn
Ndongo - afrikansk - menn
Ndukwe - afrikansk - menn
Ndulu - afrikansk -
Nebih - muslimsk - menn
Nebil - muslimsk - menn
Nechdan - muslimsk - menn
Nedir - muslimsk - menn
Neela - tamilsk - kvinner
Neelakandan - tamilsk - menn
Neelam - tamilsk -
Neema - muslimsk - kvinner
Neethikaran - tamilsk -
Nefis - muslimsk - menn
Nefissa - muslimsk - kvinner
Nehij - muslimsk - menn
Neil - muslimsk - menn
Nejda - muslimsk - menn
Neji - muslimsk - menn
Nejib - muslimsk - menn
Nejm - muslimsk - menn
Nejmedin - muslimsk - menn
Nejmi - muslimsk - menn
Nejouane - muslimsk - menn
Neku-siyar - muslimsk - menn
Nemir - muslimsk - menn
Nemr - muslimsk - menn
Nesamalar - tamilsk - kvinner
Nesamani - tamilsk - menn
Nesan - tamilsk - menn
Nesarajah - tamilsk - menn
Nesarani - tamilsk - kvinner
Nesredin - muslimsk - menn
Nesrine - muslimsk - kvinner
Nessib - muslimsk - menn
Nessim - muslimsk - menn
Nessrin - muslimsk - kvinner
Nevresa - muslimsk - kvinner
Newroz - muslimsk - menn
Nezim - muslimsk - menn
Nezima - muslimsk - kvinner
Nezir - muslimsk - menn
Ngwako - afrikansk - menn
Ngwenya - afrikansk - menn
Niaz - muslimsk - menn
Nibal - muslimsk - kvinner
Nibrasse - muslimsk - menn
Nida - muslimsk - menn
Nidal - muslimsk - menn
Niematallah - muslimsk - menn
Nihad - muslimsk - kvinner
Nihal - muslimsk - kvinner
Nijad - muslimsk - menn
Nila - tamilsk - kvinner
Nima - muslimsk - kvinner
Nima - muslimsk - menn
Nimalathas - tamilsk -
Nimalraj - tamilsk -
Nimat - muslimsk - kvinner
Nimat - muslimsk - menn
Nimatallah - muslimsk - menn
Nimatoullah - muslimsk - menn
Nimr - muslimsk - menn
Niranjani - tamilsk -
Niranjini - tamilsk - kvinner
Nirmala - tamilsk -
Nirmaladevi - tamilsk - kvinner
Nirmalathevi - tamilsk - kvinner
Niruba - tamilsk -
Niruban - tamilsk -
Nirujan - tamilsk - menn
Nisar - muslimsk - menn
Nishanthan - tamilsk -
Nishanthini - tamilsk - kvinner
Nishtar - muslimsk - menn
Nisrin - muslimsk - kvinner
Nisrina - muslimsk - kvinner
Nisrine - muslimsk - kvinner
Nissren - muslimsk - kvinner
Nissrin - muslimsk - kvinner
Nithikaran - tamilsk -
Nithiyananthan - tamilsk - menn
Nithiyaselvan - tamilsk -
Nitsingham - tamilsk -
Niyaz - muslimsk - menn
Niyaazi - muslimsk - menn
Nizam - muslimsk - menn
Nizameddine - muslimsk - menn
Nizami - muslimsk - menn
Nizar - muslimsk - menn
Njeri - afrikansk - kvinner
Njoki - afrikansk - kvinner
Nkanga - afrikansk - menn
Nkubito - afrikansk - menn
Noaim - muslimsk - menn
Noam - muslimsk - menn
Nobeir - muslimsk - menn
Nofeiil - muslimsk - menn
Noh - muslimsk - menn
Nohr - muslimsk - kvinner
Nojeim - muslimsk - menn
Noman - muslimsk - menn
Nomane - muslimsk - menn
Nomani - muslimsk - menn
Nomeir - muslimsk - menn
Nooh - muslimsk - menn
Noor - muslimsk - kvinner
Noor - muslimsk - menn
Noor al-Din - muslimsk - menn
Noor Ul Hudha - muslimsk - kvinner
Noor Ulen - muslimsk - kvinner
Noora - muslimsk - kvinner
Nooraddin - muslimsk - menn
Noorah - muslimsk - kvinner
Noornaz - muslimsk - kvinner
Nor - muslimsk - kvinner
Nor - muslimsk - menn
Nora - muslimsk - kvinner
Norddin - muslimsk - menn
Nordine - muslimsk - menn
Noredin - muslimsk - menn
Nori - muslimsk - menn
Nossaib - muslimsk - menn
Nosseir - muslimsk - menn
Nouaim - muslimsk - menn
Noubough - muslimsk - menn
Noubour - muslimsk - menn
Nouh - muslimsk - menn
Noui - muslimsk - menn
Noujeim - muslimsk - menn
Noumair - muslimsk - menn
Noumane - muslimsk - menn
Noumeir - muslimsk - menn
Nour - muslimsk - kvinner
Nour - muslimsk - menn
Noura - muslimsk - kvinner
Nourdin - muslimsk - menn
Nourdine - muslimsk - menn
Noureddin - muslimsk - menn
Noureddine - muslimsk - menn
Nouredine - muslimsk - menn
Nouri - muslimsk - menn
Nouria - muslimsk - kvinner
Nouriya - muslimsk - kvinner
Nousair - muslimsk - menn
Nouseir - muslimsk - menn
Noussair - muslimsk - menn
Nousseir - muslimsk - menn
Nowara - muslimsk - kvinner
Nowi - muslimsk - menn
Nsiah - afrikansk - menn
Nuaym - muslimsk - menn
Nubugh - muslimsk - menn
Nuh - muslimsk - menn
Nuha - muslimsk - kvinner
Nuha - muslimsk - kvinner
Nuha - muslimsk - menn
Nujaym - muslimsk - menn
Numan - muslimsk - menn
Numani - muslimsk - menn
Numeir - muslimsk - menn
Nur - muslimsk - kvinner
Nur - muslimsk - menn
Nur al-Din - muslimsk - menn
Nur Jahan - muslimsk - kvinner
Nura - muslimsk - kvinner
Nuradtin - muslimsk - menn
Nurdin - muslimsk - menn
Nur-du-Din - muslimsk - menn
Nuri - muslimsk - menn
Nuria - muslimsk - kvinner
Nurie - muslimsk - kvinner
Nurija - muslimsk - kvinner
Nuriya - muslimsk - kvinner
Nuriyya - muslimsk - kvinner
Nurjahan - muslimsk - kvinner
Nurullah - muslimsk - menn
Nusrat - muslimsk - menn
Nuur - muslimsk - kvinner
Nuur - muslimsk - menn
Nuwwar - muslimsk - kvinner
Nuwwara - muslimsk - kvinner
Nuwwaarah - muslimsk - kvinner
Nwachukwu - afrikansk - menn
Nwankwo - afrikansk - menn
Naabih - muslimsk - menn
Naafi - muslimsk - menn
Naaif - muslimsk - menn
Naail - muslimsk - menn
Naaji - muslimsk - menn
Naajih - muslimsk - menn
Naamen - muslimsk - menn
Naashit - muslimsk - menn
Naasi - muslimsk - menn
Naasir - muslimsk - menn
Naazim - muslimsk - menn
Naazir - muslimsk - menn
Obaidullah - muslimsk - menn
Obeid - muslimsk - menn
Obeidallah - muslimsk - menn
Obote - afrikansk - menn
Ogada - afrikansk - menn
Ogolla - afrikansk - menn
Ogugua - afrikansk - kvinner,menn
Ogweno - afrikansk - menn
Okacha - muslimsk - menn
Okba - muslimsk - menn
Okil - muslimsk - menn
Okkacha - muslimsk - menn
Okumu - afrikansk - menn
Ola - muslimsk - kvinner
Ola - muslimsk - menn
Olfi - muslimsk - menn
Omaima - muslimsk - kvinner
Omar - muslimsk - menn
Omaya - muslimsk - menn
Omeima - muslimsk - kvinner
Omeir - muslimsk - menn
Omer - muslimsk - menn
Omeya - muslimsk - menn
Onwuzuruike - afrikansk - menn
Oqba - muslimsk - menn
Orwa - muslimsk - menn
Osama - muslimsk - menn
Osamah - muslimsk - menn
Osame - muslimsk - menn
Osema - muslimsk - menn
Osman - muslimsk - menn
Osman - muslimsk - menn
Osmane - muslimsk - menn
Ossama - muslimsk - menn
Osseid - muslimsk - menn
Otarid - muslimsk - menn
Othman - muslimsk - menn
Othmane - muslimsk - menn
Ouabil - muslimsk - menn
Ouacil - muslimsk - menn
Ouadi - muslimsk - menn
Ouadid - muslimsk - menn
Ouafi - muslimsk - menn
Ouafiq - muslimsk - menn
Ouahb - muslimsk - menn
Ouahib - muslimsk - menn
Ouahiba - muslimsk - kvinner
Ouahid - muslimsk - menn
Ouajdi - muslimsk - menn
Ouajid - muslimsk - menn
Ouajih - muslimsk - menn
Ouakil - muslimsk - menn
Ouali - muslimsk - menn
Oualiallah - muslimsk - menn
Oualid - muslimsk - menn
Oualieddine - muslimsk - menn
Oualif - muslimsk - menn
Ouanis - muslimsk - menn
Ouard - muslimsk - menn
Ouassib - muslimsk - menn
Ouassil - muslimsk - menn
Ouassila - muslimsk - menn
Ouassim - muslimsk - menn
Ouassiq - muslimsk - menn
Oubab - muslimsk - menn
Oubabe - muslimsk - menn
Oubaidallah - muslimsk - menn
Ouijdane - muslimsk - menn
Ouissal - muslimsk - menn
Ouissam - muslimsk - menn
Oukkacha - muslimsk - menn
Oulfi - muslimsk - menn
Oulouane - muslimsk - menn
Oulwane - muslimsk - menn
Oumaima - muslimsk - kvinner
Oumair - muslimsk - menn
Oumama - muslimsk - menn
Oumar - muslimsk - menn
Oumaya - muslimsk - menn
Ouns - muslimsk - menn
Ounsi - muslimsk - menn
Ouqayl - muslimsk - menn
Ouqeil - muslimsk - menn
Ouraib - muslimsk - menn
Ourawa - muslimsk - menn
Oureib - muslimsk - menn
Ouroua - muslimsk - menn
Ousfour - muslimsk - menn
Ousman - muslimsk - menn
Oussaid - muslimsk - menn
Oussama - muslimsk - menn
Ousseid - muslimsk - menn
Ouswa - muslimsk - menn
Outarid - muslimsk - menn
Outba - muslimsk - menn
Outhman - muslimsk - menn
Ouweis - muslimsk - menn
Ozman - muslimsk - menn
Padmadevy - tamilsk -
Padmakanthan - tamilsk - menn
Padmarani - tamilsk -
Padmini - tamilsk - kvinner
Paheerathan - tamilsk - menn
Pahirathan - tamilsk - menn
Pakeerathan - tamilsk - menn
Pakeerathy - tamilsk -
Param - tamilsk -
Paramanathan - tamilsk - menn
Parameswaran - tamilsk - menn
Parameswary - tamilsk - kvinner
Paramesweran - tamilsk - menn
