Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Fornavnslister

Her fins navnelister fra mange land og kulturer. Navna i listene er henta fra mange forskjellige kilder. Navneskikker og behandling av navna etter den norske navneloven er omtalt. Navna oppfyller krava til godkjenning som fornavn etter den norske navneloven (lov om personnavn).

Hovedinnhold

 

Navna som er med i hver av listene, er kontrollert mot mange kilder for å sikre at det er virkelige personnavn.

 

Lister over navn som oppfyller kravene til opphav eller tradisjon som fornavn for oppgitt kjønn i Norge eller andre land (§ 8 2. punktum (= 2. setning) i navneloven

 

Opphav eller tradisjon som fornavn, mest Vest-Europa, liste: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Trad_gkj.htm

Øst-Europa, liste med fornavn: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Osteuropa_fornavn.htm

USA, liste med fornavn: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/USA_fornavn.htm

Fornavn fra mange land med opphav eller tradisjon for begge kjønn: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Tvekjonna.htm

Eksempel på bruk av Digitalarkivet for å dokumentere norsk fornavnstradisjon:http://folk.uib.no/hnoiu/navn/navneart/Digarkiv/default.html

Thailandsk navneskikk og liste: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Thailand.htm

Nigeriansk navneskikk og liste: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Nigeria.htm

Albansk navneskikk og liste: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Albansk.htm

Serbia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina, skikker og liste: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/SerbiaKroatiaBosnia.htm

 

Navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn

 

Dette er navn som oppfyller kravene til opphav eller tradisjon og kan gis som fornavn for det oppgitte kjønnet etter den norske navneloven. Listene har også betydning for behandling etter andre regler i navneloven, slik det er oppgitt nedenfor.

Navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn gjelder § 3 3. ledd nr. 3, § 4 1. ledd nr. 3 og nr. 5, og § 8 2. punktum i navneloven.

Den første lista her er omtalt i Rundskriv G-20/2002, s. 32. Samme liste ligger på intranettet hos skatteetaten.

Stor liste (ny adresse fra mars 2009): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/navneliste.htm

(Den gamle adressa for helt lik fil vil bli kopla fra 3.4.2009, http://www.hf.uib.no/i/Nordisk/navneliste.htm)

Her er flere lister med navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn:

Liste med flere muslimske kvinnenavn, lagt ut i første hele versjon 7.5.2007 (en del lagt ut 6.5.07): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Muslimske_kvinner.htm

Liste med etiopiske navn, lagt ut i første versjon 30.3.2007: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/etiopisk.htm

Liste med navn brukt i Somalia, lagt ut i første versjon 1.4.2007: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/somalisk.htm

Liste med navn brukt i Iran, Irak og områda rundt, lagt ut i første versjon 9.4.2007, sist oppdatert 11.4.2007: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/iransk.htm

Liste med navn brukt i Rwanda og Burundi, lagt ut i første versjon 2.5.2007: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/RwandaBurundi.htm

Liste med navn brukt i Mongolia, lagt ut i første versjon 2.5.2007: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Mongolia.htm

Liste med navn brukt i Burma (Myanmar), lagt ut i første versjon 15.5.2007:http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Myanmar_Burma.htm

Liste med navn brukt i Ghana og områdene rundt, lagt ut i første versjon 16.10.2007:http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Ghana.htm

Liste med navn bruk i det sørlige Sentral-Afrika (særlig Tanzania, Kenya, Uganda, Botswana og Malawi), lagt ut i første versjon 23.10.2007: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/SentralSorAfrika.htm

 

Faglig ansvarlig: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no

21.3.2011