Hjem
Michael Sars-senteret
News

UiB vertskap for europeisk ekspedisjon

Traversing European Coastlines (TREC) er en kontinentomfattende ekspedisjon som tar for seg miljøutfordringer langs Europas kyster. På sitt nordligste stopp hadde teamet base på Espegrend marinbiologiske stasjon hvor Universitetet i Bergen var vertskap.

Neste
Researcher on the field
Severin-Luca Bellè, feltforsker på TREC-ekspedisjonen, tar notater i felten mens en aerosolprøvetaker samler partikler i luften i Gravdalsviken i Bergen.
Foto/ill.:
Marion Lebouvier
1/5
Researcher processing samples
Hugo Berthelot, forsker ved IFREMER og TREC Shallow Water Sampling Coordinator, filtrerer vannprøver i EMBLs mobile laboratorium i Gradalsviken i Bergen.
Foto/ill.:
Marion Lebouvier
2/5
Researchers on the field
Roman Dubreucque (t.v.) og Joanna Zukowska, vitenskapelig medarbeider og midlertidig laboratorieleder for CBB-enheten, behandler sedimentkjerner som ble samlet inn i Gravdalsviken.
Foto/ill.:
Marion Lebouvier
3/5
Researchers processing samples
Irena Provaznikova (t.v.), Training Laboratory Officer og TREC-frivillig, og Roman Dubreucque, frivillig forsker, utfører foreløpige analyser av prøver innsamlet i Gravdalsviken i et mobilt EMBL-laboratorium på Espegrend biologiske feltstasjon.
Foto/ill.:
Marion Lebouvier
4/5
Soil sample on an instrument
En jordprøve tilføres et bærbart instrument som måler tilstedeværelsen av organiske forbindelser i prøven i det mobile EMBL-laboratoriumet på Espegrend biologiske feltstasjon i Bergen.
Foto/ill.:
Marion Lebouvier
5/5
Tilbake

Hovedinnhold

TREC-ekspedisjonen er et prosjekt igangsatt av European Molecular Biology Laboratory (EMBL) for å undersøke hvordan menneskelig aktivitet påvirker økosystemene langs kysten. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Tara Ocean Foundation, Tara OceanS Consortium og European Marine Biological Resource Centre (EMBRC). Fra april 2023 til juni 2024 skal et forskerteam drive med systematisk prøvetaking til havs om bord på skonnerten Tara og på land på 120 steder langs kysten i 22 europeiske land. Under hele ekspedisjonen stiller 70 vitenskapelige institusjoner med infrastruktur på land, blant annet Institutt for biovitenskap (BIO) og Michael Sars-senteret ved Universitetet i Bergen.

I Norge, som er det nordligste punktet på den europeiske ekspedisjonen, ble TRECs mobile laboratorieteam innkvartert på Espegrend, en feltstasjon for EMBRC-Norway som har vært drevet av Institutt for biologi siden 1957. "Espegrend ligger midt i et senter for marint biologisk mangfold, ikke bare i Norge, ikke bare i Skandinavia, men i hele Nord-Europa", sier Henrik Glenner, professor ved BIO og leder for EMBRC-Norge. "UiB prøver å være det ledende marine universitetet i Norge. Det er viktig for oss å kunne bidra til store europeiske forskningsprosjekter som dette."

"Espegrend ligger midt i et senter for marint biologisk mangfold, ikke bare i Norge, ikke bare i Skandinavia, men i hele Nord-Europa" - Prof. Henrik Glenner

I tillegg til lokal infrastruktur er TREC avhengig av spesialtilpassede mobile laboratorier som bringer toppmoderne teknikker direkte ut i felten. De gjør det mulig å analysere og lagre prøver, og hjelper lokale forskere med å få kontakt med TREC på utvalgte stoppesteder underveis. "Vi prøver alltid å få forskere ved vertsuniversitetet til å bruke utstyret fra det store mobile laboratorietv. Vi har eksperter som introduserer utstyret og støtter dem slik at prosjektet deres kan dra nytte av teknologien", forklarer Valerie Helene Maier, koordinator for TRECs feltoperasjoner.

TREC er særlig nyskapende i sin maksimalistisk tilnærming, og studerer både land og hav på nivåer som spenner fra molekyler til organismer og deres miljøer. "For mange år siden sa vi at nei, naturen er for komplisert, vi kan ta noe ut av naturen og se på det i laboratoriene vår. Nå har vi faktisk noen metoder, la oss prøve å forstå naturen i sin sammenheng”, sier Valerie Helene Maier.

Hvert prøvetakingspunkt er nøye utvalgt slik at det er mulig å registrere miljøparametere og samle inn jord, sedimenter, aerosoler og sjøvann fra havet samtidig. "Alle land er forskjellige, og derfor dekker vi hele kysten", forklarer Severin-Luca Bellè, feltforsker på TREC-ekspedisjonen. "Norge er ekstremt spesielt på grunn av sin landskapshistorie. Med isbreene som danner fjordene og samspillet mellom hav og ferskvann, ser vi på en helt spesiell type landskap og økosystem." I Bergen gir fjordenes nærhet til byen en utmerket mulighet til å sammenligne uberørt natur med tett befolkede områder.

"Kystøkosystemer er en av de viktigste typene økosystem for menneskeheten, over 50 % av befolkningen bor i kystområder. Næringskjedene, industrien og levebrødet vårt avhenger av kystøkosystemene", legger Severin-Luca Bellè til. Disse kritiske områdene er imidlertid utsatt for menneskeskapte inngrep, noe som fører til en rask nedgang i genetisk biologisk mangfold. Det er for å imøtegå denne utfordringen at TREC-forskerne gjennomfører en omfattende kartlegging av det biologiske mangfoldet og livets tilpasningsevne langs kysten.

Alle dataene som samles inn under ekspedisjonen vil være åpent tilgjengelig for det globale forskersamfunnet, noe som vil gi forskere i Norge og resten av verden et vell av muligheter i mange år fremover. "Vi er glade og takknemlige for å ha fått muligheten til å samarbeide med teamene på TREC-ekspedisjonen, og vi ser frem til fremtidige samarbeid. Ved å bygge videre på denne unike europeiske samarbeidsånden håper vi å kunne bidra til å fremme fremragende forskning innen marin biovitenskap gjennom slike inspirerende initiativer", sier Lionel Christiaen, direktør for Michael Sars-senteret.

Truck parked near the fjord

Et mobilt EMBL-laboratorium er parkert foran Espegrend biologiske feltstasjon.

Foto/ill.:
Pawel Burkhardt