Paramgothy - tamilsk -
Paramsothy - tamilsk -
Pararajasingam - tamilsk - menn
Pararasasing - tamilsk -
Parimaladevi - tamilsk -
Partheepan - tamilsk - menn
Parthipan - tamilsk - menn
Parvez - muslimsk - menn
Parvin - muslimsk - kvinner
Parwin - muslimsk - kvinner
Pasha - muslimsk - menn
Pathma - tamilsk -
Pathmajini - tamilsk - kvinner
Pathmanathan - tamilsk - menn
Pathmavath - tamilsk -
Pathmavathy - tamilsk - kvinner
Pathmawathi - tamilsk - kvinner
Pathmawathy - tamilsk - kvinner
Pathmini - tamilsk - kvinner
Pavanaluxmi - tamilsk - kvinner
Paveena - muslimsk - kvinner
Perinbanathan - tamilsk - menn
Perinpanathan - tamilsk - menn
Perramurthi - tamilsk - menn
Perumal - tamilsk - menn
Pervin - muslimsk - kvinner
Perwin - muslimsk - kvinner
Pir - muslimsk - menn
Pirabakaran - tamilsk - menn
Pirabalini - tamilsk -
Pirapakaran - tamilsk - menn
Pirathapan - tamilsk -
Piratheena - tamilsk - kvinner
Piratheepan - tamilsk - menn
Piraveen - tamilsk - menn
Piraveenan - tamilsk - menn
Piraviin - tamilsk - menn
Piravin - tamilsk - menn
Piriatharsiny - tamilsk - kvinner
Piriya - tamilsk -
Ponmalar - tamilsk -
Ponnampalam - tamilsk -
Ponnarasi - tamilsk -
Ponnuthurai - tamilsk -
Poopalasingam - tamilsk - menn
Prabaharan - tamilsk -
Prabaheran - tamilsk -
Prabananthan - tamilsk -
Pradeepan - tamilsk - menn
Prajitha - tamilsk -
Prakash - tamilsk - menn
Prakash - tamilsk - menn
Prasanna - tamilsk -
Prasanthy - tamilsk -
Prathapan - tamilsk -
Pratheepa - tamilsk - kvinner
Praveena - tamilsk - kvinner
Premajayanthi - tamilsk -
Premakanthan - tamilsk - menn
Premala - tamilsk -
Premalatha - tamilsk - kvinner
Premasany - tamilsk -
Premaselvi - tamilsk - kvinner
Premathy - tamilsk -
Premkumar - tamilsk - menn
Priyanthini - tamilsk - kvinner
Priyatharshiny - tamilsk - kvinner
Priyatharsini - tamilsk - kvinner
Pulendran - tamilsk -
Punitharaj - tamilsk -
Punithawathy - tamilsk - kvinner
Punniyam - tamilsk -
Puramureriththan - tamilsk - menn
Purantharan - tamilsk - menn
Pushpalatha - tamilsk -
Pushparajah - tamilsk - menn
Pushparajan - tamilsk -
Pushparani - tamilsk -
Pushparany - tamilsk -
Puspadevi - tamilsk - kvinner
Puspalaxmy - tamilsk -
Puspamalar - tamilsk -
Pusparajah - tamilsk - menn
Puvanentheran - tamilsk -
Puvaneswary - tamilsk - kvinner
Puvvaathi - tamilsk - kvinner
Paarthipan - tamilsk -
Qabil - muslimsk - menn
Qabis - muslimsk - menn
Qabous - muslimsk - menn
Qabousse - muslimsk - menn
Qabus - muslimsk - menn
Qadeer - muslimsk - menn
Qadi - muslimsk - menn
Qadir - muslimsk - menn
Qadiri - muslimsk - menn
Qahir - muslimsk - menn
Qaid - muslimsk - menn
Qaim - muslimsk - menn
Qais - muslimsk - menn
Qaisar - muslimsk - menn
Qamar - muslimsk - menn
Qanbar - muslimsk - menn
Qane - muslimsk - menn
Qanite - muslimsk - menn
Qasid - muslimsk - menn
Qasim - muslimsk - menn
Qasit - muslimsk - menn
Qassem - muslimsk - menn
Qassim - muslimsk - menn
Qaswarah - muslimsk - menn
Qatada - muslimsk - menn
Qawi - muslimsk - menn
Qayim - muslimsk - menn
Qayyim - muslimsk - menn
Qayyum - muslimsk - menn
Qazi - muslimsk - menn
Qeis - muslimsk - menn
Qidwa - muslimsk - menn
Qismat - muslimsk - menn
Qiwam - muslimsk - menn
Qodama - muslimsk - menn
Qodmous - muslimsk - menn
Qouboul - muslimsk - menn
Qoudama - muslimsk - menn
Qoudmous - muslimsk - menn
Qoudoua - muslimsk - menn
Qoudwa - muslimsk - menn
Qouhafa - muslimsk - menn
Qoumair - muslimsk - menn
Qoumeir - muslimsk - menn
Qounout - muslimsk - menn
Qoussame - muslimsk - menn
Qouthame - muslimsk - menn
Quaid - muslimsk - menn
Quddus - muslimsk - menn
Qudrat - muslimsk - menn
Quds - muslimsk - menn
Qudsi - muslimsk - menn
Qudsiy - muslimsk - menn
Qudus - muslimsk - menn
Quraishi - muslimsk - menn
Qurat Ul Aen - muslimsk - kvinner
Qurban - muslimsk - menn
Qurratulayn - muslimsk - menn
Qurrat-ul-Ayn - muslimsk - kvinner
Qutb - muslimsk - menn
Qaadir - muslimsk - menn
Rabab - muslimsk - kvinner
Rabah - muslimsk - menn
Rabb - muslimsk - menn
Rabbani - muslimsk - menn
Rabbi - muslimsk - menn
Rabbiyy - muslimsk - menn
Rabee - muslimsk - menn
Rabeh - muslimsk - menn
Rabi - muslimsk - menn
Rabia - muslimsk - menn
Rabiah - muslimsk - kvinner
Rabie - muslimsk - menn
Rabih - muslimsk - menn
Rabiha - muslimsk - kvinner
Rabiyy - muslimsk - menn
Rachad - muslimsk - menn
Rached - muslimsk - menn
Rachid - muslimsk - menn
Rachik - muslimsk - menn
Rachiq - muslimsk - menn
Rada - muslimsk - kvinner
Radhan - tamilsk -
Radia - muslimsk - kvinner
Radiedin - muslimsk - menn
Radija - muslimsk - kvinner
Radir - muslimsk - menn
Radiya - muslimsk - kvinner
Radwa - muslimsk - kvinner
Raeef - muslimsk - menn
Raees - muslimsk - menn
Raf - muslimsk - menn
Rafe - muslimsk - menn
Rafed - muslimsk - menn
Rafeda - muslimsk - kvinner
Rafeed - muslimsk - menn
Rafeeq - muslimsk - menn
Rafi - muslimsk - menn
Rafid - muslimsk - menn
Rafida - muslimsk - kvinner
Rafie - muslimsk - menn
Rafif - muslimsk - menn
Rafih - muslimsk - menn
Rafik - muslimsk - menn
Rafiq - muslimsk - menn
Rafir - muslimsk - menn
Raga - muslimsk - kvinner
Raghda - muslimsk - kvinner
Raghdane - muslimsk - menn
Raghid - muslimsk - menn
Ragib - muslimsk - menn
Ragid - muslimsk - menn
Ragulanathan - tamilsk - menn
Raguma - tamilsk -
Ragunathan - tamilsk - menn
Raguparan - tamilsk -
Ragya - muslimsk - kvinner
Rahaman - muslimsk - menn
Rahat - muslimsk - menn
Rahema - muslimsk - kvinner
Rahif - muslimsk - menn
Rahim - muslimsk - menn
Rahima - muslimsk - kvinner
Rahma - muslimsk - menn
Rahmad - muslimsk - menn
Rahman - muslimsk - menn
Rahmat - muslimsk - menn
Rahmatallah - muslimsk - menn
Rahmatoullah - muslimsk - menn
Rahmatullah - muslimsk - menn
Rahmin - muslimsk - kvinner
Raid - muslimsk - menn
Raidek - muslimsk - menn
Raihan - muslimsk - menn
Raihane - muslimsk - menn
Raiq - muslimsk - menn
Rairate - muslimsk - menn
Rais - muslimsk - menn
Raissan - muslimsk - menn
Raja - muslimsk - kvinner
Raja - muslimsk - menn
Rajab - muslimsk - menn
Rajadurai - tamilsk -
Rajah - tamilsk - menn
Rajai - muslimsk - menn
Rajakulasingham - tamilsk - menn
Rajakumar - tamilsk - menn
Rajakumary - tamilsk - kvinner
Rajaletchumi - tamilsk - kvinner
Rajambal - tamilsk -
Rajamohan - tamilsk -
Rajan - tamilsk - kvinner
Rajanayagam - tamilsk - menn
Rajanayaki - tamilsk - kvinner
Rajani - tamilsk - kvinner
Rajapillai - tamilsk - menn
Rajarajakumari - tamilsk - kvinner
Rajaratnam - tamilsk - menn
Rajaruban - tamilsk - menn
Rajaruban - tamilsk -
Rajasekaran - tamilsk - menn
Rajasulojana - tamilsk - kvinner
Rajathurai - tamilsk -
Rajavel - tamilsk -
Rajdeep - tamilsk - kvinner
Rajeb - muslimsk - menn
Rajeetharam - tamilsk -
Rajeh - muslimsk - menn
Rajem - muslimsk - menn
Rajendra - tamilsk - menn
Rajendram - tamilsk -
Rajesh - tamilsk - menn
Rajeshi - tamilsk -
Rajeswaran - tamilsk - menn
Rajeswary - tamilsk - kvinner
Rajgowry - tamilsk - kvinner
Raji - tamilsk - kvinner
Raji - muslimsk - menn
Rajih - muslimsk - menn
Rajini - tamilsk - kvinner
Rajinthan - tamilsk -
Rajitha - tamilsk -
Rajkumar - tamilsk - menn
Rajmohan - tamilsk - menn
Rajouane - muslimsk - menn
Rajwan - muslimsk - menn
Rajwane - muslimsk - menn
Rajya - muslimsk - kvinner
Rakib - muslimsk - menn
Rakin - muslimsk - menn
Rakine - muslimsk - menn
Rakiz - muslimsk - menn
Raldoun - muslimsk - menn
Raleb - muslimsk - menn
Raled - muslimsk - menn
Rali - muslimsk - menn
Ralib - muslimsk - menn
Ralida - muslimsk - kvinner
Ralil - muslimsk - menn
Ralilallah - muslimsk - menn
Ralis - muslimsk - menn
Ramachandran - tamilsk -
Ramadan - muslimsk - menn
Ramadane - muslimsk - menn
Ramadhan - muslimsk - menn
Ramakrishnan - tamilsk -
Ramanan - tamilsk - menn
Ramanathan - tamilsk - menn
Ramandeep - tamilsk - menn
Ramapiran - tamilsk -
Ramarajah - tamilsk - menn
Ramasamy - tamilsk -
Ramazan - muslimsk - menn
Ramdan - muslimsk - menn
Rameez - muslimsk - menn
Ramesh - tamilsk - menn
Rameshan - tamilsk -
Rameshchandra - tamilsk - menn
Rameskumar - tamilsk - menn
Ramezi - muslimsk - menn
