Hjem
Mohn ernæringsforskningslaboratorium

Hovedinnhold

MALNUTRA-studien ble satt i gang som et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, basert på tidligere studier om punktprevalens av ernæringsmessig risiko. Målet med studien er å undersøke underliggende årsaker til ernæringsmessig risiko og underernæring, og undersøke konsekvensene av denne tilstanden. 

Rekruttering av pasienter startet i september 2017 og var ferdig i desember 2019, med 350 pasienter inkludert. 

Denne prospektive kasus-kontroll-studien undersøker flere faktorer som er assosierte med ernæringsmessig risiko hos pasienter innlagt på sykehus, blant annet funksjonelle og antropometriske målinger, livskvalitet og kognitiv funksjon. Videre vil studien gi data om spesifikke næringsstoffmangler som er assosierte med underernæring, og undersøke potensielle biomarkører for underernæring. 

Dataene fra studien vil gi mer informasjon om effekt av underernæring som årsak til sykdomsprosessen, inkludert re-innleggelser og dødelighet. Resultatene fra studien vil bli brukt til å forbedre screening og diagnostisering av ernæringsmessig risiko og underernæring, og i et lengre perspektiv til å utvikle persontilpassede behandlingsalternativer.