Hjem
Norsk medborgerpanel
Norsk medborgerpanel i media

Har koronaen gitt oss klimahåp?

Medlem av forskingsgruppa for klima og miljø i Norsk medborgerpanel, Thea Gregersen, svarer på hvordan pandemien kan ha påvirket håpet vårt om å finne løsning på klimaproblemet i ekspertintervju med <2°C og på TV2 Nyhetskanalen.

Thea Johansen Gregersen
Foto/ill.:
Judith Dalsgård

Hovedinnhold

Gregersen er stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi og Senter for klima og energiomstilling (CET). Hun har de siste årene publisert en rekke saker under Energi og Klima sin temaside "Folk mener". I disse sakene blir de nyeste svarene fra klimarelaterte spørsmål i Norsk medborgerpanel presentert. Noen av sakene har tidsserier helt tilbake til 2014. 

Nylig ble Gregersen intervjuet til magasinet <2°C om hva som har skjedd med folks bekymring for klimaendringer i løpet av pandemien. Intervjuet er tilgjenglig for alle og kan leses her. 

I forrige uke var også Gregersen gjest hos aktualitetsprogrammet "Norske tilstander" på TV2 Nyhetskanalen der hun la frem de samme dataene.