Hjem
Matematisk institutt

Statistics

Statistikk er fagfeltet som dreier seg om prinsippene og metodene for å samle inn og analysere kvantitativ informasjon. Statistikk kan anvendes overalt hvor det fins data, og i dagens samfunn hvor det lagres og genereres data hele tiden, er det et økende behov for statistikere. Aktuarfag er betegnelsen på fagfeltet som benytter statistiske og matematiske metodar for å løse problemstillingar innen forsikring og finans. Som aktuar analyserer du risiko og finansielle effekter av fremtidige hendelser. Og som en av to institusjoner i Norge, tildeler UiB aktuarkompetansen.

Hovedinnhold

Utdanningsmuligheter:
Gruppen har ansvar for en bachelorgrad i statistikk og en mastergrad i statistikk med tre mulige studieretninger som er matematisk statistikk, dataanalyse og finansteori og forsikringsmatematikk. I tillegg har gruppen ansvar for en 5-årig profesjonsutdanning i aktuarfag. Se de enkelte programmene:

Å studere statistikk og aktuarfag gir deg en framtidsrettet og ettertraktet kompetanse som gir mange jobbmuligheter. I dag arbeider det statistikere og aktuarer innen livsforsikring, skadeforsikring, finans, kapitalforvaltning, medisinske forskningsmiljø, industri, olje og gass samt offentlig forvaltning. Se mer på Matematisk institutts karrieresider. 

Forskning:
Faggruppen i statistikk ved Matematisk institutt forsker på problemstillinger innen bio- og medisinsk statistikk, beregningsorientert statistikk, statistisk metodeutvikling, spesielt tidsrekker, samt finans og forsikringsmatematikk. Du kan lese mer om noen av disse forskningstemaene i linkene til høyre.

Gruppen er et av de største fagmiljøene i Norge innen statistikk, og gruppen samarbeider med forskere ved andre institutt ved UiB og en rekke institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. 
 

Faste vitenskaplige ansatte:

Stein Andreas Bethuelsen
Yushu Li
Hans J. Skaug
Bård Støve
Hans A. Karlsen
Jan Bulla
Iain Johnston

Professor II:
Antonello Maruotti
Andreas Størksen Stordal

Postdocs:
Kristian Gundersen

Emeriti:
Trygve Nilsen
Dag Tjøstheim
Ivar Heuch