Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Navn

Fornavnslister

Her fins navnelister fra mange land og kulturer. Navna i listene er henta fra mange forskjellige kilder. Navneskikker og behandling av navna etter den norske navneloven er omtalt. Navna oppfyller krava til godkjenning som fornavn etter den norske navneloven (lov om personnavn).

Main content

 

Navna som er med i hver av listene, er kontrollert mot mange kilder for å sikre at det er virkelige personnavn.

 

Lister over navn som oppfyller kravene til opphav eller tradisjon som fornavn for oppgitt kjønn i Norge eller andre land (§ 8 2. punktum (= 2. setning) i navneloven

 

Navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn

Dette er navn som oppfyller kravene til opphav eller tradisjon og kan gis som fornavn for det oppgitte kjønnet etter den norske navneloven. Listene har også betydning for behandling etter andre regler i navneloven, slik det er oppgitt nedenfor.

Navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn gjelder § 3 3. ledd nr. 3, § 4 1. ledd nr. 3 og nr. 5, og § 8 2. punktum i navneloven.

Den første lista her er omtalt i Rundskriv G-20/2002, s. 32. Samme liste ligger på intranettet hos skatteetaten.

Her er flere lister med navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn:

-

Faglig ansvarlig: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no

(8.10.21, med lister fra 2007)