Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
navnetopper

Navnestatistikk fra mange land

Lister over vanlige navn henta fra offisielle kilder. Også lister med godkjente og avviste fornavn, navnelister fra uoffisielle kilder og lenker til telefonkataloger. (Sist endra 6.2.19.)

Hovedinnhold

 

Norge (24.11.17)

Navnestatistikk hos Statistisk sentralbyrå (SSB)

100 fornavn på topp for 5-års-perioder 1900--1979, og 1980--82, 1850--74 og 1875--99. Samme datagrunnlag som hos SSB, dvs. folkeregisteret. Tatt ut oktober 1982.

 

Sverige (24.11.17)

Søk for enkeltnavn

Annen svensk navnstatistikk

 

Danmark (24.11.17)

Navnestatistikk hos Danmarks statistik

Et annet dansk navnesøk (også folkeregisteropplysninger):

Godkjente gutte- og jentenavn ("Navnelister" i venstre marg) i Danmark og opplysninger om lovgivning

Navn som er med i listene for godkjente navn i Danmark, oppfyller kravet til opphav eller tradisjon som fornavn etter den norske navneloven. Lista " Udenlandske navne" bygde opprinnelig på kopi av den norske lista for navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn, men kan være endra etter det. (Norsk liste, som IU laga i 2002 fins blant disse: https://www.uib.no/lle/23537/fornavnslister)

 

Finland (12.12.17)

Navnestatistikker hos Befolkningsregistercentralen.

Under lenken ovenfor fins:

 • Fornavn fordelt på alder og etternavn (fordelt på flere typer lister)
 • Navnetopper for hvert tiår: Velg "De populäraste förnamnen" under lenken ovenfor.

 

Island (6.2.19)

Fornavn, offisiell statistikk fra Statistics Iceland:

Forklaringer til tekst på nettsida ovenfor:

 • "Hve margir heita?" ('Hvor mange heter?', i befolkninga)
 • "Algengustu karlmannsnöfn í þjóðskrá" ('Vanligste mannsnavna i folkeregisteret')
 • "Algengustu kvenmannsnöfn í þjóðskrá" ('Vanligste kvinnenavna i folkeregisteret')
 • I disse to siste listetypene fins tall for befolkninga og for fødte for begge kjønn, dels som første navn, andre navn og som doble fornavn.

Islansk navnelov, på islandsk

Islandske navneregler, forklaring på islandsk:

Islandske navneregler, forklaring på islandsk av Guðrún Kvaran

Islandsk navnelov, på engelsk

Islandske navneregler, forklaring på engelsk:

Lister over godkjente og avviste navn, på islandsk (Islandsk språknemnd):

Forklaring til lister med godkjente og avviste navn:

 • "Leit að nafni" til venstre på sida fører til lister over godkjente navn.
 • De to knappene til høyre for dette fører til informasjon om navnegodkjenning.

 

Færøyane (24.11.17)

Liste over godkjente fornavn

 • I venstre mang fins kvinnenavn (konufólknøvn) og mannsnavn (mannfólknøvn). Dernest også lenke til navneloven ("lóggáva") og til andre navnlister utenfor Færøyane.

Navnestatistikk

 • Det er etternavn, mannsnavn og kvinnenavn for alle aldre; dernest for fødte gutter og jenter.

 

Grønland (24.11.17)

Liste over godkjente fornavn, og annet om navneregler

 • (Forkortelsene under "Oprindelse" gjelder områder på Grønland. Ev. mer forklaring får en fram med å trykke på navnet.)

Navnestatistikk (hos det private nettstedet Nordic Names)

 

Tyskland (24.11.17)

Vanligste fornavn, ikke offisiell liste, ikke totalutvalg, men nok det beste utvalget

(Offisiell liste fins ikke for Tyskland.)

 

Østerrike (24.11.17)

Offisiell navnestatistikk

 

Sveits (24.11.17)

Offisiell navnestatistikk

(Obs. Lenker som går videre derfra, har ikke offisielt innhold.)

