Hjem
Matematisk institutt

Nyhetsarkiv for Matematisk institutt

Gjennom Northern Lights-prosjektet skal CO₂-lagres i et evighetsperspektiv i enorme formasjoner under havbunnen i Nordsjøen. Flere fagmiljø ved UiB er involvert i det første norske karbonlagringsprosjektet.
Jordskjelv kan oppstå på grunn av menneskelege aktivitetar, tusenvis av meter nede i jordskorpa. Eit nytt senter ved Universitetet i Bergen skal finna ut meir om korleis undergrunnen vert deformert.
Vinnergruppa er kåret — med en løsning som vil kunne ha stor effekt for å begrense plastforbruket og forsøplingen gjennom syv dager med fest og sosialisering.
Matematisk institutt tilbyr høsten 2020 to nettbaserte videreutdanningstilbud i statistikk og datascience med R.
Med realfag får du verktøyene til å løse utfordringer. I august tar Universitetet i Bergen mot rekordmange nye realister.
Holmboeprisen tildeles årlig til en lærer eller en gruppe lærere som har utmerket seg i matematikkudervisning i norsk skole. Vinneren av årets Holmboepris er alltid på jakt etter nye undervisningsmåter som kan gi elevene en dypere forståelse av sammenhenger i matematikkfaget.
Holmboeprisen tildeles årlig til en lærer eller en gruppe lærere som har utmerket seg i matematikkudervisning i norsk skole. Vinneren av årets Holmboepris er alltid på jakt etter nye undervisningsmåter som kan gi elevene en dypere forståelse av sammenhenger i matematikkfaget.
Verda står ovafor store samfunnsutfordringar. Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke ein revidert strategi som syner at naturvitskap og teknologi er naudsynt for ei berekraftig samfunnsutvikling.
Kan 11 studenter forhindre at det kommer mer plast i havet? Sammen med fire forskere fikk studenter fra UiB presentert en svært utfordrende problemstilling – kanskje umulig vil noen si. 
11 studenter, 4 forskere, 48 timer. Klarer de å forhindre at mer plast kommer ut i havet? Følg med, få svaret i februar. 
Forskere ved UiB og Imperial College i London har utviklet et nytt verktøy for å forutsi hvordan progressive sykdommer som kreft og malaria utvikler seg hos den enkelte pasient. Verktøyet avdekker også hvordan bakterier blir resistente mot legemidler.
Han liker å være godt forberedt og bruker studentaktive læringsformer og eksempler fra næringslivet. Det setter studentene pris på. Fysikkprofessoren er årets underviser ved MatNat-fakultetet 2019.
Med ditt student- og ansattkort har du fra 21. august tilgang til biblioteket frem til kl. 22.00 på hverdager, og kl. 08.00-20.00 på lørdager og søndager
Når det pumpes vann ned i undergrunnen for å øke produksjonen av olje, gass eller jordvarme, kan det oppstå menneskeskapte jordskjelv, også etter at pumpingen har stoppet. Nå har forskere funnet ut hvorfor.
Det er ingen motsetning mellom å hoppe på trampoline på "Newton" og beskrive relativitetsteorien i det konservative tidsskriftet Minerva, mener fysiker Inga Strümke. Nå verdsettes innsatsen med Den store formidlingsprisen for 2019.
Abelprisvinnar Karen Uhlenbeck besøkte Bergen og løyste oppgåver med 200 skuleelevar i Botanisk Hage. Abelprisen gjer at ho kjenner eit stort ansvar.
Fredag 27. april ble det arrangert poster workshop for stipendiater og postdocs, noe som var veldig populært!
Torsdag 28. mars startet Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag opp med et nytt konsept: Kunnskapseplet - PopVit i biblioteket! Førstemann ut var Professor Bodil Holst fra Institutt for fysikk og teknologi, med foredraget Nanoteknologi - hva er det?

Sider