Rami - muslimsk - menn
Ramis - muslimsk - menn
Ramiz - muslimsk - menn
Ramiza - muslimsk - kvinner
Ramzi - muslimsk - menn
Rana - muslimsk - kvinner
Randa - muslimsk - kvinner
Ranem - muslimsk - menn
Ranganayaki - tamilsk - kvinner
Rani - muslimsk - menn
Ranimalar - tamilsk - kvinner
Ranjana - tamilsk -
Ranjeet - tamilsk - menn
Ranjinidevi - tamilsk - kvinner
Ranjinidevy - tamilsk -
Ranjit - tamilsk -
Ranjita - tamilsk - kvinner
Ranjitha - tamilsk - kvinner
Ranjitham - tamilsk - kvinner
Ranjithkumar - tamilsk - menn
Ranjitkumar - tamilsk - menn
Rantasingam - tamilsk - menn
Ranya - muslimsk - kvinner
Raouf - muslimsk - menn
Raouh - muslimsk - menn
Raouhi - muslimsk - menn
Raoui - muslimsk - menn
Raounaq - muslimsk - menn
Raoushan - muslimsk - menn
Raqi - muslimsk - menn
Raqib - muslimsk - menn
Rardane - muslimsk - menn
Rarid - muslimsk - menn
Rarija - muslimsk - menn
Raris - muslimsk - menn
Rasakumar - tamilsk - menn
Rasakumari - tamilsk - kvinner
Rasanayagam - tamilsk - menn
Rasathy - tamilsk -
Rashad - muslimsk - menn
Rashed - muslimsk - menn
Rasheed - muslimsk - menn
Rasheeq - muslimsk - menn
Rashid - muslimsk - menn
Rashida - muslimsk - kvinner
Rashiq - muslimsk - menn
Rashit - muslimsk - menn
Rasiah - tamilsk -
Rasib - muslimsk - menn
Rasikh - muslimsk - menn
Rasim - muslimsk - menn
Rasin - muslimsk - menn
Raslan - muslimsk - menn
Raslane - muslimsk - menn
Rasmi - muslimsk - menn
Rassan - muslimsk - menn
Rassane - muslimsk - menn
Rassid - muslimsk - menn
Rassim - muslimsk - menn
Rassin - muslimsk - menn
Rasul - muslimsk - menn
Rathi - tamilsk -
Rathid - muslimsk - menn
Rathinam - tamilsk - menn
Ratib - muslimsk - menn
Ratim - muslimsk - menn
Ratinam - tamilsk - menn
Ratnakumar - tamilsk - menn
Ratnam - tamilsk - menn
Ratnamalar - tamilsk - kvinner
Ratnaruby - tamilsk -
Ratnasing - tamilsk -
Ratnasingam - tamilsk - menn
Ratneswary - tamilsk - kvinner
Rauf - muslimsk - menn
Raveendran - tamilsk -
Raveendranathan - tamilsk - menn
Raveendranathan - tamilsk - menn
Raveentran - tamilsk -
Ravendran - tamilsk -
Ravi - tamilsk - menn
Ravichandran - tamilsk - menn
Ravikumar - tamilsk - menn
Ravindra - tamilsk - menn
Ravindran - tamilsk -
Ravindranath - tamilsk -
Raviransithan - tamilsk -
Ravisanthira - tamilsk -
Ravishankar - tamilsk -
Ravishanker - tamilsk -
Rawaha - muslimsk - menn
Rawh - muslimsk - menn
Rawhi - muslimsk - menn
Rawi - muslimsk - kvinner
Rawi - muslimsk - menn
Rawia - muslimsk - kvinner
Rawiya - muslimsk - kvinner
Rawla - muslimsk - kvinner
Rawya - muslimsk - kvinner
Raya - muslimsk - kvinner
Rayah - muslimsk - kvinner
Rayan - muslimsk - menn
Rayane - muslimsk - menn
Rayhan - muslimsk - menn
Rayri - muslimsk - menn
Raza - muslimsk - menn
Razal - muslimsk - menn
Razali - muslimsk - menn
Razane - muslimsk - menn
Razeen - muslimsk - menn
Razel - muslimsk - menn
Razi - muslimsk - menn
Razin - muslimsk - menn
Razine - muslimsk - menn
Raziq - muslimsk - menn
Razir - muslimsk - menn
Razzaq - muslimsk - menn
Reda - muslimsk - menn
Reday - muslimsk - kvinner
Redwan - muslimsk - menn
Reem - muslimsk - menn
Reemaz - muslimsk - menn
Rehman - muslimsk - menn
Reian - muslimsk - menn
Reihan - muslimsk - menn
Reihane - muslimsk - menn
Reik - muslimsk - menn
Reireddine - muslimsk - menn
Reiroullah - muslimsk - menn
Reis - muslimsk - menn
Rejouane - muslimsk - menn
Rejwan - muslimsk - menn
Remiza - muslimsk - kvinner
Renuka - tamilsk -
Renukadevi - tamilsk - kvinner
Renukaran - tamilsk -
Resul - muslimsk - menn
Reyahi - muslimsk - menn
Reza - muslimsk - menn
Rezak - muslimsk - menn
Rezkallah - muslimsk - menn
Rezki - muslimsk - menn
Rezwan - muslimsk - menn
Rheda - muslimsk - menn
Riad - muslimsk - menn
Riaz - muslimsk - menn
Rida - muslimsk - kvinner
Rida - muslimsk - menn
Ridallah - muslimsk - menn
Ridawi - muslimsk - menn
Ridouane - muslimsk - menn
Ridwan - muslimsk - menn
Ridwane - muslimsk - menn
Rifa - muslimsk - menn
Rifai - muslimsk - menn
Rifat - muslimsk - menn
Rifqi - muslimsk - menn
Rifaa - muslimsk - menn
Rifaaat - muslimsk - menn
Rifaat - muslimsk - menn
Riles - muslimsk - menn
Rim - muslimsk - kvinner
Rina - muslimsk - menn
Riyad - muslimsk - menn
Riyas - muslimsk - menn
Riyasseddine - muslimsk - menn
Riyaz - muslimsk - menn
Riza - muslimsk - menn
Rizk - muslimsk - menn
Rizvi - muslimsk - menn
Rizwan - muslimsk - menn
Rizwaan - muslimsk - menn
Rkia - muslimsk - kvinner
Roble - afrikansk - menn
Rochd - muslimsk - menn
Rochde - muslimsk - menn
Rochdi - muslimsk - menn
Rochdy - muslimsk - menn
Rodani - muslimsk - menn
Rodeini - muslimsk - menn
Rodwan - muslimsk - menn
Rofrane - muslimsk - menn
Rohi - muslimsk - menn
Roknedin - muslimsk - menn
Rolemallah - muslimsk - menn
Roqaya - muslimsk - kvinner
Rorchid - muslimsk - menn
Roslan - muslimsk - menn
Rostom - muslimsk - menn
Rouchd - muslimsk - menn
Rouchdi - muslimsk - menn
Roudayr - muslimsk - menn
Roudi - muslimsk - menn
Roukneddine - muslimsk - menn
Roulam - muslimsk - menn
Rouloud - muslimsk - kvinner
Roulouq - muslimsk - menn
Roulwane - muslimsk - menn
Rouqaya - muslimsk - kvinner
Rourchid - muslimsk - menn
Rouwaid - muslimsk - menn
Rouwaida - muslimsk - kvinner
Rouwaylid - muslimsk - menn
Rowaid - muslimsk - menn
Rowaida - muslimsk - kvinner
Rozeil - muslimsk - menn
Ruban - tamilsk -
Rubesh - tamilsk -
Ruh - muslimsk - menn
Ruhi - muslimsk - menn
Ruhollah - muslimsk - menn
Ruhullah - muslimsk - menn
Rukaia - muslimsk - kvinner
Rukia - muslimsk - kvinner
Rukiya - muslimsk - kvinner
Rukmani - tamilsk -
Rukn - muslimsk - menn
Ruqayya - muslimsk - kvinner
Ruqia - muslimsk - kvinner
Ruqiya - muslimsk - kvinner
Ruqiyo - muslimsk - kvinner
Ruqya - muslimsk - kvinner
Rushd - muslimsk - menn
Rushdi - muslimsk - menn
Rushdiy - muslimsk - menn
Ruslan - muslimsk - menn
Rustam - muslimsk - menn
Rustem - muslimsk - menn
Ruwayda - muslimsk - kvinner
Ruwayfe - muslimsk - menn
Ruweyda - muslimsk - kvinner
Ruwwad - muslimsk - menn
Rwasa - afrikansk - menn
Raai - muslimsk - menn
Raaid - muslimsk - menn
Raaiq - muslimsk - menn
Raaji - muslimsk - menn
Raazi - muslimsk - menn
Saba - muslimsk - menn
Sabah - muslimsk - kvinner
Sabah - muslimsk - menn
Sabanathan - tamilsk - menn
Sabapathi - tamilsk -
Sabapathypillai - tamilsk - menn
Sabat - muslimsk - menn
Sabate - muslimsk - menn
Sabeeh - muslimsk - menn
Sabeer - muslimsk - menn
Saber - muslimsk - menn
Sabeswaran - tamilsk - menn
Sabet - muslimsk - menn
Sabih - muslimsk - menn
Sabiq - muslimsk - menn
Sabir - muslimsk - menn
Sabit - muslimsk - menn
Saboor - muslimsk - menn
Sabratnam - tamilsk - menn
Sabri - muslimsk - menn
Sabria - muslimsk - kvinner
Sabrie - muslimsk - kvinner
Sabriy - muslimsk - menn
Sabriya - muslimsk - kvinner
Sabriye - muslimsk - kvinner
Sabriyya - muslimsk - kvinner
Sabry - muslimsk - menn
Sabuh - muslimsk - menn
Sabur - muslimsk - menn
Saci - muslimsk - menn
Sad - muslimsk - menn
Sadad - muslimsk - kvinner
Sadad - muslimsk - menn
Sadat - muslimsk - menn
Saddiqa - muslimsk - kvinner
Sadegh - muslimsk - menn
Sadek - muslimsk - menn
Sadi - muslimsk - menn
Sadid - muslimsk - menn
Sadine - muslimsk - menn
Sadiq - muslimsk - menn
Sadiqa - muslimsk - kvinner
Sadok - muslimsk - menn
Sadouq - muslimsk - menn
Sadr - muslimsk - menn
Sadreddine - muslimsk - menn
Sadredin - muslimsk - menn
Saduh - muslimsk - menn
Saduq - muslimsk - menn
Saeed - muslimsk - menn
Saeedeh - muslimsk - kvinner
Safa - muslimsk - kvinner
Safae - muslimsk - kvinner
Safar - muslimsk - menn
Safdar - muslimsk - menn
Saffa - muslimsk - kvinner
Saffaah - muslimsk - menn
Safi - muslimsk - menn
Safia - muslimsk - kvinner
Safiallah - muslimsk - menn
Safieddine - muslimsk - menn
Safiedin - muslimsk - menn
Safinaz - muslimsk - kvinner
Safioullah - muslimsk - menn
Safir - muslimsk - menn
Safiya - muslimsk - kvinner
Safiyya - muslimsk - kvinner
Safoh - muslimsk - menn
Safoua - muslimsk - menn
Safouane - muslimsk - menn
Safouh - muslimsk - menn
Safwa - muslimsk - menn
Safwan - muslimsk - menn
