Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
navnetopper

Navnestatistikk fra mange land

Lister over vanlige navn henta fra offisielle kilder. Også lister med godkjente og avviste fornavn, navnelister fra uoffisielle kilder og lenker til telefonkataloger. (Sist kontrollert og endra 1.3.23, eldre fra Norge; Ukraina 23.2.23, Finland og Nederland 12.4.23, Kina 24.4.23, Lichtenstein 8.5.23, Litauen 12.7.23)

Main content

 

Norge

(1.3.2023)

Navnestatistikk hos Statistisk sentralbyrå (SSB)

100 fornavn på topp med 25-års-perioder 1850-74 og 1875-99, og 5-års-perioder i tida 1900-1979, og tre år for perioden 1980-82. Samme datagrunnlag er brukt hos SSB, dvs. fra folkeregisteret. Dette byggger på data i folkeregisteret slik de var i 1960 og med påfyll fram til oktober 1982. Derfor bygger de eldste periodene på svakt datagrunnlag, og særlig for perioden 1850-74.

Filene for begge kjønn ligger også nederst på sida, etter statistikk for alle land, under tittelen "Norge, 100 på topp, jenter og gutter, perioder fra 1850 til 1982"

 

Danmark

(24.11.17)

Navnestatistikk hos Danmarks statistik

Et annet dansk navnesøk (folkeregisteropplysninger fra rundt 1985):

Godkjente gutte- og jentenavn ("Navnelister" i venstre marg) i Danmark og opplysninger om lovgivning

Navn som er med i listene for godkjente navn i Danmark, oppfyller kravet til opphav eller tradisjon som fornavn etter den norske navneloven. Lista " Udenlandske navne" bygde opprinnelig på kopi av den norske lista for navn fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn, men kan være endra etter det. (Norsk liste, som IU laga i 2002 fins blant disse: https://www.uib.no/lle/23537/fornavnslister)

 

Finland

(12.4.23)

Finske navetopper for flere år. Under hver lenke (år) fins Excel-filer. På den første sida i hver fil, fins først topper for alle navn gitt til hvert barn (1., 2., 3. osv.) og dernest (i 3. og 4. navnekolonne) første fornavn. Det er første fornavn som er vanlig for navnetopper i de fleste land.

Navnestatistikker hos Befolkningsregistercentralen.

Under lenken ovenfor fins:

 • Fornavn fordelt på alder og etternavn (fordelt på flere typer lister)
 • Navnetopper for hvert tiår: Velg "De populäraste förnamnen" under lenken ovenfor. Her er det bare topper for alle navn til hvert barn (1., 2. 3. navn osv.).

 

Åland (del av Finland)

(1.4.22)

Åland er en sjølstyrt del av Finland. Området er svenskspråklig og ligger i Østersjøen.

Lenke til navnestatistikk hos Ålands statistik- och utredningsbyrå. Der fins:

 • Ti vanligste fornavna for hvert kjønn i hele befolkninga.
 • Vanlige fornavn for flere tiårsperioder. Der er tre på topp på framsida. Se lenke videre der 20 på topp for periodene står først blant flere andre statistikker.
 • Etternavn i 2000 og 2020. De ti vannligste. Dessuten er det forskjellig annen etternavnstatistikk for 2020

 

Island

(7.10.21)

Fornavn, offisiell statistikk fra Statistics Iceland:

Forklaringer til tekst på nettsida ovenfor:

 • "Hve margir heita?" ('Hvor mange heter?', i befolkninga)
 • "Algengustu karlmannsnöfn í þjóðskrá" ('Vanligste mannsnavna i folkeregisteret')
 • "Algengustu kvenmannsnöfn í þjóðskrá" ('Vanligste kvinnenavna i folkeregisteret')
 • I disse to siste listetypene fins tall for befolkninga og for fødte for begge kjønn, dels som første navn, andre navn og som doble fornavn.

Islansk navnelov, på islandsk

Islandske navneregler, forklaring på islandsk:

Islandske navneregler, forklaring på islandsk av Guðrún Kvaran (lenke brutt)

Islandsk navnelov, på engelsk

Islandske navneregler, forklaring på engelsk:

Lister over godkjente og avviste navn, på islandsk (Islandsk språknemnd):

Forklaring til lister med godkjente og avviste navn:

 • "Leit að nafni" til venstre på sida fører til lister over godkjente navn.
 • De to knappene til høyre for dette fører til informasjon om navnegodkjenning.

