Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Personnavn

Fornavnslister

Her fins navnelister fra mange land og kulturer. Navna i listene er henta fra mange forskjellige kilder. Navneskikker og behandling av navna etter den norske navneloven er omtalt. Navna oppfyller krava til godkjenning som fornavn etter den norske navneloven (lov om personnavn). Her er bare digitale lister. Men det er også vist til ei anna side med papirleksika. (Mange lenker har vært brutt fra 1.1.2023. De har blitt gjenoppretta 22.-24.3.2023.)

Hovedinnhold

 

Navna som er med i hver av listene, er kontrollert mot mange kilder for å sikre at det er virkelige personnavn.

Et stykke nede her fins blant annet ei liste med navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn.

Lenkene nedenfor kan bli endra, men lenka til denne sida (der du er nå) blir neppe endra.

 

Lister over navn som oppfyller kravene til opphav eller tradisjon som fornavn for oppgitt kjønn i Norge eller andre land (§ 8 2. punktum (= 2. setning) i navneloven
Digitale arkiver med norske kilder (folketellinger, kirkebøker o.a.)Eksempel på bruk av Digitalarkivet for å dokumentere norsk fornavnstradisjon
Digitale fornavnleksika med faglig holdbar informasjon
  • Oxford Dictionary of First Names, av Hanks, Hardcastle og Hodges, papirutgave 2. utg. 2006, her som søkbar på nettet hos Oxford University Press. Det er begrensa adgang uten abonnement. (4.3.22, 30.6.22)
  • Kommenterte navn hos Babyverden.no. Her er det blant annet mange sjeldne navn, navn brukt for begge kjønn, og navn som er både for- og etternavn. (8.3.22)
  • I Store norske leksikon (på nettet), snl.no, fins det også et stort utvalg av navn som er kort forklart.
Fornavnleksika på papir
Navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn - NY SAMLELISTE 15.6.2022

Dette er navn som oppfyller kravene til opphav eller tradisjon og kan gis som fornavn for det oppgitte kjønnet etter den norske navneloven. Listene har også betydning for behandling etter andre regler i navneloven, slik det er oppgitt nedenfor.

Navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn gjelder § 3 3. ledd nr. 3, § 4 1. ledd nr. 3 og nr. 5, og § 8 2. punktum i navneloven.

Det er en utvidelse av lista som er omtalt i Rundskriv G-20/2002, s. 32.

Navn i kulturer som ikke skiller mellom fornavn og etternavn

Dette er ei samleliste for ei tidligere stor liste og flere mindre lister, vist like nedenfor. Foreløpig er det ikke med andre nye navn i den nye samlelista. De tidligere listene står inntil videre nedenfor, men er unødvendige når en kan søke i lista ovenfor. Omtalene av skikkene vil bli beholdt, men flyttet til andre nettsider (info om det vi komme her).

Tidligere lister med med navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn

Den tidligere store lista fra 2002 ligger også på intranettet hos skatteetaten, men er også med i den nye samlelista ovenfor (fra juni 2022). Den tidligere store lista er tatt vekk her er erstatta med lista ovenfor.

Nedenfor er de tidligere mindre listene med navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn (med i den første lista ovenfor). De er også med i den nye samlelista ovenfor. Listene ble laga i 2007.

Listene nedenfor har også litt omtale av navneskikker. Omtale av skikker er ikke med i den store samlelista

Den største lista ovenfor fra 2002 blir sannsynligvis liggende videre internt hos skatteetaten (skrevet 16.6.22).

 

Faglig ansvarlig: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no

(24.3.23, Ivar Utne)