Safwane - muslimsk - menn
Safwaan - muslimsk - menn
Safy - muslimsk - menn
Safyedin - muslimsk - menn
Safaa - muslimsk - kvinner
Saghir - muslimsk - menn
Sagir - muslimsk - menn
Sahab - muslimsk - menn
Sahar - muslimsk - kvinner
Sahayamalar - tamilsk - kvinner
Saheb - muslimsk - menn
Sahel - muslimsk - menn
Saher - muslimsk - menn
Sahl - muslimsk - menn
Sahr - muslimsk - kvinner
Sahra - muslimsk - kvinner
Sahraa - muslimsk - kvinner
Saib - muslimsk - menn
Said - muslimsk - menn
Saif - muslimsk - menn
Saifallah - muslimsk - menn
Saifeddine - muslimsk - menn
Saiid - muslimsk - menn
Saim - muslimsk - menn
Saja - muslimsk - menn
Sajed - muslimsk - menn
Sajeda - muslimsk - kvinner
Saji - muslimsk - menn
Sajid - muslimsk - menn
Sajida - muslimsk - kvinner
Sajjad - muslimsk - menn
Sakaria - muslimsk - menn
Sakariya - muslimsk - menn
Sakariya Ahmed - muslimsk - menn
Sakariye - muslimsk - menn
Sakha - muslimsk - menn
Sakhawat - muslimsk - menn
Sakhaa - muslimsk - menn
Sakib - muslimsk - menn
Sakthivel - tamilsk - menn
Sakundala - tamilsk -
Sakunthalai - tamilsk -
Salabat - muslimsk - menn
Salad - muslimsk - menn
Saladin - muslimsk - menn
Salah - muslimsk - menn
Salahaddin - muslimsk - menn
Salaheddine - muslimsk - menn
Salahedin - muslimsk - menn
Salah-ud-Din - muslimsk - menn
Salahudin - muslimsk - menn
Salam - muslimsk - menn
Salama - muslimsk - menn
Salamat - muslimsk - menn
Saleem - muslimsk - menn
Saleh - muslimsk - menn
Saleheddin - muslimsk - menn
Salek - muslimsk - menn
Salem - muslimsk - menn
Salha - muslimsk - kvinner
Salih - muslimsk - menn
Salik - muslimsk - menn
Salil - muslimsk - menn
Salim - muslimsk - menn
Salit - muslimsk - menn
Salma - muslimsk - kvinner
Salman - muslimsk - menn
Salmane - muslimsk - menn
Salwa - muslimsk - kvinner
Sama - muslimsk - menn
Samad - muslimsk - menn
Samah - muslimsk - menn
Samar - muslimsk - kvinner
Samee - muslimsk - menn
Sameeh - muslimsk - menn
Sameer - muslimsk - menn
Sami - muslimsk - menn
Samid - muslimsk - menn
Samih - muslimsk - menn
Samiha - muslimsk - kvinner
Samim - muslimsk - menn
Samin - muslimsk - menn
Samir - muslimsk - menn
Samira - muslimsk - kvinner
Samiy - muslimsk - menn
Sammiullah - muslimsk - menn
Samoud - muslimsk - menn
Samsam - muslimsk - menn
Samud - muslimsk - menn
Samy - muslimsk - menn
Samya - muslimsk - kvinner
Sana - muslimsk - kvinner
Sana - muslimsk - menn
Sanad - muslimsk - menn
Sandry - muslimsk - menn
Sangarathas - tamilsk -
Sangeetha - tamilsk -
Sani - muslimsk - menn
Saniyy - muslimsk - menn
Saniyya - muslimsk - kvinner
Sanjeevan - tamilsk - menn
Sanmugalingam - tamilsk - menn
Santhakumar - tamilsk - menn
Santhanayaki - tamilsk - kvinner
Santhini - tamilsk - kvinner
Santhirakumar - tamilsk - menn
Santhni - tamilsk -
Santhosam - tamilsk - menn
Santhosnathan - tamilsk - menn
Santthana - tamilsk - menn
Sany - muslimsk - menn
Sanaa - muslimsk - menn
Saouab - muslimsk - menn
Saoud - muslimsk - menn
Saoula - muslimsk - menn
Saqi - muslimsk - menn
Saqib - muslimsk - menn
Saqif - muslimsk - menn
Sara - muslimsk - kvinner
Sara - muslimsk - menn
Sarab - muslimsk - kvinner
Sarah - muslimsk - kvinner
Sarah Fatima - muslimsk - kvinner
Saraswathi - tamilsk - kvinner
Saraswathie - tamilsk - kvinner
Sarathadevi - tamilsk - kvinner
Sarathakala - tamilsk -
Sarathathey - tamilsk -
Sarathavalli - tamilsk -
Saravanabavan - tamilsk -
Saravanamuthu - tamilsk - menn
Sardar - muslimsk - menn
Sarfaraz - muslimsk - menn
Sari - muslimsk - menn
Sariya - muslimsk - menn
Sarkar - muslimsk - menn
Sarmad - muslimsk - menn
Saroginidevi - tamilsk - kvinner
Sarojadevi - tamilsk - kvinner
Saroua - muslimsk - menn
Sarouane - muslimsk - menn
Sarveswary - tamilsk - kvinner
Sarviya - tamilsk -
Sarwar - muslimsk - menn
Sasiharan - tamilsk -
Sasika - tamilsk - kvinner
Sasikala - tamilsk -
Sasikala - tamilsk -
Sasikaran - tamilsk - menn
Sasikumar - tamilsk - menn
Sasitharan - tamilsk - menn
Satchchithanan - tamilsk -
Satchithanandam - tamilsk - menn
Satchithanantha - tamilsk -
Sathananthan - tamilsk - menn
Sathanathi - tamilsk -
Satheeskumar - tamilsk - menn
Satheswary - tamilsk - kvinner
Sathiya - tamilsk -
Sathiyajothy - tamilsk -
Sathiyanathan - tamilsk - menn
Sathiyaruby - tamilsk - kvinner
Sathiyaseelan - tamilsk -
Sathiyawathy - tamilsk - kvinner
Sathya - tamilsk -
Satkunanathan - tamilsk - menn
Satkunaraja - tamilsk - menn
Satkunarany - tamilsk -
Satkunawathy - tamilsk - kvinner
Satkurunathan - tamilsk - menn
Sattar - muslimsk - menn
Savarimuthu - tamilsk - menn
Saverimuthu - tamilsk - menn
Sawab - muslimsk - menn
Sawla - muslimsk - menn
Sawsan - muslimsk - kvinner
Sayanthakumar - tamilsk - menn
Sayanthan - tamilsk - menn
Sayanthini - tamilsk - kvinner
Sayd - muslimsk - menn
Sayed - muslimsk - menn
Sayeh - muslimsk - menn
Sayem - muslimsk - menn
Sayf - muslimsk - menn
Sayid - muslimsk - menn
Sayida - muslimsk - kvinner
Saynab - muslimsk - kvinner
Sayyed - muslimsk - menn
Sayyid - muslimsk - menn
Sayyida - muslimsk - kvinner
Sebastiampillai - tamilsk - menn
Sedid - muslimsk - menn
Sediqa - muslimsk - kvinner
Seethaledsumy - tamilsk -
Seethathevy - tamilsk - kvinner
Seevaratnam - tamilsk - menn
Sefa - muslimsk - kvinner
Seffah - muslimsk - menn
Sefir - muslimsk - menn
Segar - tamilsk -
Sehl - muslimsk - menn
Seifallah - muslimsk - menn
Seifan - muslimsk - menn
Seifeddine - muslimsk - menn
Seifedin - muslimsk - menn
Seifoullah - muslimsk - menn
Seinab - muslimsk - kvinner
Sekandar - muslimsk - menn
Sekaran - tamilsk -
Selastina - tamilsk -
Selim - muslimsk - menn
Selladurai - tamilsk -
Sellakili - tamilsk - kvinner
Sellam - muslimsk - menn
Selman - muslimsk - menn
Selmane - muslimsk - menn
Seluarajah - tamilsk - menn
Selva - tamilsk - menn
Selvakumar - tamilsk - menn
Selvakumar - tamilsk - menn
Selvam - tamilsk - menn
Selvamalar - tamilsk - kvinner
Selvamani - tamilsk - menn
Selvan - tamilsk - menn
Selvananthavel - tamilsk -
Selvanathan - tamilsk - menn
Selvanayagam - tamilsk - menn
Selvanayaki - tamilsk - kvinner
Selvanila - tamilsk - kvinner
Selvaraja - tamilsk - menn
Selvaranee - tamilsk -
Selvarani - tamilsk -
Selvarathy - tamilsk - kvinner
Selvarathy - tamilsk -
Selvaratnam - tamilsk - menn
Selvedin - muslimsk - menn
Selvrani - tamilsk -
Selvaalagan - tamilsk -
Semean - muslimsk - menn
Semeoun - muslimsk - menn
Semi - muslimsk - menn
Semsedin - muslimsk - menn
Semy - muslimsk - menn
Senathirajah - tamilsk - menn
Seneb - muslimsk - kvinner
Seni - muslimsk - menn
Senie - muslimsk - menn
Senni - tamilsk - menn
Sennimalai - tamilsk - menn
Senthakumaran - tamilsk -
Senthil - tamilsk - menn
Senthilkumaran - tamilsk - menn
Senthivel - tamilsk -
Senthur - tamilsk - menn
Senthuran - tamilsk - menn
Seoud - muslimsk - menn
Serafima - muslimsk - kvinner
Seraj - muslimsk - menn
Serumaga - afrikansk - menn
Serunjogi - afrikansk - menn
Sewan - muslimsk - menn
Seyda - muslimsk - kvinner
Seyeda - muslimsk - kvinner
Seyid - muslimsk - menn
Seynab - muslimsk - kvinner
Seyyed - muslimsk - menn
Shaban - muslimsk - menn
Shabbar - muslimsk - menn
Shabbeer - muslimsk - menn
Shabbir - muslimsk - menn
Shad - muslimsk - menn
Shadi - muslimsk - menn
Shadya - muslimsk - kvinner
Shafaqat - muslimsk - menn
Shafeeq - muslimsk - menn
Shafi - muslimsk - menn
Shafia - muslimsk - kvinner
Shafiq - muslimsk - menn
Shafiqa - muslimsk - kvinner
Shafuq - muslimsk - menn
Shafaat - muslimsk - menn
Shahabuddin - muslimsk - menn
Shahadat - muslimsk - menn
Shahan - muslimsk - menn
Shahbaz - muslimsk - menn
Shahed - muslimsk - menn
Shaheed - muslimsk - menn
Shaheen - muslimsk - menn
Shaheer - muslimsk - menn
Shaher - muslimsk - menn
Shahid - muslimsk - menn
Shahin - muslimsk - menn
Shahiq - muslimsk - menn
Shahir - muslimsk - menn
Shahira - muslimsk - kvinner
Shahrazad - muslimsk - kvinner
Shahrazad - muslimsk - kvinner
Shahriyar - muslimsk - menn
Shahrizad - muslimsk - kvinner
Shahryar - muslimsk - menn
Shahzad - muslimsk - menn
Shahzada - muslimsk - menn
