Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
navnetopper

Navnestatistikk fra mange land

Lister over vanlige navn henta fra offisielle kilder. Også lister med godkjente og avviste fornavn, navnelister fra uoffisielle kilder og lenker til telefonkataloger. (Sist kontrollert og endra 11.10.21.)

Main content

 

Norge

(24.11.17)

Navnestatistikk hos Statistisk sentralbyrå (SSB)

100 fornavn på topp for 5-års-perioder 1900--1979, og 1980--82, 1850--74 og 1875--99. Samme datagrunnlag som hos SSB, dvs. folkeregisteret. Tatt ut oktober 1982.

 

Danmark

(24.11.17)

Navnestatistikk hos Danmarks statistik

Et annet dansk navnesøk (folkeregisteropplysninger fra rundt 1985):

Godkjente gutte- og jentenavn ("Navnelister" i venstre marg) i Danmark og opplysninger om lovgivning

Navn som er med i listene for godkjente navn i Danmark, oppfyller kravet til opphav eller tradisjon som fornavn etter den norske navneloven. Lista " Udenlandske navne" bygde opprinnelig på kopi av den norske lista for navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn, men kan være endra etter det. (Norsk liste, som IU laga i 2002 fins blant disse: https://www.uib.no/lle/23537/fornavnslister)

 

Finland

(12.12.17)

Navnestatistikker hos Befolkningsregistercentralen.

Under lenken ovenfor fins:

 • Fornavn fordelt på alder og etternavn (fordelt på flere typer lister)
 • Navnetopper for hvert tiår: Velg "De populäraste förnamnen" under lenken ovenfor.

 

Island

(7.10.21)

Fornavn, offisiell statistikk fra Statistics Iceland:

Forklaringer til tekst på nettsida ovenfor:

 • "Hve margir heita?" ('Hvor mange heter?', i befolkninga)
 • "Algengustu karlmannsnöfn í þjóðskrá" ('Vanligste mannsnavna i folkeregisteret')
 • "Algengustu kvenmannsnöfn í þjóðskrá" ('Vanligste kvinnenavna i folkeregisteret')
 • I disse to siste listetypene fins tall for befolkninga og for fødte for begge kjønn, dels som første navn, andre navn og som doble fornavn.

Islansk navnelov, på islandsk

Islandske navneregler, forklaring på islandsk:

Islandske navneregler, forklaring på islandsk av Guðrún Kvaran (lenke brutt)

Islandsk navnelov, på engelsk

Islandske navneregler, forklaring på engelsk:

Lister over godkjente og avviste navn, på islandsk (Islandsk språknemnd):

Forklaring til lister med godkjente og avviste navn:

 • "Leit að nafni" til venstre på sida fører til lister over godkjente navn.
 • De to knappene til høyre for dette fører til informasjon om navnegodkjenning.

 

Færøyene

(7.10.21)

Navnestatistikk

 • Det er etternavn, mannsnavn og kvinnenavn for alle aldre; dernest for fødte gutter og jenter.

Liste over godkjente fornavn

 • I venstre mang fins kvinnenavn (konufólknøvn) og mannsnavn (mannfólknøvn). Dernest også lenke til navneloven ("lóggáva") og til andre navnlister utenfor Færøyane.

 

  Grønland

  (24.11.17)

  Navnestatistikk (hos det private nettstedet Nordic Names)

  Liste over godkjente fornavn, og annet om navneregler

  • (Forkortelsene under "Oprindelse" gjelder områder på Grønland. Ev. mer forklaring får en fram med å trykke på navnet.)

   

  Tyskland

  (24.11.17)

  Vanligste fornavn, ikke offisiell liste, ikke totalutvalg, men nok det beste utvalget

  (Offisiell liste fins ikke for Tyskland.)

   

  Østerrike

  Sveits

  (7.10.21)

  Offisiell navnestatistikk

  Fødte

  I folket

   

  Nederland

  (11.10.21)

  Navnestatistikk 2020 og tidligere (hos behindthename.com; data fra nederlandske Sociale Verzekeringsbank, samme kilde som i neste oppslag). Dette er ikke offisielle tellinger.

  Lenke til navnesider hos Sociale Verzekeringsbank. Der fins topplister for begge kjønn under stikkordet "op populariteit" under "Zoek en jongesnaam" (søk på guttenavn) og "Zoek en meisjesnaam" (søk på jentenavn)

  Navnestatistikker for fornavn, med nederlandsk tekst

  • Bruk søkefeltet øverst til høyre på nettsida. Det er bl.a. valg for nøyaktig skrivemåte (like navn), begynnelse av navn. Bruk gjerne oversetterprogram, f.eks. i Google, eller ordbøker.