 

Færøyene (del av Danmark)

(1.4.22)

Færøyene er en sjølstyrt del av Danmark. Færøysk og dansk er offisielle språk, men dansk språk er brukt av en mindretall med dansk bakgrunn. Færøysk er et nordisk språk i slekt med norsk, men så ulikt norsk at nordmenn stort sett ikke forstår det verken i skrift eller tale.

Navnestatistikk for hele befolkninga

 • Det er etternavn, mannsnavn og kvinnenavn for alle aldre. Det ligger klart som lister.

Navn på fødte og levende

 • Her må en få fram lister med å kjøre statistikkprogram. Det er mulig å velge engelsk med en knapp øverst til høyre. Da vil en stort sett forstå hva det dreier seg om.
 • På færøysk vil "Nøvn" vil si navn. For hvert år 2001-2002 der det mulig å få fram statisikk for mest fødte "Dreingjabørn" (fødte guttebarn) og "Gentubørn" (fødte jentebarn), og for levende "Mannfólk" (menn) og "Konufólk" (kvinner) i befolkninga. Og dessuten kan en få tall for "Eftirnøvn" (etternavn). På sida "Nýggjastu .." kan en få fram statistikk for enkeltnavn. Der en skal ha lister, velger en "Vel øll ..." for å få alle relevante navn med.
 • Statistikkprogrammet fungerer stort sett på samme måten som "Statistikkbanken" hos SSB i Norge.

Søk på enkeltnavn

Liste over godkjente fornavn

 • I venstre marg fins kvinnenavn (konufólknøvn) og mannsnavn (mannfólknøvn). Dernest også lenke til navneloven ("lóggáva") og til andre navnlister utenfor Færøyane.

 

  Grønland (del av Danmark)

  (24.11.17)

  Grønland er en sjølstyrt del av Danmark. Grønlandsk (dialekten vestgrønlandsk) er offisielt språk. Grønlansk er blant eskimoiske språk, som ellers er i bruk i arktiske strøk (områder nær Nordpolen). Dansk er mye i bruk.

  Navnestatistikk (hos det private nettstedet Nordic Names)

  Liste over godkjente fornavn, og annet om navneregler

  • (Forkortelsene under "Oprindelse" gjelder områder på Grønland. Ev. mer forklaring får en fram med å trykke på navnet.)

   

  Tyskland

  (24.11.17)

  Vanligste fornavn, ikke offisiell liste, ikke totalutvalg, men nok det beste utvalget

  (Offisiell liste fins ikke for Tyskland.)

   

  Østerrike

  Sveits

  (7.10.21)

  Offisiell navnestatistikk

  Fødte

  I folket

   

  Nederland

  (12.4.23)

  Hundre på topp for begge kjønn blant fødte i 2017. På denne sida kan en også se navnetopper for tidligere år, og også lokale navnetopper.

  Navnestatistikk 2020 og tidligere (hos behindthename.com; data fra nederlandske Sociale Verzekeringsbank, samme kilde som i neste oppslag). Dette er ikke offisielle tellinger.

  Lenke til navnesider hos Sociale Verzekeringsbank. Der fins topplister for begge kjønn under stikkordet "op populariteit" under "Zoek en jongesnaam" (søk på guttenavn) og "Zoek en meisjesnaam" (søk på jentenavn)

  Navnestatistikker for fornavn, med nederlandsk tekst, pr. 1.1.2018.

  • Bruk søkefeltet øverst til høyre på nettsida. Det er bl.a. valg for nøyaktig skrivemåte (like navn), begynnelse av navn. Bruk gjerne oversetterprogram, f.eks. i Google, eller ordbøker.

  Navnestatistikker for etternavn, med engelske skjermtekster og nederlandske forklaringer:

    

   Belgia

   England og Wales

   (24.11.17)

   Oversikt over ny og eldre statistikk

    

   Skottland

   Irland (Eire)

   (4.3.22)

   Offisiell navnestatistikk:

   Fødte

   Direkte til lister for fødte i 2021.

    

   Lichtenstein

   (8.5.23)

    

   Offisiell statistikk:

   2020

   2021

    

   Eller søk på "namen" på denne nettsida, lenke

    

    

   Frankrike

   (7.10.21)

   Fødte

   Regler for navnegiving. Offisiell nettside. Lenker videre til lover for navnegiving.