Shahzadi - muslimsk - kvinner
Shaikh - muslimsk - menn
Shaiq - muslimsk - menn
Shajee - muslimsk - menn
Shaji - muslimsk - menn
Shajaat - muslimsk - menn
Shakeel - muslimsk - menn
Shaker - muslimsk - menn
Shakeyb - muslimsk - menn
Shakil - muslimsk - menn
Shakir - muslimsk - menn
Shakoor - muslimsk - menn
Shakur - muslimsk - menn
Shameem - muslimsk - menn
Shamini - tamilsk -
Shamiq - muslimsk - menn
Shammakh - muslimsk - menn
Shams - muslimsk - menn
Shamsaddin - muslimsk - menn
Shamsheer - muslimsk - menn
Shamsher - muslimsk - menn
Shankari - tamilsk - kvinner
Shanmugalingam - tamilsk - menn
Shanmugampillai - tamilsk - menn
Shanmuganat - tamilsk -
Shanmugararajah - tamilsk - menn
Shanmugathas - tamilsk - menn
Shanmugavadivel - tamilsk -
Shanmukarajah - tamilsk -
Shanthakumar - tamilsk - menn
Shanthakumari - tamilsk - kvinner
Shanthamathy - tamilsk -
Shanthan - tamilsk -
Shantharuby - tamilsk -
Shanthasorubin - tamilsk -
Shanthi - tamilsk -
Shanthini - tamilsk - kvinner
Shanthinidevi - tamilsk - kvinner
Shanthy - tamilsk -
Shanti - tamilsk - kvinner
Shaqeeq - muslimsk - menn
Sharaf - muslimsk - menn
Sharafat - muslimsk - menn
Sharafyab - muslimsk - menn
Shareef - muslimsk - menn
Shariat - muslimsk - menn
Sharif - muslimsk - menn
Sharifa - muslimsk - kvinner
Shariq - muslimsk - menn
Shatha - muslimsk - kvinner
Shatir - muslimsk - menn
Shaukat - muslimsk - menn
Shawkat - muslimsk - menn
Shayda - muslimsk - menn
Shaykh - muslimsk - menn
Shaz - muslimsk - menn
Shefik - muslimsk - menn
Sheikh - muslimsk - menn
Sheikha - muslimsk - kvinner
Sher - muslimsk - menn
Sherif - muslimsk - menn
Sherifa - muslimsk - kvinner
Sherifa - muslimsk - kvinner
Sherife - muslimsk - kvinner
Shiamala - tamilsk -
Shibl - muslimsk - menn
Shihab - muslimsk - menn
Shiham - muslimsk - menn
Shikdar - muslimsk - menn
Shiqdar - muslimsk - menn
Shiva - tamilsk - menn
Shivam - tamilsk - menn
Shivani - tamilsk - kvinner
Shiyamala - tamilsk -
Shlimon - muslimsk - menn
Shoeb - muslimsk - menn
Shuayb - muslimsk - menn
Shubul - muslimsk - menn
Shuhrah - muslimsk - menn
Shuja - muslimsk - menn
Shujat - muslimsk - menn
Shujaat - muslimsk - menn
Shukr - muslimsk - menn
Shukri - muslimsk - menn
Shukriyya - muslimsk - kvinner
Shurahbeel - muslimsk - menn
Shurayh - muslimsk - menn
Shyamala - tamilsk -
Shaafi - muslimsk - menn
Shaahid - muslimsk - menn
Shaahin - muslimsk - menn
Sid - muslimsk - menn
Sid-Ahmed - muslimsk - menn
Sid-Ali - muslimsk - menn
Siddiq - muslimsk - menn
Sidiiq - muslimsk - menn
Sidqi - muslimsk - menn
Siham - muslimsk - kvinner
Siham - muslimsk - menn
Sikandar - muslimsk - menn
Sikdar - muslimsk - menn
Siliman - muslimsk - menn
Silm - muslimsk - menn
Simak - muslimsk - menn
Simar - muslimsk - menn
Sina - muslimsk - menn
Sinan - muslimsk - menn
Sind - muslimsk - menn
Sindhamani - tamilsk - kvinner
Sindhu - tamilsk - kvinner
Sindid - muslimsk - menn
Singarajah - tamilsk - menn
Sinnadurai - tamilsk -
Sinnarajah - tamilsk - menn
Sinnathamby - tamilsk - menn
Sinnathamby - tamilsk -
Sinnathurai - tamilsk - menn
Sinnathurai - tamilsk -
Sinouane - muslimsk - menn
Sintha - tamilsk - menn
Sinthiya - tamilsk - kvinner
Sinthuja - tamilsk -
Sinthujan - tamilsk - menn
Sinwane - muslimsk - menn
Siraj - muslimsk - menn
Sirajeddine - muslimsk - menn
Sirhan - muslimsk - menn
Siryah - muslimsk - menn
Sithampara - tamilsk -
Sithamparanathan - tamilsk - menn
Siva - tamilsk - kvinner
Sivabalan - tamilsk -
Sivachandran - tamilsk - menn
Sivacharan - tamilsk -
Sivadevi - tamilsk - kvinner
Sivaganesan - tamilsk -
Sivaganesh - tamilsk - menn
Sivagini - tamilsk - kvinner
Sivagnanalinga - tamilsk -
Sivagnanam - tamilsk -
Sivagnanaratnam - tamilsk - menn
Sivagnanasundara - tamilsk -
Sivagnanasundaram - tamilsk - menn
Sivagowri - tamilsk - kvinner
Sivagowry - tamilsk - kvinner
Sivaguru - tamilsk -
Sivaharan - tamilsk - menn
Sivajamuna - tamilsk -
Sivajini - tamilsk -
Sivajogam - tamilsk -
Sivakala - tamilsk -
Sivakami - tamilsk - kvinner
Sivakami - tamilsk - kvinner
Sivakaran - tamilsk -
Sivakavitha - tamilsk -
Sivakkumaran - tamilsk -
Sivakumar - tamilsk - menn
Sivakumaran - tamilsk - menn
Sivakumari - tamilsk - kvinner
Sivakumary - tamilsk - kvinner
Sivalingam - tamilsk - menn
Sivaloganayaki - tamilsk - kvinner
Sivam - tamilsk -
Sivamohan - tamilsk - menn
Sivan - tamilsk - menn
Sivanantham - tamilsk - menn
Sivananthanaya - tamilsk -
Sivanantharaja - tamilsk - menn
Sivanathan - tamilsk - menn
Sivanesan - tamilsk - menn
Sivanesarasa - tamilsk - menn
Sivaneswaran - tamilsk - menn
Sivaneswary - tamilsk - kvinner
Sivanja - tamilsk - kvinner
Sivapackiam - tamilsk - kvinner
Sivapakkiam - tamilsk - kvinner
Sivapala - tamilsk -
Sivapalan - tamilsk -
Sivapathalingam - tamilsk - menn
Sivapatham - tamilsk -
Sivapathasundara - tamilsk -
Sivapathasundaram - tamilsk - menn
Sivapiran - tamilsk -
Sivapriya - tamilsk - kvinner
Sivarajan - tamilsk - menn
Sivarajan - tamilsk -
Sivaranjith - tamilsk - menn
Sivarasa - tamilsk - menn
Sivaruby - tamilsk -
Sivarupan - tamilsk -
Sivashankar - tamilsk -
Sivasini - tamilsk -
Sivasubramaniam - tamilsk - menn
Sivasuthan - tamilsk - menn
Sivatharshan - tamilsk -
Sivatharshini - tamilsk - kvinner
Sivathas - tamilsk -
Sivathasan - tamilsk - menn
Sivayogam - tamilsk -
Sivayogeswary - tamilsk - kvinner
Skandar - muslimsk - menn
Skandarajah - tamilsk - menn
Skander - muslimsk - menn
Skanthanathan - tamilsk - menn
Sleman - muslimsk - menn
Slim - muslimsk - menn
Sliman - muslimsk - menn
Smail - muslimsk - menn
Smain - muslimsk - menn
Soad - muslimsk - menn
Soban - muslimsk - menn
Sobehi - muslimsk - menn
Sobhan - muslimsk - menn
Sobhi - muslimsk - menn
Sofian - muslimsk - menn
Sofiane - muslimsk - menn
Soheib - muslimsk - menn
Soheil - muslimsk - menn
Sohel - muslimsk - menn
Sohil - muslimsk - menn
Sohman - muslimsk - menn
Sohrab - muslimsk - menn
Solaiman - muslimsk - menn
Soleih - muslimsk - menn
Soleiha - muslimsk - kvinner
Soleim - muslimsk - menn
Soleiman - muslimsk - menn
Soleimane - muslimsk - menn
Soleman - muslimsk - menn
Soltan - muslimsk - menn
Somasekaram - tamilsk -
Somasundaram - tamilsk - menn
Someih - muslimsk - menn
Sonallah - muslimsk - menn
Sonya - muslimsk - kvinner
Sothinathan - tamilsk - menn
Sothisorubin - tamilsk -
Sothyrajan - tamilsk -
Souad - muslimsk - kvinner
Soubh - muslimsk - menn
Soubhi - muslimsk - menn
Soufiane - muslimsk - menn
Souha - muslimsk - kvinner
Souhaib - muslimsk - menn
Souheil - muslimsk - menn
Souhr - muslimsk - kvinner
Soukaina - muslimsk - kvinner
Soukayna - muslimsk - kvinner
Soukeina - muslimsk - kvinner
Soulaim - muslimsk - menn
Soulaimae - muslimsk - menn
Souleim - muslimsk - menn
Souleimane - muslimsk - menn
Soulia - muslimsk - kvinner
Souliman - muslimsk - menn
Soumaya - muslimsk - kvinner
Soumeya - muslimsk - kvinner
Sounboul - muslimsk - menn
Souraij - muslimsk - menn
Soureij - muslimsk - menn
Sourour - muslimsk - menn
Srideva - tamilsk -
Sridevy - tamilsk - kvinner
Srielango - tamilsk -
Sriharan - tamilsk -
Srikala - tamilsk -
Srikanth - tamilsk - menn
Srikanthan - tamilsk - menn
Srikanthapalan - tamilsk -
Srikantharaja - tamilsk - menn
Srikantharajah - tamilsk - menn
Srikaran - tamilsk -
Srikumar - tamilsk - menn
Srimathy - tamilsk -
Srimohan - tamilsk -
SrinanthaKumar - tamilsk - menn
Srinanthaqumar - tamilsk -
Sripriya - tamilsk - kvinner
Srirangan - tamilsk - menn
Sriranganathan - tamilsk - menn
Sriranjani - tamilsk - kvinner
Sriranjini - tamilsk - kvinner
Srisegararajah - tamilsk - menn
Sriskandarajah - tamilsk - menn
Sriskantharajah - tamilsk - menn
Sriskantharajah - tamilsk - menn
Srithanam - tamilsk -
Sritharan - tamilsk - menn
Stefa - muslimsk - menn
Stofa - muslimsk - menn
Suad - muslimsk - kvinner
Subagini - tamilsk -
Subah - muslimsk - menn
Subajini - tamilsk - kvinner
Subajiny - tamilsk -
Subani - tamilsk - kvinner
Subanthini - tamilsk - kvinner
Subashini - tamilsk - kvinner
Subaskaran - tamilsk - menn
Subathira - tamilsk -