 

Nederland (24.11.17)

Navnestatistikker for etternavn, med engelske skjermtekster og nederlandske forklaringer:

Navnestatistikker for fornavn, med nederlandsk tekst

 • Bruk søkefeltet øverst til høyre på nettsida. Det er bl.a. valg for nøyaktig skrivemåte (like navn), begynnelse av navn. Bruk gjerne oversetterprogram, f.eks. i Google, eller ordbøker.

Navnestatistikk fra Sociale Verzekeringsbank (SVB), som betaler ut barnetrygd i Nederland:

 

Belgia (24.11.17)

Offisiell statistikk

 

England og Wales (24.11.17)

Oversikt over ny og eldre statistikk

 

Skottland (24.11.17)

Offisiell navnestatistikk

 

Irland (Eire) (24.11.17)

Offisiell navnestatistikk:

For 2016

Historisk tilbake til 1963, og lenke til fødte i 2013 nederst på sida

 • Med søk på "Irish Babies’ Names" i søkefeltet på nettsida, finner en mer om tidlgiere år.

 

Lichtenstein (17.12.17)

Offisiell navnestatistikk, fødte i 2016 og tidligere (Amt für Statistik)

 

Frankrike (9.1.2018)

Regler for navnegiving. Offisiell nettside. Lenker videre til lover for navnegiving.

 

Spania (24.11.17)

Vanlige for- og etternavn, offisiell statistikk, spansk tekst:

Forklaringer til nettsida ovenfor:

 • "Nombres de los residentes" ('Fornavn i befolkninga, bosatte'), bl.a. kjønn, og lister med ulikt omfang
 • "Apellidos de los residentes" ('Etternavn i befolkninga'), bl.a. etter hvor i landet de er bosatt ("residencia") eller født ("nacimiento"), eller opphavsland ("País de nacionalidad"). Skriv enkeltnavn i søkeboksen ("Escriba un apellido?") og velg ett av alternativa under boksen.
 • "Nombres de los recién nacidos" ('Fornavn på nyfødte'). Velg år i rulemenyen og trykk "Ir". Dernest er det valg om å laste ned ei fil. Valga er hele landet ("Nacional") eller en provins.

Vanlige fornavn, offisiell statistikk, engelsk tekst:

 

Italia (24.11.17)

Vanlige fornavn for fødte

Forklaringer til nettsida ovenfor:

 • Få fram 10, 20, 30, 40 eller 50 på topp med å velge tall til venstre på sida.
 • Årstall kan velges til høyre.
 • Bruk av bestemte navn siden 1999 kan en få fram med å skrive navnet i et søkefelt midt på sida.

 

Estland

Vanligste fornavn og etternavn i Estland. /MANGLER, KOMMER/

 

Polen (24.11.17)

Fødte i flere ulike år  Offisielle tall.

Fødte i 2016

Fødte i ulike fylker, ulike år

Etternavn ("Najpopularniejsze nazwiska") for alle i Polen for hvert kjønn (lagt ut av polske myndigheter 5.2.2015):

 • Liste med 100 på topp nederst på samme side.

Geografisk utbredelse av etternavn

 

Ungarn (24.11.17)

Toppnavn blant fødte i 2004 og 2005 (fra nettavis), og i hele folket 1.1.2006: (VIRKER NEPPE, pr. 24.11.17)

 

Godkjente fornavn i Ungarn (Ungarske Akademi):

 • Guttenavn ("Férfinevek") og jentenavn ("Női nevek")

 

Navnestatistikk (uoffisiell nettside):

 • Ifølge nettsida er det henta fra offisiell navnestatistikk.

 

Slovenia (24.11.17)


Fødte i det nyeste året med satistikk:

Forkaringer til nettsida ovenfor:

 • Øverst til høyre kan en velge mellom engelsk (EN) og slovensk (SI).
 • Innholder rang, navn og antall fødte. Gutter til venstre, jenter til høyre.
 • Oppe til høyre kan en velge liste for 100 på topp.
 • I søkefeltet til venstre kan en søke på navneformer blant 100 på topp blant begge kjønn i 2014. Fyll ut og trykk i mørkt felt til høyre.

