Hjem
MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner
Forskning

Ny studie om betydningen av smittetall i nyhetene under koronapandemien

I sin nyeste artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet Journalism, undersøker postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl og professor Brita Ytre-Arne hvordan nyhetsbrukere opplevde bruken av statistikk i journalistikken under COVID-19 pandemien

Covid 19 pandemic metrics over spread of virus
Foto/ill.:
Markus Spiske

Hovedinnhold

Under COVID-19-pandemien vendte folk seg til nyhetsmediene for å få informasjon om den pågående krisen. Bruken av smittetall og annen statistikk var en sentral del av den journalistiske rapporteringen om hvordan viruset spredte seg, spesielt i det første året av pandemien. Infeksjons- og dødelighetsraten ble brukt av media, regjeringen og helsemyndigheter for å indikere alvoret i situasjonen.

Pandemien fremmer spørsmålet om hva innbyggerne trenger og ønsker seg fra journalistikk i en global krise. I denne artikkelen analyserer Dahl og Ytre-Arne ett spesielt aspekt ved nyhetserfaringer under pandemien: hvorfor mange var opptatt av å overvåke tall for infeksjonstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall, og hvilken rolle journalistiske nyhetskanaler spilte i denne sammenhengen. De spør hvorfor denne overvåkingen virket meningsfull for nyhetsbrukere, og hva disse erfaringene kan fortelle oss om journalistikkens rolle i det pandemiske informasjonsmiljøet. Analysen bygger på kvalitativ forskning utført i Norge i 2020.

Et sentralt funn var interesse for tall. Folk fortalte oss at smittetall utgjorde den mest verdifulle informasjonen de kunne få fra pandeminyhetene. - Ragnhildson Dahl og Ytre-Arne

Informantene karakteriserte stemningen tidlig i pandemien som usikker og prekær, og å følge med på infeksjonsraten ble en viktig del av deres nye, intensiverte nyhetsmedierepertoar.

Smittetallet fungerte som en form for værmelding i en vinterstorm – konsis og praktisk informasjon om et komplekst stort bilde. - Ragnhildson Dahl og Ytre-Arne

Også informanter som ønsket å unngå pandeminyheter fant det daglige smittetallet nyttig for å ta beslutninger. De brukte infeksjonsraten til å vurdere risiko – ikke bare når det gjaldt trusler mot egen eller andres helse, men også for å kunne planlegge jobb, reise og familiesammenkomster, og vurdere faren ved dagligdagse handlinger som innkjøp eller bruk av offentlig transport.

Folk ønsket at nyhetene de sjekket jevnlig, inkludert norske lokale og regionale medier, skulle rapportere om smittetall. Flere nevnte også at de oppsøkte VG.no spesielt fordi de satte pris på hvordan VG visualiserte smittetall på forsiden av nettavisen.

Informantene forklarte sin interesse for smittetall som et middel for å forstå pandemien, ha kontroll over situasjonen og bestemme sin egen respons. Dahl og Ytre-Arne argumenterer for at dette ikke bare handler om praktisk mestring, men bør sees på som en strategi for å håndtere frykt og angst i en svært usikker situasjon.

Artikkelen gir nye perspektiver og forståelse for bruken av nyheter under global krise som COVID-19-pandemien.

John Magnus Ragnhildson Dahl og Brita Ytre-Arne er begge tilknyttet forskningsgruppen for studier av publikum og bruk av medier (Mediebruksgruppen) og gruppen med forskere som jobber med Understanding Media Experience ved forskningssenteret MediaFutures.

Les hele artikkelen her: "Monitoring the infection rate: Explaining the meaning of metrics in pandemic news experiences"