Hjem
Matematisk institutt

Nyhetsarkiv for Matematisk institutt

MAT625 - Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget, er et videreutdanningstilbud for lærere.
Fredag 16. februar ble det for første gang arrangert møte for matematikk-studerende jenter i Norge. Til Læringsarenaen i Nygårdsgaten 5 kom ledende kvinner innen mattefeltet og holdt presentasjoner om historikk, likestilling, matteproblemer og muligheter i arbeidslivet.
Sigve Tjøtta døde 28. august, 93 år gammel.
Tverrfaglig samarbeid, prioritering av tid og ved å hoppe på mulighetene som har bydd seg, har professorene Martin Fernø, Jan Martin Nordbotten og Atle Rotevatn åpnet verdens øyne for porøse medier og mulighetene som ligger i karbonfangst og -lagring.
Vår kloke venn og generøse veileder, professor Kristian Barstad Dysthe, døde 30. juli, nær 86 år gammel.
Kunstig intelligens, datasikkerhet og modellering bygger på avansert matematikk. For å fortsette den rivende utviklingen trenger matematikere å møtes og utforske det sosiale livet til matematiske objekter via kategoriteori.
CEDAS, the Center for Data Science at the University of Bergen, and NORBIS, the Norwegian Research School in Bioinformatics, Biostatistics, and Systems Biology, invite both starting and experienced data scientists to an exciting joint summer school on data science and its biomedical applications from 7-11 August 2023.
Kunngjøring av resultat fra instituttrådsvalget 2023
Henrik Kalisch og Magnus Svärd ved Matematisk institutt har rodd i land 2.7 millioner euro fra Horizon Europe. Pengene skal brukes på å utdanne 10 doktorgradsstudenter og forske på bølgevarsling.
Det skal i 2023 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2023-31.7.2024. Frist for å nominere kandidater er 20. mars kl. 12:00.
An exciting seminar about combining evolutionary optimization algorithms with experimental, atomistic resolution target data to create a semi-automated tool for building high-fidelity molecular dynamics models.
En ny artikkel i tidsskriftet Cell Systems viser at alle cellulære «kraftverk», som mitokondrier, plantekloroplaster og flere, har utviklet seg i henhold til et universelt sett med regler.
Matematiker i Norges møtes for andre gang
The Center for Data Science (CEDAS) is organizing a networking event, combining scientific sessions on foundational and applied data science with a teaching-related session, discussion groups, and social activities to further facilitate research collaboration among the center’s members (and beyond).
Det siste året har vist hvor utsatte vi er for ustabil energiforsyning. Mindre tilgang på olje og gass har sendt prisen til værs og gjør at mange europeere nå må spare inn på oppvarming, matlaging og annen energibruk......
Opp mot 8000 bergensere tok turen til Marineholmen. Slik var kunnskapsfestivalen til realfagene med venner.
Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelses satsing på matematikk i Norge har styrket fagmiljøene i Norge, viser en evaluering. Nå får prosjektet Ren Matematikk i Norge forlenget støtte.
Den 6. april 2022 fikk Tor Espen Kristensen som til vanlig jobber ved Stord videregående skole tildelt Holmboeprisen for 2022. Det som er mindre kjent er at størsteparten av sin stillingsprosent har Tor Espen Kristensen på UiB ved Matematisk institutt der han arbeider innen videreutdanning.

Sider