Hjem
Michael Sars-senteret
Nyhet

Michael Sars-senteret hedrer pionér med nytt navn

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi bytter navn til Michael Sars-senteret for å hedre en av Norges mest betydningsfulle marinbiologers ekstraordinære bidrag til vitenskapen. Senteret blir nå en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Portrait of Michael Sars
Michael Sars (1805 - 1869).
Foto/ill.:
Andreas Mathias Anderssen/ Universitetsbiblioteket

Hovedinnhold

I løpet av sin produktive karriere beskrev den bergenske marinbiologenMichael Sars (1805 – 1869) mer enn to hundre marine arter som han hadde samlet i vestlandsfjordene. Sars var Norges mest betydningsfulle naturforsker i første halvdel av 1800-tallet, og grunnla landets sterke akademiske tradisjon innen havforskning.

For å hedre Michael Sars’ ekstraordinære bidrag til vitenskapen, endrer Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi navn til Michael Sars-senteret. Samtidig blir senteret innlemmet i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

– Med det nye navnet har Michael Sars-senteret som mål å bygge bro mellom arven fra en norsk lysende og banebrytende marin zoolog og 2000-tallets marine biovitenskaper som bruker banebrytende teknologi for å adressere grunnleggende spørsmål som har bred innvirkning på presserende moderne utfordringer," sier direktør for Michael Sars-senteret, Lionel Christiaen.

– I den samme brobygger-ånden har senteret som mål å åpne dørene og være et lokalt, nasjonalt og internasjonalt knutepunkt med et levende og mangfoldig miljø for forskere på marint liv," sier han.

Studerer marine organismer

Michael Sars-senteret ble etablert i 1997 som et selvstendig forskningssenter, og ble 1. januar 2023 innlemmet i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Mat.nat.) ved Universitetet i Bergen.

Senteret studerer den unike molekylære og cellulære biologien til marine organismer innenfor det brede feltet av marin biovitenskap, alt fra molekylær-, cellulær- og utviklingsbiologi til nevrovitenskap, genomikk, systembiologi og evolusjon.

Som en av de første partnerne til European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i 2003, fungerer Michael Sars-senteret som et nasjonalt strategisk aktivum for norsk marin biovitenskap.

Styrker Mat.nat. på marin forskning

– Michael Sars var en pioner innen sitt felt. I dag gjenspeiles Sars' nysgjerrighetsdrevne marine forskning i Michael Sars-senterets engasjement for marin molekylærbiologi, inkludert dets prestisjetunge eksternt finansierte prosjekter. Tilføyelsen av Michael Sars-senteret til Mat.nat. er i seg selv et viktig tillegg til vår forskningsportefølje. I tillegg styrker det også fakultetets satsing på marin forskning, et forskningsfelt der UiB har fått en global lederrolle. Det er en stor glede å ønske senteret velkommen til oss, sier Gunn Mangerud, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Navneendringen vil bli feiret på Michael Sars-senteret på Høyteknologisenteret 31. januar 2023. Under arrangementet åpner vi en utstilling av Michael Sars’ illustrasjoner, som nylig ble oppdaget i Manuskript- og librarsamlingen ved UiB. Sars brukte fine kobberplategraveringer for å dokumentere organismene han studerte.

Michael Sars book scan

Bokomslag og illustrasjon fra Michael Sars-boken "Beskrivelser og iagttagelser over nogle mærkelige eller nye i havet ved den bergenske kyst levende dyr".

Foto/ill.:
Scanned by Ola Søndenå

Om Michael Sars-senteret

  • 1997: Sars International Centre for Marine Molecular Biology ble etablert
  • 2003: Første partner av European Molecular Biology Laboratory (EMBL).
  • 2015: Senteret ble innlemmet I Universitetet i Bergen som et uavhengig forskningssenter. Senteret har seks forskningsgrupper og en assosiert forskningsgruppe og har 58 ansatte fra 22 nasjonaliteter. Studerer arter som tunikatene Oikopleura og Ciona, sjøanemonen Nematostella og leddormene Malacoceros fuliginosus og Dimorphilus gyrociliatus.
  • 2023: 1. januar ble senteret en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.