    

   Spania

   (24.11.17)

   Vanlige for- og etternavn, offisiell statistikk, spansk tekst:

   Forklaringer til nettsida ovenfor:

   • "Nombres de los residentes" ('Fornavn i befolkninga, bosatte'), bl.a. kjønn, og lister med ulikt omfang
   • "Apellidos de los residentes" ('Etternavn i befolkninga'), bl.a. etter hvor i landet de er bosatt ("residencia") eller født ("nacimiento"), eller opphavsland ("País de nacionalidad"). Skriv enkeltnavn i søkeboksen ("Escriba un apellido?") og velg ett av alternativa under boksen.
   • "Nombres de los recién nacidos" ('Fornavn på nyfødte'). Velg år i rulemenyen og trykk "Ir". Dernest er det valg om å laste ned ei fil. Valga er hele landet ("Nacional") eller en provins.

   Vanlige fornavn, offisiell statistikk, engelsk tekst

    

   Italia

   (7.10.21)

   Fødte

    

   Litauen

   (12.7.23)

   Fødte første halvår 2023. Offisiell statistikk.

   Fødte hvert år siden 1999. Både 20 på topp-lister og bruk av enkeltnavn siden 1999.

    

   Estland (mer kan komme)

   Offisiell statistikk, fødte

   Fødte i 2020 (medieoppslag, med foreløpige tall for 2020 den 28.1.21, fra offisiell statistikk)

   Privat side: Årlige bygd på offisiell statistikk, månedlige med uklar kilde

    

   Polen

   (8.10.21)

   Fødte Det er atskilte lister for jenter og gutter hvert år. ("w I połowie" betyr 'i 1. halvår')

   Etternavn ("Najpopularniejsze nazwiska") for alle i Polen for hvert kjønn (lagt ut av polske myndigheter 5.2.2015):

   • Liste med 100 på topp nederst på samme side.

   Geografisk utbredelse av etternavn

    

   Ungarn

   (7.10.21)

   Fødte

   • Ifølge nettsida er det henta fra offisiell navnestatistikk.

   Godkjente fornavn i Ungarn (Ungarske Akademi):

   • Guttenavn ("Férfinevek") og jentenavn ("Női nevek")

    

    Slovenia

    (7.10.21)

    Navnestatistikk, med engelsk tekst: http://www.stat.si/ImenaRojstva/en

    Det er menyvalg for blant annet hele folket og for fødte.

     

    Ukraina

    (23.3.22, for 2021)

     

    Fødte 2021, Lviv-regionen. Det er ei nettside for myndighetene i Ukraina (gov.ua).

    Teksta som det er lenka til, er transkribert nedenfor. Det er gjort med flere transkripsjonssystem. De er i bruk for det kyrilliske alfabetet brukt for ukrainsk. For hvert navn er det først til norsk system (Språkrådet) og deretter til flere system som blir brukt på engelsk og av ukrainske myndigheter. ISO-transkripsjon, som blir brukt bl.a. i bibliotek, er ikke brukt nedenfor. De ulike transkripsjonssystema er vist nederst på denne sida om ukrainske etternavn.

    Uttaler er satt opp i firkant-klammer. STORE bokstaver står for trykk. Nyanser av bl.a. e- og a-uttaler er ikke vist. For noen navn er det ført opp hvilke mer kjente navn i Norge som de tilsvarer.

     

    2021

     GutterJenter
    1Matvij / Matviy / Matvii [mat-VIJ] (= Mateus, Matias]Sofija / Sofiya / Sofiia [så-FI-ja]
    2Maksym [mak-SIM]Anna [ANN-a]
    3Artem [ar-TEM]Viktorija / Viktoriya / Viktoriia [vik-TÅR-ia]
    4Davyd [da-VID] (= David)Veronika [ver-NI-ka]
    5Danylo [da-NI-lå] (= Daniel)Solomija / Solomiya / Solomiia [sålå-MI-ja] (= Salome)
    6Demjan / Demyan / Demian [dem-JAN]Jana / Yana / Iana [JA-na]
    7Oleksandr [ålek-SAN-d(e)r] (= Aleksander)Marija / Mariya / Mariia [ma-RI-ja]
    8Vladyslav [oladi-SLAO]Anastasija / Anastasiya / Anastasiia [ana-sta-SI-ja]
    9Marko [mar-KÅ]Emilija / Emiliya / Emiliia [e-MI-lija]
    10Tymofij / Tymofiy  / Timofii [timå-FIJ] (= Timoteus)Jeva / Yeva / Ieva [JE-va] (= Eva)

     

    (Listene for 2020 og 2019 fra Lviv er ikke transkribert.)

