Hjem
Avdeling for naturhistorie

Internasjonale karplanteherbariet

Generalherbariet omfatter resten av verden og består av ca 100 000 objekter.

Feltarbeid på Madagaskar, Palicourea sp
Feltarbeid på Madagaskar, Palicourea sp
Foto/ill.:
K. Kainulainen

Hovedinnhold

Viktige innsamlinger er fra Iran og Afghanistan (Per Wendelbo m.fl.) og av arter innen Morbær-, Nesle-, Hamp- og Almefamilien fra tropiske mellom- og Sør-Amerika (C.C. Berg m.fl.). Mesteparten av blomsterplantene i Generalherbariet er dataregistrert og fotografert. Det som gjenstår å dataregistrere er karsporeplanter, gymnospermer og noen blomsterplantefamilier i Campanulidae/Asterid II-kladen, f.eks. Apiaceae. Generalherbariet vil bli gjort tilgjengelig for søk på nett i 2022.

Karplanteherbariet har også en typesamling bestående av ca 330 objekt.