Hjem
Matematisk institutt

Håvard Tjora: Man kommer ikke tettere på mennesker enn som lærer

Som lærer må man like å jobbe med mennesker. Gevinsten er at man får mulighet til å forme unge mennesker i starten av deres liv. Det er en av grunnene til at Håvard Tjora valgte læreryrket.

Hovedinnhold

Håvard Tjora, kjent fra blant annet Blanke Ark på TVNorge, tok turen til Universitetet i Bergen fredag 15. mars for å holde foredrag for lektorstudenter og andre interesserte. Etter å ha holdt et inspirerende foredrag om læreryrket for et fullt Auditorium pi var det en blid og opplagt Tjora som gjerne ville fortelle hvorfor læreryrket er et yrke man bør satse på. Men som 16 åring var det noe helt annet enn lærer han hadde planer om å bli.

-          Jeg ville egentlig bli dyrlege, men så fikk jeg etter hvert et innblikk i praksisen og hva det egentlig innebar å være dyrlege, og da fristet det ikke så mye lengre. Ønsket mitt var å jobbe med mennesker og læreryrket er vel det yrket hvor man jobber tettest på mennesker sammenlignet med nærmest alle yrker i Norge

Tjora valgte å satse på læreryrket og poengterer at det var flere grunner til det.

-          I tillegg til det åpenbare, det at jeg ønsket å jobbe med mennesker, så er læreryrket en unik mulighet til å være med å påvirke hverdagen til unge mennesker. Det å kunne være en del av en slik prosess fristet veldig. I tillegg var det givende å se at andre lærte noe av meg, og at jeg hadde en påvirkning på andre mennesker. På tiden da jeg valgte studier, så var det også mye oppmerksomhet rundt mobbing, og dette var også noe jeg gjerne ville jobbe for å forhindre. Dermed ble det naturlig at jeg valgte læreryrket.

Studietiden blir av de fleste beskrevet som den beste tiden i deres liv og Tjora er ikke noe unntak.

-          Studietiden var fantastisk. Det er nok den beste tiden jeg har hatt. Som student var man ikke etablert og jeg hadde frihet til å konsentrere seg om det jeg ønsket. Som student møtte jeg mange andre kloke hoder, en diskuterte og debatterte både fag og andre problemstillinger. Studentlivet var en veldig lærerik tid.

Selv om Tjora var meget fornøyd med studietiden så var det også ting han var, og er, kritisk til.

-          Lærerutdanningen i Norge er bra på det faglige, men ennå er den nok ikke like god på å forberede framtidige lærere på hva som venter dem når de er ferdige. Jeg husker selv det var en voldsom overgang og plutselig måtte forholde meg til foreldre, barnevernet og noe så elementært som karaktersetting. Studentene møter noe av dette i praksisen sin, men jeg mener ennå at studiene må fokusere enda mer på det som skjer utenfor klasserommet slik at man er forberedt på det. Det kunne med fordel vært en større profesjonsdiskusjon om profesjonskrav i læreryrket, hvor man passer på å lære studenter om virkeligheten både i og utenfor klasserommet.

Tjora er meget engasjert i lærerutdanningen i Norge og fremhever studentene sin makt over eget utdanningsløp.

-          Studenter som utdanner seg som lærere eller lektorer må engasjere seg om institusjonene ikke gir dem den utdanningen de mener de har krav på. Engasjer deg i studentorganisasjoner og vær en klar stemme, så vil ting gradvis endre seg. Det aller viktigste er uansett studentene selv. De må holde hverandre oppe, diskutere med hverandre og bruke hverandre når de møter ulike problemer enten på skolen eller i praksis. Det lærer man utrolig mye av.

Selv om han har sine kritiske betraktinger så er han tydelig på at læreryrket er noe han anbefaler, forutsatt at man liker å arbeide med mennesker.

-          Studenter som tenker på å søke lærerstudier må like å jobbe med mennesker. Som lærer er man på jobb for å hjelpe unge mennesker og det er utrolig givende. I tillegg blir man husket og får annerkjennelse. Jeg blir ennå spurt om jeg er barnebarnet til fysikklærer Erling Tjora, selv om det er 30 år siden min bestefar døde. Det viser tydelig at en lærer setter spor etter seg.

De neste årene vil mange norske lærere pensjonere seg og det vil bli et økende behov for gode kvalifiserte lærere, spesielt i realfag i norsk skole. Tjora er ikke tvil når vi spør han om hvorfor ungdommer bør søke seg inn på lærerutdanningen.

-          Lærere er den eneste arbeidskraften du ikke kan importere fra utlandet. Hele Norge vil rakne uten lærere og det vil fremover være et økende behov for gode lærere i norsk skole. Jeg blir ofte oppsøkt av elever fra videregående som sier de ønsker å jobbe med mennesker, men de har aldri tenkt tanken på at de kan bli lærere. Ønsker du å jobbe tett på mennesker og liker du å hjelpe andre, så er læreryrket noe du bør vurdere.

Tjora bruker ofte tid i sine foredrag på å vise hvor morsomt og spennende matematikk og naturfag kan være. Derfor er han også litt forundret over at realfag har fått et stempel som «u-trendy» og «vanskelig» av mange.  

-          En  ting som nok er medvirkende er at realfagsbøker ofte er vanskelig tilgjengelige og inneholder vanskelig språk. Ofte må man studere og lese på en annen måte i møte med realfag, og det kan være vanskelig for noen. Heldigvis så tror jeg vi er på rett vei. Bruksverdien til realfagene, og mulighetene som ligger fremfor studenter som kan realfag er mye mer synligjort nå enn før. Det er viktig å vise hva man kan bruke for eksempel matematikk til, det å vise anvendelsene, for da forstår også studentene mer og ser mulighetene.

Det er en engasjert lærer som prater og forklarer der vi sitter i realfagskantinen en fredags ettermiddag. Før vi trekker oss tilbake så ønsker Tjora å understreke en ting.

-          Jeg har sagt det flere ganger tidligere, men liker du å jobbe med mennesker så er læreryrket ypperlig.

 

Ønsker du å bli lærer? Universitetet i Bergen tilbyr integrerte lektorutdanninger i flere fagretninger: Klikk her for mer informasjon.