     

    Hovedkilden for statistikk i Lviv-regionen, 2022 (Головне утрівління статистики у Львівський області, 2022)

    -

     

    Fødte i 2020

    Oversatt med Google (11.11.21), dels omskrevet utdrag:

    Luna og Bogdan. Justisdepartementet kåret de mest populære navnene på nyfødte ukrainere i 2020

    Ukrainas justisdepartement uttalte at de mest populære navnene ukrainere brukte til å kalle sine nyfødte i 2020 var Artem og Sofia.

    Dette ble rapportert av avdelingens pressetjeneste.

    Departementet sa at i de fleste regioner i landet var navnene Artem og Sofia de vanligste i 2020.

    Foreldre foretrakk også guttenavn som: Matthew, Maxim, David, Nikita, Michael, Daniel, Bogdan, Andrew, Alexander, Ivan og Vasily.

    Blant jentenavnene var disse ganske populære: Anastasia, Anna, Maria, Alice, Victoria, Veronica, Polina og Luna.

    [...]

     

    Armenia

    (11.11.21)

    Fødte i 2020

     

    Canada (mer kommer)

    USA

    (24.11.17)

    Fornavn hos hos Social Security Administration, USA

    Etternavn fra 2000-folketellinga:

    • Se lange lister i filer nederst på sida.

     

    Brasil

    (11.11.21)

    Fødte i 2018. Medieoppslag bygd på offisiell statistikk.

     

    Argentina (mer kan komme)

    (7.10.21)

    Navnestatistikker, navneregler o.a. Fødte i 2015 står under "Sofía y Benjamín ..."

    Noe navnestatistikk

    Fra telefonkatalogen for Buenos Aires i Argentina, 2003, etternavn (tab. 6.1) og fornavn for begge kjønn (tab. 6.3).

     

    Chile (mer kan komme)

    (7.10.21)

    Medieoppslag bygd på offisiell statistikk:

    Offisiell statistikk, fødte første halvår 2019

     

    Australia

    (7.10.21)

    Fødte

     

    New Zealand

    (11.11.21)

    Fødte i 2020. Medieoppslag bygd på offisiell statistikk.

     

    Japan

    (7.10.21)

    Fødte i 2020, uoffisiell undersøkelse

     

    Kina

    (24.4.23)

    Topplister for flere år henta fra offisielle kilder.

     

    Sør-Afrika

    (7.10.21)

    Gå til offisiell statistikk for fødsler.

    Gå til rapport «P0305 – Recorded live births” for aktuelt år.

    Velg «Main publication».

    Søk på delkapittelet “Baby forenames and surnames in South Africa” eller noe lignende,.

     

    Telefonkataloger for hele verden

    (7.10.21)

    Informasjon om bruk av telefonkatalogner for behandling av navnesøknader i Norge:

    Telefonkataloger kan brukes til å dokumentere at navn, særlig etternavn, har tradisjon i andre land. Det er særlig aktuelt for § 3 3. ledd nr. 3, dvs. tilfeller der det ønska etternavnet er i bruk som fornavn, men ikke som etternavn i Norge. En må forsikre seg om at det er etternavnsbruk en finner, og ikke navn på firmaer og annet som ikke er etternavn. For å sikre seg mot at det ikke er uoffsielle navn som er brukt, bør dokumentasjonen omfatte noen titalls forekomster. Hvor streng en skal være bør, avhenge av hva slags annen dokumentasjon som fins i tillegg. Søk i én telefonkatalog i ett land er for svakt grunnlag fordi en ikke kan vite sikkert hva slags data det er der.

     

     

    Alt på denne nettsida ble kontrollert og endra 7.10.2021 og dagene etter. Det har også blitt lagt til navnetopper fra flere land etter det, men uten sjekk for de øvrige lenkene.

    Meld gjerne fra dersom noen av lenkene ovafor ikke virker.

    Faglig ansvarlig for nettsida: Ivar Utne, ivar.utne(KRØLL)uib.no

     

     

    Norge, 100 på topp, jenter og gutter, perioder fra 1850 til 1982