Hjem
MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner
Nyhet

Ny doktorgradsstipendiat i MUCS

Ida Kvilhaug Sekanina har begynt som doktorgradsstipendiat i MUCS prosjektet.

illustration photo
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Ida Kvilhaug Sekanina har begynt som doktorgradsstipendiat i MUCS prosjektet. I prosjektet sitt tar hun sikte på å undersøke hvordan norske lokalsamfunn møter vår tids store globale utfordringer; klimakrisen og koronapandemien. Gjennom etnografisk metode er hun opptatt av å forstå hvordan ulike aktører opplever og fortolker disse fenomenene.  

Prosjektet er knyttet til et større tverrfaglig forskningsprosjekt, Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and the COVID-19 Pandemic” (MUCS), på tvers av Institutt for informasjons- og medievitenskap og Senter for klima og energiomstilling (CET).  

Ida har master i medievitenskap fra UiB, hvor hun studerte hvilke prosjekter som fantes i mannsdebatt- og aktivisme på Facebook. Hun har tidligere drevet med både transkribering av intervju og datainnsamling som vitenskapelig assistent ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

"Både utdannelsen min og mine faglige interesser kretser rundt mediebruk, internettkultur, demokrati og ulike deloffentligheter. Nå ser jeg frem til å dra nytte av denne kunnskapen gjennom å fordype meg i ulike klimadiskurser, og etter beste evne forstå den kanskje største og viktigste samfunnsendringen i vår levetid", forteller hun.