Hjem
Middelalderklyngen
middelalderforum

Skrift i mellomnorske diplomer: Et vitnesbyrd på den vestnorske skrivertradisjonen

Velkommen til foredrag om skrift i mellomnorske diplomer ved Tonje H. Waldersnes, masterstudent i norrøn filologi ved UiB.

Faksimile fra middelaldermanuskript
Et diplom med datering 20. februar 1306, fra Norheim i Vestland. Teksten forteller om et skifte av eiendom, og er datert med henvisning til kroningen av kong Håkon. Skriften kan nesten forveksles med en bokskrift, og er jevnt og vakkert ført opp med lettleselige former.
Foto/ill.:
Manuskript- og librarsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Hovedinnhold

Masterstudent i norrøn filologi, Tonje H. Waldersnes, holder foredraget Skrift i mellomnorske diplomer: Et vitnesbyrd på den vestnorske skrivertradisjonen.

Tradisjonelt sett regner man at den latinske skriften ble introdusert her i Norden gjennom misjonerende munker på 1100-tallet, flere hundreår etter at den først ble tatt i bruk. Skriften hadde da allerede vært igjennom ulike trender og forbedringer, moteuttrykk og tidsbesparende tiltak, hvor man kan følge en daterbar kronologi fra majuskel til uncial, karolingisk minuskel og gotisk skrift. Den forsinkede innførselen til Norge resulterte i en lettere sammenblandet miks med elementer fra flere av skrifttypene på veien gjennom middelalderen. Dette gjør det vanskelig å datere den norske skriften, og man tyr gjerne til å tolke ord og stavelser istedenfor, eller gjerne samtidig. 

Studien av selve skriften og dens datering, paleografi, blir som regel brukt på bokskrift fremfor dokumentskrift, ofte begrunnet med at den kursive gotiske skriften virker begrenset til dokumenter, eller at så mange flere dokumenter enn bøker har overlevd tidens tann og det vil derfor være mer oversiktlig å vise til variasjoner i bokskriften heller enn det motsatte. Eventuelt også at dokumentene allerede har en datering påført og derfor ikke trenger et slikt grunnlag, i strake motsetning til kodekser som ofte ikke er datert i det hele tatt av skriveren! Resultatet har derfor vært at skrifttrekkene i diplomer dessverre er lite undersøkt til tross for at én skriver gjerne har produsert begge deler, og at dokumentskrift og bokskrift har hatt innvirkning på hverandre for ny og utvidet bruk.

Dette foredraget vil derfor vise et utvalg av bokstaver og deres variasjoner hentet fra en håndfull diplomer produsert her på Vestlandet mellom 1300 og 1500. At dokumentskrift kommer i flere former vil bli demonstrert gjennom flotte bilder, og bokstavvariasjonene er hentet fra en helt fersk kvantitativ analyse gjort for en masteroppgave i norrøn filologi.

Formålet med foredraget er å vise hvordan skriften i diplomene ikke bare endrer form og uttrykk etter hånden som fører (fjær-)pennen, men også etter  trendene som ellers dukker opp i de kontinentale skrivermiljøene, og plasserer så de vestnorske skriverne i et større (geografisk) skriftperspektiv enn tidligere antatt.