Subathira - muslimsk - kvinner
Subathra - tamilsk - kvinner
Subavathy - tamilsk -
Subhan - muslimsk - menn
Subramaniam - tamilsk -
Subramanian - tamilsk - menn
Subramaniyam - tamilsk -
Sudalai - tamilsk - menn
Sudalaimadan - tamilsk - menn
Sudamani - tamilsk - kvinner
Sudarvili - tamilsk -
Sudhanthira - tamilsk - kvinner
Sufi - muslimsk - menn
Sufiyan - muslimsk - menn
Sufyan - muslimsk - menn
Sugantha - tamilsk - kvinner
Suganthi - tamilsk - kvinner
Suganthini - tamilsk - kvinner
Suganya - tamilsk -
Sugeetharan - tamilsk - menn
Sugitha - tamilsk -
Sugitharan - tamilsk - menn
Sugumar - tamilsk -
Sugumaran - tamilsk -
Suguna - tamilsk -
Sugunan - tamilsk -
Sugunathas - tamilsk -
Suha - muslimsk - kvinner
Suhad - muslimsk - kvinner
Suhail - muslimsk - menn
Suhair - muslimsk - kvinner
Suhananthini - tamilsk - kvinner
Suhanthini - tamilsk - kvinner
Suhanthy - tamilsk -
Suhayl - muslimsk - menn
Suhayla - muslimsk - kvinner
Suhayr - muslimsk - menn
Suhrab - muslimsk - menn
Suhrawardy - muslimsk - menn
Suhur - muslimsk - kvinner
Sujata - tamilsk - kvinner
Sujatha - tamilsk -
Sujeevan - tamilsk - menn
Sujithkumar - tamilsk - menn
Sukanthamalar - tamilsk -
Sukanthini - tamilsk - kvinner
Sukanya - tamilsk -
Sukayna - muslimsk - kvinner
Sukeina - muslimsk - kvinner
Sukenthiraras - tamilsk -
Sukhpreet - tamilsk - menn
Sukhraj - tamilsk - menn
Sukirtha - tamilsk -
Sukirthini - tamilsk - kvinner
Sulaiman - muslimsk - menn
Sulaksana - tamilsk -
Sulakshana - tamilsk - kvinner
Sulaman - muslimsk - menn
Sulayman - muslimsk - menn
Sulejmon - muslimsk - menn
Suleman - muslimsk - menn
Suleyman - muslimsk - menn
Suliman - muslimsk - menn
Sulosanadevi - tamilsk - kvinner
Sumangaladevi - tamilsk - kvinner
Sumankala - tamilsk -
Sumathini - tamilsk - kvinner
Sumathy - tamilsk -
Sumaya - muslimsk - kvinner
Sumayya - muslimsk - kvinner
Sumeya - muslimsk - kvinner
Sumia - muslimsk - kvinner
Sumithra - tamilsk -
Sumitre - tamilsk -
Sundaralingam - tamilsk - menn
Sundaran - tamilsk - menn
Sundararajah - tamilsk - menn
Sundararajan - tamilsk -
Sundari - tamilsk - kvinner
Sundharalingam - tamilsk - menn
Sunmaganathan - tamilsk - menn
Suntharali - tamilsk -
Suntharamoorthy - tamilsk - menn
Suntharaselvan - tamilsk -
Surayj - muslimsk - menn
Surayya - muslimsk - kvinner
Surendra - tamilsk -
Surendran - tamilsk -
Suresh - tamilsk - menn
Sureshkumar - tamilsk - menn
Sureskaran - tamilsk -
Sureskumar - tamilsk - menn
Suriyeswary - tamilsk - kvinner
Suroor - muslimsk - menn
Susai - tamilsk - menn
Susaidasan - tamilsk - menn
Suseela - tamilsk -
Suseelathevi - tamilsk - kvinner
Susiladevy - tamilsk -
Sutha - tamilsk -
Suthagar - tamilsk -
Suthahar - tamilsk -
Suthaharan - tamilsk -
Suthakar - tamilsk -
Suthakaran - tamilsk -
Suthamathy - tamilsk -
Suthargini - tamilsk -
Sutharsan - tamilsk - menn
Sutharshan - tamilsk -
Sutharshini - tamilsk - kvinner
Suthasini - tamilsk - kvinner
Suud - muslimsk - menn
Suvendradasa - tamilsk -
Swaminathan - tamilsk - menn
Swampillai - tamilsk - menn
Swarna - tamilsk -
Swarnaharan - tamilsk -
Swarnalingam - tamilsk - menn
Swarnarasa - tamilsk -
Syed - muslimsk - menn
Sylejmon - muslimsk - menn
Saabih - muslimsk - menn
Saabir - muslimsk - menn
Saad - muslimsk - menn
Saadallah - muslimsk - menn
Saadat - muslimsk - kvinner
Saadat - muslimsk - menn
Saadeddine - muslimsk - menn
Saadedin - muslimsk - menn
Saadi - muslimsk - menn
Saadiq - muslimsk - menn
Saadoun - muslimsk - menn
Saadaat - muslimsk - menn
Saafi - muslimsk - menn
Saaid - muslimsk - menn
Saaim - muslimsk - menn
Saalah - muslimsk - menn
Saalim - muslimsk - menn
Saami - muslimsk - menn
Saamir - muslimsk - menn
Ta Ha - muslimsk - menn
Tabari - muslimsk - menn
Tabassum - muslimsk - menn
Tabatabai - muslimsk - menn
Tabbane - muslimsk - menn
Tabet - muslimsk - menn
Tabish - muslimsk - menn
Tacfarinas - muslimsk - menn
Tachfin - muslimsk - menn
Tafazzul - muslimsk - menn
Taghrid - muslimsk - kvinner
Taha - muslimsk - menn
Taher - muslimsk - menn
Tahir - muslimsk - menn
Tahiyya - muslimsk - kvinner
Tahmid - muslimsk - menn
Tahoor - muslimsk - menn
Tahour - muslimsk - menn
Tahseen - muslimsk - menn
Tahsin - muslimsk - menn
Tahsine - muslimsk - menn
Taib - muslimsk - menn
Taif - muslimsk - menn
Tail - muslimsk - menn
Taimallah - muslimsk - menn
Taimoullah - muslimsk - menn
Tainam - muslimsk - menn
Taisir - muslimsk - menn
Taissir - muslimsk - menn
Taj - muslimsk - menn
Tajammul - muslimsk - menn
Taje - muslimsk - menn
Tajeddine - muslimsk - menn
Tajedin - muslimsk - menn
Takiedin - muslimsk - menn
Tala - muslimsk - menn
Talal - muslimsk - menn
Taleb - muslimsk - menn
Taleem - muslimsk - menn
Talel - muslimsk - menn
Talha - muslimsk - menn
Tali - muslimsk - menn
Talib - muslimsk - menn
Talid - muslimsk - menn
Talim - muslimsk - menn
Taliq - muslimsk - menn
Talouq - muslimsk - menn
Talukdar - muslimsk - menn
Talaa - muslimsk - menn
Talaat - muslimsk - menn
Tamam - muslimsk - menn
Tamama - muslimsk - kvinner
Tameem - muslimsk - menn
Tameur - muslimsk - menn
Tamih - muslimsk - menn
Tamil - muslimsk - menn
Tamilarasan - tamilsk - menn
Tamilarasi - tamilsk - kvinner
Tamilarasu - tamilsk - menn
Tamilini - tamilsk - kvinner
Tamilselvi - tamilsk - kvinner
Tamim - muslimsk - menn
Tamir - muslimsk - menn
Tamira - muslimsk - kvinner
Tamiz - muslimsk - menn
Tamjid - muslimsk - menn
Tamkanat - muslimsk - menn
Tammam - muslimsk - menn
Tamoor - muslimsk - menn
Tamra - muslimsk - kvinner
Tanaya - muslimsk - menn
Tanouir - muslimsk - menn
Tanvir - muslimsk - menn
Tanweer - muslimsk - menn
Tanzil - muslimsk - menn
Taos - muslimsk - menn
Taouaf - muslimsk - menn
Taouba - muslimsk - menn
Taoufiq - muslimsk - menn
Taouhid - muslimsk - menn
Taous - muslimsk - menn
Taqi - muslimsk - menn
Taqiyeddine - muslimsk - menn
Tarab - muslimsk - menn
Tareef - muslimsk - menn
Tarek - muslimsk - menn
Tareq - muslimsk - menn
Tarib - muslimsk - menn
Tarig - muslimsk - menn
Tarik - muslimsk - menn
Tariq - muslimsk - menn
Tarub - muslimsk - kvinner
Tarub - muslimsk - menn
Tasadduq - muslimsk - menn
Taskeen - muslimsk - menn
Taslim - muslimsk - menn
Tasnim - muslimsk - menn
Taufik - muslimsk - menn
Taufiq - muslimsk - menn
Tauhid - muslimsk - menn
Tauqir - muslimsk - menn
Tawaf - muslimsk - menn
Tawba - muslimsk - menn
Taweb - muslimsk - menn
Tawfeeq - muslimsk - menn
Tawfiq - muslimsk - menn
Tawhid - muslimsk - menn
Tawqeer - muslimsk - menn
Tawqir - muslimsk - menn
Tawseef - muslimsk - menn
Tawwab - muslimsk - menn
Tayeb - muslimsk - menn
Tayib - muslimsk - menn
Tayiba - muslimsk - kvinner
Taym - muslimsk - menn
Taymur - muslimsk - menn
Tayseer - muslimsk - menn
Taysir - muslimsk - menn
Tayyebeh - muslimsk - kvinner
Tayyib - muslimsk - menn
Tayyiba - muslimsk - kvinner
Tazim - muslimsk - menn
Teir - afrikansk - menn
Teissir - muslimsk - menn
Temam - muslimsk - menn
Temim - muslimsk - menn
Teoufik - muslimsk - menn
Tewfik - muslimsk - menn
Teyfik - muslimsk - menn
Thabate - muslimsk - menn
Thabet - muslimsk - menn
Thamaradevi - tamilsk -
Thamaraichelvi - tamilsk - kvinner
Thamayanthi - tamilsk - kvinner
Thamayanthie - tamilsk -
Thamayanthy - tamilsk - kvinner
Thambiah - tamilsk -
Thambiaiah - tamilsk -
Thambipillai - tamilsk - menn
Thambirajah - tamilsk - menn
Thameur - muslimsk - menn
Thamil - tamilsk - kvinner
Thamil - muslimsk - menn
Thamilchelvan - tamilsk -
Thamine - muslimsk - menn
Thamini - tamilsk - kvinner
Thamoud - muslimsk - menn
Thana - muslimsk - kvinner
Thana - muslimsk - menn
Thanabalan - tamilsk -
Thanabalasinga - tamilsk -
Thanabalasingham - tamilsk - menn
Thanaletchumi - tamilsk - kvinner
Thanarany - tamilsk -
Thanaya - muslimsk - menn
Thanenthiran - tamilsk -
Thangam - tamilsk - kvinner
Thangamma - tamilsk - kvinner
Thangarajah - tamilsk - menn
Thangarani - tamilsk -
Thanvi - muslimsk - menn
Thaqib - muslimsk - menn
Thari - muslimsk - menn
Tharmagulasing - tamilsk -
Tharmajothira - tamilsk -
Tharmakulasingam - tamilsk - menn
Tharmalingam - tamilsk - menn