  Navnestatistikker for etternavn, med engelske skjermtekster og nederlandske forklaringer:

    

   Belgia

   England og Wales

   (24.11.17)

   Oversikt over ny og eldre statistikk

    

   Skottland

   Irland (Eire)

   (7.10.21)

   Offisiell navnestatistikk:

   Fødte

    

   Lichtenstein

   (7.10.21)

   Fødte

    

   Frankrike

   (7.10.21)

   Fødte

   Regler for navnegiving. Offisiell nettside. Lenker videre til lover for navnegiving.

    

   Spania

   (24.11.17)

   Vanlige for- og etternavn, offisiell statistikk, spansk tekst:

   Forklaringer til nettsida ovenfor:

   • "Nombres de los residentes" ('Fornavn i befolkninga, bosatte'), bl.a. kjønn, og lister med ulikt omfang
   • "Apellidos de los residentes" ('Etternavn i befolkninga'), bl.a. etter hvor i landet de er bosatt ("residencia") eller født ("nacimiento"), eller opphavsland ("País de nacionalidad"). Skriv enkeltnavn i søkeboksen ("Escriba un apellido?") og velg ett av alternativa under boksen.
   • "Nombres de los recién nacidos" ('Fornavn på nyfødte'). Velg år i rulemenyen og trykk "Ir". Dernest er det valg om å laste ned ei fil. Valga er hele landet ("Nacional") eller en provins.

   Vanlige fornavn, offisiell statistikk, engelsk tekst

    

   Italia

   (7.10.21)

   Fødte

    

   Estland (mer kan komme)

   Offisiell statistikk, fødte

   Fødte i 2020 (medieoppslag, med foreløpige tall for 2020 den 28.1.21, fra offisiell statistikk)

   Privat side: Årlige bygd på offisiell statistikk, månedlige med uklar kilde

    

   Polen

   (8.10.21)

   Fødte Det er atskilte lister for jenter og gutter hvert år. ("w I połowie" betyr 'i 1. halvår')

   Etternavn ("Najpopularniejsze nazwiska") for alle i Polen for hvert kjønn (lagt ut av polske myndigheter 5.2.2015):

   • Liste med 100 på topp nederst på samme side.

   Geografisk utbredelse av etternavn

    

   Ungarn

   (7.10.21)

   Fødte

   • Ifølge nettsida er det henta fra offisiell navnestatistikk.

   Godkjente fornavn i Ungarn (Ungarske Akademi):

   • Guttenavn ("Férfinevek") og jentenavn ("Női nevek")

    

    Slovenia

    (7.10.21)

    Navnestatistikk, med engelsk tekst: http://www.stat.si/ImenaRojstva/en

    Det er menyvalg for blant annet hele folket og for fødte.

     

    Canada (mer kommer)

    USA

    (24.11.17)

    Fornavn hos hos Social Security Administration, USA

    Etternavn fra 2000-folketellinga:

    • Se lange lister i filer nederst på sida.

     

    Argentina (mer kan komme)

    (7.10.21)

    Navnestatistikker, navneregler o.a. Fødte i 2015 står under "Sofía y Benjamín ..."

    Noe navnestatistikk

    Fra telefonkatalogen for Buenos Aires i Argentina, 2003, etternavn (tab. 6.1) og fornavn for begge kjønn (tab. 6.3).

     

    Chile (mer kan komme)

    (7.10.21)

    Medieoppslag bygd på offisiell statistikk:

    Offisiell statistikk, fødte første halvår 2019

     

    Australia

    (7.10.21)

    Fødte

     

    Japan

    (7.10.21)

    Fødte i 2020, uoffisiell undersøkelse

     

    Sør-Afrika

    (7.10.21)

    Gå til offisiell statistikk for fødsler.

    Gå til rapport «P0305 – Recorded live births” for aktuelt år.

    Velg «Main publication».

    Søk på delkapittelet “Baby forenames and surnames in South Africa” eller noe lignende,.

     

    Telefonkataloger for hele verden

    (7.10.21)

    Informasjon om bruk av telefonkatalogner for behandling av navnesøknader i Norge:

    Telefonkataloger kan brukes til å dokumentere at navn, særlig etternavn, har tradisjon i andre land. Det er særlig aktuelt for § 3 3. ledd nr. 3, dvs. tilfeller der det ønska etternavnet er i bruk som fornavn, men ikke som etternavn i Norge. En må forsikre seg om at det er etternavnsbruk en finner, og ikke navn på firmaer og annet som ikke er etternavn. For å sikre seg mot at det ikke er uoffsielle navn som er brukt, bør dokumentasjonen omfatte noen titalls forekomster. Hvor streng en skal være bør, avhenge av hva slags annen dokumentasjon som fins i tillegg. Søk i én telefonkatalog i ett land er for svakt grunnlag fordi en ikke kan vite sikkert hva slags data det er der.

     

     

    Mye på denne nettsida ble kontrollert og endra 7.10.2021. Flere med gamle eller brutte lenker blir etter planen redigert i de neste dagene (markert "blir redigert").

    Meld gjerne fra dersom noen av lenkene ovenfor ikke virker.

    Faglig ansvarlig for nettsida: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no