Hjem
MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner
MUCS

Nytt postdoktorprosjekt i MUCS

Hilde Sakariassen har begynt som postdoktor i MUCS med sitt prosjekt 'The tale of two cities – the duality of digital technology for inexperienced users in a societal crisis'

Hilde Sakariassen
Foto/ill.:
Christian Huseby

Hovedinnhold

Hilde Sakariassen har begynt som postdoktor i MUCS prosjektet. Hun vil bruke Covid-19 pandemien som et utgangspunkt for å studere erfaringene til uerfarne brukere av digital teknologi. Hun spesielt opptatt av eldre mennesker sine erfaringer av digital teknologi og hvordan disse oppleves som en del av hverdagen.  Du kan lese mer om prosjektet her

"Vi lever i et samfunn der en rekke tjenester allerede er digitalisert. Med pandemien kom budskapet om sosial distansering, og dagligdagse gjøremål ble i økende grad digital ved at de fysiske alternativene forsvant. Hvordan opplevde ikke-brukere eller svake brukere av internett og denne overgangen, og hvilke erfaringer har de gjort seg i de ulike stadiene av den sosiale nedstengingen av samfunnet? I dette prosjektet benytter jeg etnografisk metode for å fordype meg i perspektivene og opplevelsene til mennesker som står på utsiden av den digitale samfunnsutviklingen."

Hilde Sakariassen forsvarte nylig doktorgradsavhandlingen sin, ‘Social network sites as arenas for public discourse: perception, participation and experience’, der hun forsket på hvordan sosiale medier oppleves som offentlige arenaer, og hvordan brukere opplever sin egen og andres deltakelse i disse arenaene. Hennes forskningsinteresser er spesielt knyttet til publikumsstudier og opplevelser av mediebruk.