Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no
 

Oversikt over medlemmer

Leder

Instituttleder
Anders Fagerjord

Sekretær

Fung. administrasjonssjef
Håvard Østrem Peersen

Gruppe A:
Fast vitenskapelig tilsatte

 

Allmenn litteraturvitenskap

Representant: Arild Linneberg
Vararepresentant 1: Gisle Selnes
Vararepresentant 2: Erik Bjerck Hagen

Digital kultur

Representant: Jill Walker Rettberg
Vararepresentant 1: Daniel Apollon
Vararepresentant 2: Scott Rettberg
Vararepresentant 3: Rolf Beev

Klassisk

Representant: Aidan Keally Conti
Vararepresentant 1: Pär Ola Sandin
Vararepresentant 2: Åslaug Ommundsen

Kunsthistorie

Representant: Jørgen Bakke
Vararepresentant 1: Sigrun Åsebø
Vararepresentant 2: Per Olav Folgerø

Lingvistikk

Representant: Christer Johansson
Vararepresentant 1: Koenraad De Smedt
Vararepresentant 2: Victoria Rosén

Nordisk

Representant: Christine Hamm
Representant: Torodd Kinn

Vararepresentant 1: Endre Brunstad
Vararepresentant 2: Anders Gullestad
Vararepresentant 3: Ann-Kristin Helland Gujord
Vararepresentant 4: Odd Einar Haugen

Norskkursa

Representant: Eli Kristine Knudsen
Vararepresentant 1: Elisabeth Bjugn
Vararepresentant 2: Katrin Saarik

Teatervitenskap

Representant: Keld Hyldig
Vararepresentant 1: Knut Ove Arntzen
Vararepresentant 2: Tor Trolie

Gruppe B:
Midlertidig tilsatte

Representant: Are Bøe Pedersen, stipendiat
Representant: Marthe Grønsveen, stipendiat

Vararepresentant 1: Nina Stensaker
Vararepresentant 2: Tori Larsen

Gruppe C:
Administrativt tilsatte

Representant: Vegard Sørhus
Representant: Anna Polster

Vararepresentant 1: Asle Leidland
Vararepresentant 2: Martin Myklebust

Gruppe D:
Studenter

Representant: Markus Pold
Representant: Målfrid Bårdsnes
Representant: Eirik Fevang
Representant: Sissel-Karin Leknes Torsvik
Representant: Espen Holthe

 

Representanter med varaer for gruppe A og C er valgt for perioden høsten 2017 til våren 2021. For gruppe B og D er valgperioden høsten 2019 til og med våren 2020.