Tharmanayagam - tamilsk -
Tharmarajah - tamilsk -
Tharmaseelan - tamilsk - menn
Tharmaseelan - tamilsk - menn
Tharmini - tamilsk - kvinner
Tharoua - muslimsk - menn
Tharouane - muslimsk - menn
Tharshan - tamilsk -
Tharshini - tamilsk - kvinner
Tharumenthira - tamilsk -
Tharwan - muslimsk - menn
Thavachelvan - tamilsk -
Thavamalar - tamilsk - kvinner
Thavamanidevi - tamilsk - kvinner
Thavamanithevy - tamilsk - kvinner
Thavapalan - tamilsk -
Thavarajah - tamilsk - menn
Thavaseelan - tamilsk -
Thaveswary - tamilsk - kvinner
Thaweb - muslimsk - menn
Thayakaran - tamilsk -
Thayalan - tamilsk -
Thayalini - tamilsk - kvinner
Thayalnagagi - tamilsk - kvinner
Thayanantham - tamilsk - menn
Thayananthan - tamilsk - menn
Thayanithi - tamilsk - kvinner
Thayanity - tamilsk -
Thayaparan - tamilsk -
Thayaruby - tamilsk -
Thayavathani - tamilsk -
Thedchanamoorthy - tamilsk - menn
Theepa - tamilsk - kvinner
Theepan - tamilsk - menn
Theivanaipilla - tamilsk -
Theivasothy - tamilsk - kvinner
Theivasothy - tamilsk -
Theiven - tamilsk -
Theivendram - tamilsk -
Theivendran - tamilsk -
Themine - muslimsk - menn
Thenmozhi - tamilsk - kvinner
Thennan - tamilsk - menn
Thevanandam - tamilsk - menn
Thevanayaki - tamilsk - kvinner
Thevarajah - tamilsk - menn
Thevika - tamilsk -
Thevkumar - tamilsk - menn
Thewban - muslimsk - menn
Thheiba - muslimsk - kvinner
Thiagarajah - tamilsk - menn
Thilagarani - tamilsk -
Thilageswaran - tamilsk - menn
Thileepan - tamilsk - menn
Thillaiampa - tamilsk -
Thillaimuhi - tamilsk -
Thillainathan - tamilsk - menn
Thimar - muslimsk - menn
Thineskumar - tamilsk - menn
Thingarumbu - tamilsk - kvinner,menn
Thiruchelvam - tamilsk -
Thiruchelvi - tamilsk -
Thiruketheeswaran - tamilsk - menn
Thirukumar - tamilsk - menn
Thiruloganat - tamilsk -
Thiruloganathen - tamilsk -
Thirumavalavan - tamilsk - menn
Thirumurugan - tamilsk - menn
Thirunavakarasu - tamilsk -
Thirunavukarasu - tamilsk -
Thiruppathy - tamilsk -
Thiyagalingam - tamilsk - menn
Thiyakaraja - tamilsk - menn
Thurairajah - tamilsk - menn
Thuraisingam - tamilsk -
Thurayya - muslimsk - kvinner
Thushanthi - tamilsk -
Thushyanthan - tamilsk -
Thushyanthini - tamilsk - kvinner
Thusiyanthan - tamilsk -
Thusjanthy - tamilsk -
Thusya - tamilsk -
Thusyan - tamilsk -
Thusyanthey - tamilsk -
Thusyanthy - tamilsk - kvinner
Thaabit - muslimsk - menn
Tibre - muslimsk - menn
Tidhkar - muslimsk - menn
Tijani - muslimsk - menn
Tilal - muslimsk - menn
Tilale - muslimsk - menn
Tirmidhi - muslimsk - menn
Tirmizi - muslimsk - menn
Tirumagal - tamilsk - kvinner
Tizkar - muslimsk - menn
Tofik - muslimsk - menn
Tohid - muslimsk - menn
Torab - muslimsk - menn
Torfa - muslimsk - menn
Toufail - muslimsk - menn
Toufeil - muslimsk - menn
Toufik - muslimsk - menn
Touhfa - muslimsk - menn
Toulaiha - muslimsk - menn
Touleiha - muslimsk - menn
Tufayl - muslimsk - menn
Turab - muslimsk - menn
Turfa - muslimsk - menn
Taai - muslimsk - menn
Ubada - muslimsk - menn
Ubaid - muslimsk - menn
Ubay - muslimsk - menn
Ubayd - muslimsk - menn
Ubayy - muslimsk - menn
Udaya - tamilsk -
Udayanan - tamilsk - menn
Udayasuryan - tamilsk - menn
Ukkasha - muslimsk - menn
Ula - muslimsk - kvinner
Ula - muslimsk - menn
Ulagananthan - tamilsk -
Ulagu - tamilsk - kvinner,menn
Ulwan - muslimsk - menn
Uma - tamilsk - kvinner
Umachandran - tamilsk - menn
Umadevi - tamilsk - kvinner
Umadevy - tamilsk -
Umaikelvan - tamilsk - menn
Umaipalan - tamilsk - menn
Umaiyorubagan - tamilsk - menn
Umakanthan - tamilsk - menn
Umakanthan - tamilsk - menn
Umar - muslimsk - kvinner
Umar - muslimsk - menn
Umara - muslimsk - menn
Umashankar - tamilsk - menn
Umayma - muslimsk - kvinner
Umayr - muslimsk - menn
Umdat - muslimsk - menn
Ume?shgaar - tamilsk - menn
Um-Kalsum - muslimsk - kvinner
Um-Kalthum - muslimsk - kvinner
Umniya - muslimsk - kvinner
Urooj - muslimsk - menn
Urwa - muslimsk - menn
Usama - muslimsk - menn
Usamah - muslimsk - menn
Usayd - muslimsk - menn
Ushananthini - tamilsk - kvinner
Usman - muslimsk - menn
Usman ibn Affaan - muslimsk - menn
Uthaya - tamilsk - menn
Uthaya - tamilsk -
Uthayakomar - tamilsk - menn
Uthayakumar - tamilsk - menn
Uthayakumaran - tamilsk - menn
Uthayakumari - tamilsk - kvinner
Uthayamanogaran - tamilsk -
Uthayamoorthy - tamilsk - menn
Uthayarajan - tamilsk -
Uthayarasa - tamilsk - menn
Uthayarayan - tamilsk -
Uthayasallini - tamilsk -
Uthayasangar - tamilsk -
Uthayaseelan - tamilsk - menn
Uthayashankar - tamilsk -
Uthayasingh - tamilsk -
Uthayatheepan - tamilsk - menn
Uthman - muslimsk - menn
Uwanyiligira - afrikansk - kvinner
Uways - muslimsk - menn
Uzayr - muslimsk - menn
Vadivel - tamilsk - menn
Vadivelnes - tamilsk -
Vadivelu - tamilsk -
Vadivu - tamilsk - kvinner
Vadivukarasi - tamilsk - kvinner
Vahdettin - muslimsk - menn
Vaidyanadhan - tamilsk -
Vaigai - tamilsk - kvinner
Vaigunthanathan - tamilsk - menn
Vairavan - tamilsk -
Vairavanathan - tamilsk - menn
Vaiyapuri - tamilsk -
Vajiheh - tamilsk - kvinner
Vajithikumar - tamilsk - menn
Valam - tamilsk - kvinner
Valarivan - tamilsk - menn
Valarmathi - tamilsk - kvinner
Valarmathy - tamilsk -
Valatthakkal - tamilsk - kvinner
Valiollah - muslimsk - menn
Vallipuram - tamilsk -
Valluvan - tamilsk - menn
Vanmathi - tamilsk - kvinner
Varaluxmy - tamilsk - kvinner
Varathan - tamilsk -
Varatharajah - tamilsk - menn
Varatharajan - tamilsk - menn
Varatharasa - tamilsk - menn
Varatharasan - tamilsk - menn
Vasantha - tamilsk -
Vasanthakumaran - tamilsk - menn
Vasanthalatha - tamilsk -
Vasanthan - tamilsk -
Vasantharajan - tamilsk -
Vasantharanee - tamilsk -
Vasantharuban - tamilsk -
Vasanthasanj - tamilsk -
Vasanthy - tamilsk -
Vasikaran - tamilsk - menn
Vasikari - tamilsk - kvinner
Vasuhi - tamilsk -
Vasuki - tamilsk - kvinner
Vasuki - tamilsk -
Vasuky - tamilsk -
Vathani - tamilsk -
Vathsalakumari - tamilsk - kvinner
Velan - tamilsk - menn
Velautham - tamilsk -
Velmurgan - tamilsk -
Velu - tamilsk - menn
Veluppillai - tamilsk - menn
Veluppillai - tamilsk - menn
Vendhan - tamilsk - menn
Venkat - tamilsk - menn
Venmani - tamilsk - kvinner
Vhalarmathe - tamilsk -
Vigneswaran - tamilsk - menn
Vigneswary - tamilsk - kvinner
Vijai - tamilsk -
Vijay - tamilsk - menn
Vijaya - tamilsk - kvinner
Vijayabharathy - tamilsk -
Vijayagowri - tamilsk - kvinner
Vijayakumaran - tamilsk - menn
Vijayaladchumy - tamilsk - kvinner
Vijayalakshmi - tamilsk - kvinner
Vijayalaxmy - tamilsk -
Vijayaluxmi - tamilsk - kvinner
Vijayananthan - tamilsk -
Vijayarajah - tamilsk - menn
Vijayarajah - tamilsk - menn
Vijayaranee - tamilsk -
Vijayarani - tamilsk - kvinner
Vijayarany - tamilsk - kvinner
Vijayaratnam - tamilsk -
Vijayathasan - tamilsk - menn
Vijayatheeban - tamilsk -
Vijey - tamilsk - menn
Vijitha - tamilsk -
Vijitharan - tamilsk - menn
Vijiyaluxmy - tamilsk - kvinner
Vikadakavi - tamilsk - menn
Vikadan - tamilsk - menn
Vikirdhan - tamilsk - menn
Vikneswary - tamilsk - kvinner
Vimal - tamilsk - menn
Vimalachandran - tamilsk - menn
Vimalan - tamilsk -
Vimalarajah - tamilsk - menn
Vimalarany - tamilsk -
Vimalathevi - tamilsk -
Vimalraj - tamilsk -
Vinayaga - tamilsk -
Vinitha - tamilsk - kvinner
Vinotha - tamilsk -
Vinothini - tamilsk - kvinner
Vinothiny - tamilsk - kvinner
Vishnusin - tamilsk -
Visvalingam - tamilsk - menn
Viswanathan - tamilsk - menn
Vivekananthan - tamilsk - menn
Vivekanathan - tamilsk - menn
Wabil - muslimsk - menn
Wacil - muslimsk - menn
Waddah - muslimsk - menn
Wadee - muslimsk - menn
Wadeed - muslimsk - menn
Wadi - muslimsk - menn
Wadid - muslimsk - menn
Wadie - muslimsk - menn
Wadih - muslimsk - menn
Wadood - muslimsk - menn
Wadud - muslimsk - menn
Wael - muslimsk - menn
Wafa - muslimsk - kvinner
Wafai - muslimsk - menn
Wafi - muslimsk - menn
Wafik - muslimsk - menn
Wafiq - muslimsk - menn
Wahab - muslimsk - menn
Wahb - muslimsk - menn
Waheed - muslimsk - menn
Wahhab - muslimsk - menn
Wahhaj - muslimsk - menn
Wahib - muslimsk - menn
Wahiba - muslimsk - kvinner
Wahid - muslimsk - menn