Fødte i ulike perioder:

I hele befolkninga pr. 1.1.2015:

Navnestatistikk, med engelsk tekst: http://www.stat.si/ImenaRojstva/en

(I tilfelle brudd: Prøv herfra.)

 

Canada: (24.11.17)

Den franskspråklige provinsen Quebec, offisiell etternavnsstatistikk fra 2005/2006

Fornavn i Quebec, offisiell statistikk for 1996, på side 7--8

Den engelskspråklig provinsen Britisk Columbia, offisiell statistikk for siste år

 

USA (24.11.17)

Navnestatistikker hos hos Social Security Administration, USA

Etternavn fra 2000-folketellinga:

 • Se lange lister i filer nederst på sida.

 

Argentina (25.2.18)

Navnestatistikker, navneregler o.a.

Fødte i 2015 står under "Sofía y Benjamín ..."

 

Liste over godkjente navn ("Buscador de Nombres")

 

Fra telefonkatalogen for Buenos Aires i Argentina, 2003, etternavn (tab. 6.1) og fornavn for begge kjønn (tab. 6.3).

 

Chile (24.11.17)

Fødte i 2013, medieoppslag bygd på offisiell statistikk:

I 2016

Offisiell statistikk, 100 vanligste fornavna for hvert kjønn i 2010, 50 vanligste, med sammenligninger for årene 2000--2009 (Damas = kvinner, Varones = menn):

Offisiell statistikk, 100 vanligste fornavna for hvert kjønn i 2005 og 2006

 • (Nyere statistikk er ikke på tilsvarende adresser, pr. 12.3.2015)

 

Australia (29.11.17)

Fornavn blant fødte i 2015, uoffisiell nettside, oppgir at de bygger på offisiell fødselsstatistikk

 • (Henta hos babyverden.no, 29.11.17, eldre publisering. Mer omtale der.)

Offisiell statistikk for etternavn

 • Det er søk på navn, eller begynnelsen av navn.

 

Japan

Etternavn, usikker status

/MANGLER/

 

Sør-Afrika (4.1.18)

Fødte i 2016. Se side 21--22 og 43 i fila.

For tidligere år. Se rapporter for fødsler (births). Eldste rapport med navn er for 2014.

 

Frankrike, Spania, Italia, Tyskland, Storbritannia, usikre data: (24.11.17)

Nettstedet auFeminin.com har lagt ut databaser for etternavn i flere europeiske land. Dette er usikre data. Eventuelle funn er bør også bekreftes fra andre kilder.

Etter at jeg sendte spørsmål til auFeminin.com om kilder og tidspunkt for uttak av data, fikk jeg dette svaret (16.5.2007):

"These data are sourced from our very important member databases and, when
possible, ajusted with other oficial sources."

Telefonkataloger for hele verden fins hos: (24.11.17)

Informasjon om bruk av telefonkatalogner for behandling av navnesøknader i Norge:

Telefonkataloger kan brukes til å dokumentere at navn, særlig etternavn, har tradisjon i andre land. Det er særlig aktuelt for § 3 3. ledd nr. 3, dvs. tilfeller der det ønska etternavnet er i bruk som fornavn, men ikke som etternavn i Norge. En må forsikre seg om at det er etternavnsbruk en finner, og ikke navn på firmaer og annet som ikke er etternavn. For å sikre seg mot at det ikke er uoffsielle navn som er brukt, bør dokumentasjonen omfatte noen titalls forekomster. Hvor streng en skal være bør, avhenge av hva slags annen dokumentasjon som fins i tillegg. Søk i én telefonkatalog i ett land er for svakt grunnlag fordi en ikke kan vite sikkert hva slags data det er der.

-

Alt på denne nettsida ble kontrollert 24.11.2017. Mange nye lenker ble lagt til, mye som erstatning for brutte lenker. Endringer er gjort også etter det, se dato øverst i fila.

Meld gjerne fra dersom noen av lenkene ovenfor ikke virker.

Faglig ansvarlig for nettsida: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no