Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Hovedinnhold

Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no
 

Oversikt over medlemmer

Leder

Instituttleder
Anders Fagerjord

Sekretær

Administrasjonssjef
Siri Fredrikson

Gruppe A:
Fast vitenskapelig tilsatte

Astrid Ensslin
Keld Hyldig
Thorsteinn Indridason
Else-Berit Molde
Sigrun Åsebø


Vararepresentant 1: Anders Gullestad
Vararepresentant 2: Margunn Rauset

 

Gruppe B:
Midlertidig tilsatte

Representant: Stefan Drechsler, postdoktor

Vararepresentant 1: Marie Lund Stokka
Vararepresentant 2: Pernille Reitan Jensen

Gruppe C:
Administrativt tilsatte

Representant: Martin Myklebust

Vararepresentant 1: Linnea Reitan Jensen
Vararepresentant 2: Helga R. Vatsaas

Gruppe D:
Studenter

Avventer valg høsten 2021

 

Representanter med varaer for gruppe A og C er valgt for perioden høsten 2021 til våren 2025. For gruppe B og D er valgperioden høsten 2021 til og med våren 2022.