Wail - muslimsk - menn
Waiz - muslimsk - menn
Wajahat - muslimsk - menn
Wajdan - muslimsk - menn
Wajdi - muslimsk - menn
Wajed - muslimsk - menn
Wajeeh - muslimsk - menn
Wajid - muslimsk - menn
Wajih - muslimsk - menn
Wajihedin - muslimsk - menn
Wakad - muslimsk - menn
Wakee - muslimsk - menn
Wakil - muslimsk - menn
Waleed - muslimsk - menn
Wali - muslimsk - menn
Waliallah - muslimsk - menn
Walid - muslimsk - menn
Walieddine - muslimsk - menn
Walif - muslimsk - menn
Walyallah - muslimsk - menn
Walyedin - muslimsk - menn
Wamik - muslimsk - menn
Wanes - muslimsk - menn
Wanis - muslimsk - menn
Waqad - muslimsk - menn
Waqar - muslimsk - menn
Waqiyy - muslimsk - menn
Waqqas - muslimsk - menn
Ward - muslimsk - menn
Warif - muslimsk - menn
Waris - muslimsk - menn
Warith - muslimsk - menn
Warsame - afrikansk -
Waseem - muslimsk - menn
Wasi - muslimsk - menn
Wasif - muslimsk - menn
Wasim - muslimsk - menn
Wasiq - muslimsk - menn
Wassem - muslimsk - menn
Wassil - muslimsk - menn
Wassim - muslimsk - menn
Watan - tamilsk - menn
Wathana - tamilsk - menn
Wathib - muslimsk - menn
Wathik - muslimsk - menn
Wathiq - muslimsk - menn
Wattana - tamilsk - menn
Wazir - muslimsk - menn
Widad - muslimsk - kvinner
Wijdane - muslimsk - menn
Wilayat - muslimsk - menn
Wimalaranee - tamilsk -
Wissal - muslimsk - menn
Wissam - muslimsk - menn
Wissem - muslimsk - menn
Waahid - muslimsk - menn
Waasiq - muslimsk - menn
Yachkour - muslimsk - menn
Yacoub - muslimsk - menn
Yafi - muslimsk - menn
Yaghlib - muslimsk - menn
Yaghnem - muslimsk - menn
Yahia - muslimsk - menn
Yahiya - muslimsk - menn
Yahya - muslimsk - menn
Yahyaa - muslimsk - menn
Yaich - muslimsk - menn
Yakdan - muslimsk - menn
Yakub - muslimsk - menn
Yamam - muslimsk - menn
Yamila - muslimsk - kvinner
Yamin - muslimsk - menn
Yamine - muslimsk - menn
Yanis - muslimsk - menn
Yaqine - muslimsk - menn
Yaqoub - muslimsk - menn
Yaqout - muslimsk - menn
Yaqub - muslimsk - menn
Yaqut - muslimsk - menn
Yaqzan - muslimsk - menn
Yaqzane - muslimsk - menn
Yar - muslimsk - menn
Yarlib - muslimsk - menn
Yarnem - muslimsk - menn
Yasar - muslimsk - menn
Yaseen - muslimsk - menn
Yasin - muslimsk - menn
Yasir - muslimsk - menn
Yasmin - muslimsk - kvinner
Yasmina - muslimsk - kvinner
Yasotha - tamilsk -
Yasothai - tamilsk -
Yasothara - tamilsk -
Yassar - muslimsk - menn
Yasser - muslimsk - menn
Yassin - muslimsk - menn
Yassine - muslimsk - menn
Yassir - muslimsk - menn
Yassoub - muslimsk - menn
Yazh - tamilsk - kvinner
Yazhini - tamilsk - kvinner
Yazid - muslimsk - menn
Yesurasa - tamilsk - menn
Yesuthasan - tamilsk - menn
Yogabavani - tamilsk -
Yogadevi - tamilsk - kvinner
Yogalingam - tamilsk - menn
Yogalingam - tamilsk - menn
Yogamma - tamilsk -
Yogammah - tamilsk - kvinner
Yogamoorthy - tamilsk -
Yogarajah - tamilsk - menn
Yogarajan - tamilsk -
Yogarani - tamilsk -
Yogarany - tamilsk -
Yogarasa - tamilsk - menn
Yogarasasingam - tamilsk -
Yogaratnam - tamilsk - menn
Yogatharsiny - tamilsk - kvinner
Yogatheepan - tamilsk - menn
Yogendram - tamilsk -
Yogendran - tamilsk -
Yogeswaran - tamilsk - menn
Yogeswary - tamilsk - kvinner
Yojitha - tamilsk -
Yomni - muslimsk - menn
Yoonis - muslimsk - menn
Youb - muslimsk - menn
Youba - muslimsk - menn
Youcef - muslimsk - menn
Youmn - muslimsk - menn
Youmni - muslimsk - menn
Younes - muslimsk - menn
Younous - muslimsk - menn
Yousr - muslimsk - menn
Yousri - muslimsk - menn
Youssef - muslimsk - menn
Youssouf - muslimsk - menn
Yovan - tamilsk - menn
Yovani - tamilsk - kvinner
Yumn - muslimsk - menn
Yunes - muslimsk - menn
Yunus - muslimsk - menn
Yunuz - muslimsk - menn
Yusra - muslimsk - kvinner
Yusri - muslimsk - menn
Yusriyya - muslimsk - kvinner
Yusuf - muslimsk - menn
Yusuf - muslimsk - menn
Zabiane - muslimsk - menn
Zabihollah - muslimsk - menn
Zabiollah - muslimsk - menn
Zacharie - muslimsk - menn
Zad - muslimsk - menn
Zade - muslimsk - menn
Zaeem - muslimsk - menn
Zafar - muslimsk - menn
Zafir - muslimsk - menn
Zagheem - muslimsk - menn
Zaghloul - muslimsk - menn
Zaghlul - muslimsk - menn
Zahed - muslimsk - menn
Zaheer - muslimsk - menn
Zaher - muslimsk - menn
Zahera - muslimsk - kvinner
Zahi - muslimsk - menn
Zahid - muslimsk - menn
Zahil - muslimsk - menn
Zahin - muslimsk - menn
Zahir - muslimsk - menn
Zahira - muslimsk - kvinner
Zahoor - muslimsk - menn
Zahra - muslimsk - kvinner
Zahrah - muslimsk - kvinner
Zahrane - muslimsk - menn
Zahreddine - muslimsk - menn
Zahri - muslimsk - menn
Zahraa - muslimsk - kvinner
Zahur - muslimsk - menn
Zaid - muslimsk - menn
Zaidane - muslimsk - menn
Zaidi - muslimsk - menn
Zaidoun - muslimsk - menn
Zaim - muslimsk - menn
Zain - muslimsk - menn
Zain el-Abdine - muslimsk - menn
Zainab - muslimsk - kvinner
Zaine - muslimsk - menn
Zaineb - muslimsk - kvinner
Zaineddine - muslimsk - menn
Zaini - muslimsk - menn
Zainub - muslimsk - kvinner
Zaira - muslimsk - kvinner
Zaitoun - muslimsk - menn
Zajil - muslimsk - menn
Zakaouane - muslimsk - menn
Zakaria - muslimsk - menn
Zakarie - muslimsk - menn
Zakariya - muslimsk - menn
Zakariye - muslimsk - menn
Zakariyya - muslimsk - menn
Zakee - muslimsk - menn
Zaker - muslimsk - menn
Zaki - muslimsk - menn
Zakir - muslimsk - menn
Zakiya - muslimsk - kvinner
Zakiyya - muslimsk - kvinner
Zakoor - muslimsk - menn
Zakria - muslimsk - menn
Zakwan - muslimsk - menn
Zaky - muslimsk - menn
Zakaai - muslimsk - menn
Zalil - muslimsk - menn
Zaman - muslimsk - menn
Zameel - muslimsk - menn
Zameer - muslimsk - menn
Zamil - muslimsk - menn
Zamir - muslimsk - menn
Zaneb - muslimsk - kvinner
Zareef - muslimsk - menn
Zarfa - muslimsk - kvinner
Zarif - muslimsk - menn
Zarloul - muslimsk - menn
Zayan - muslimsk - menn
Zayd - muslimsk - menn
Zaydan - muslimsk - menn
Zaygham - muslimsk - menn
Zayid - muslimsk - menn
Zayn - muslimsk - menn
Zayn al-Abidn - muslimsk - menn
Zaynab - muslimsk - kvinner
Zeanab - muslimsk - kvinner
Zehouan - muslimsk - menn
Zehwan - muslimsk - menn
Zeid - muslimsk - menn
Zeidan - muslimsk - menn
Zeidane - muslimsk - menn
Zeidi - muslimsk - menn
Zeinab - muslimsk - kvinner
Zeine - muslimsk - menn
Zeineb - muslimsk - kvinner
Zeineddine - muslimsk - menn
Zeini - muslimsk - menn
Zeitoun - muslimsk - menn
Zejnep - muslimsk - kvinner
Zekeriye - muslimsk - menn
Zelim - muslimsk - menn
Zemzem - muslimsk - menn
Zeydan - muslimsk - menn
Zhobin - muslimsk - menn
Zhra - muslimsk - kvinner
Zia - muslimsk - menn
Ziad - muslimsk - menn
Ziadetallah - muslimsk - menn
Zian - muslimsk - menn
Ziaullah - muslimsk - menn
Zidan - muslimsk - menn
Zihni - muslimsk - menn
Zikrallah - muslimsk - menn
Zikroullah - muslimsk - menn
Zilal - muslimsk - menn
Zill - muslimsk - menn
Zimar - muslimsk - menn
Zine - muslimsk - menn
Zineddine - muslimsk - menn
Zinedin - muslimsk - menn
Zin-el-Abidin - muslimsk - menn
Zirgham - muslimsk - menn
Ziriab - muslimsk - menn
Ziroua - muslimsk - menn
Zirwah - muslimsk - menn
Ziryab - muslimsk - menn
Ziyad - muslimsk - menn
Ziyada - muslimsk - menn
Ziyan - muslimsk - menn
Zoha - muslimsk - menn
Zohara - muslimsk - kvinner
Zohor - muslimsk - menn
Zohri - muslimsk - menn
Zolfa - muslimsk - kvinner
Zoubair - muslimsk - menn
Zoubeir - muslimsk - menn
Zoubir - muslimsk - menn
Zouhad - muslimsk - menn
Zouheir - muslimsk - menn
Zouhour - muslimsk - menn
Zouhri - muslimsk - menn
Zoulfa - muslimsk - kvinner
Zoulfiqar - muslimsk - menn
Zoulkifl - muslimsk - menn
Zounnoun - muslimsk - menn
Zouroua - muslimsk - menn
Zubair - muslimsk - menn
Zubayr - muslimsk - menn
Zufar - muslimsk - menn
Zuha - muslimsk - menn
Zuhair - muslimsk - menn
Zuhoor - muslimsk - menn
Zuhur - muslimsk - menn
Zukhruf - muslimsk - menn
Zul Qarnayn - muslimsk - menn
Zulfa - muslimsk - kvinner
Zulfaqar - muslimsk - menn
Zulfije - muslimsk - kvinner
Zulfiqar - muslimsk - menn
Zulfiqar - muslimsk - menn
Zul-Jalaali Wal-Ikram - muslimsk - menn
Zu-n Noon - muslimsk - menn
Zyad - muslimsk - menn
Zaahir - muslimsk - menn
Zaaid - muslimsk - menn
Zaaki - muslimsk - menn