Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Hovedinnhold

Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no
 

Oversikt over medlemmer

Leder

Instituttleder
Anders Fagerjord

Sekretær

Administrasjonssjef
Aleksander Morland

Gruppe A:
Fast vitenskapelig tilsatte

Keld Hyldig
Thorsteinn Indridason
Else-Berit Molde
Sigrun Åsebø

Anders Gullestad

Vararepresentant 1: Margunn Rauset
Vararepresentant 2: Åslaug Ommundsen

Gruppe B:
Midlertidig tilsatte

Representant: Grethe Melby, stipendiat

Vararepresentant 1: Anne-Marie Kjøde Olsen
Vararepresentant 2: Johannes Grytnes

Gruppe C:
Administrativt tilsatte

Representant: Helga R. Vatsaas

Vararepresentant 1: Lisa Dalby Pedersen

Gruppe D:
Studenter

Representant: Ekaterina Vybornova
Representant: Sandra Sandnes 
Representant: Adam Erik Soot Nilsson

 

Representanter med varaer for gruppe A og C er valgt for perioden høsten 2021 til våren 2025. For gruppe B og D er valgperioden høsten 2023 til og med våren 2024.