Hjem
Avdeling for naturhistorie

Algeherbariet

Algeherbariet antas å ha mellom 10 000 og 15 000 belegg .

tareskog
Produksjon av tareskogsmonteren i hvalsalen på museet.
Foto/ill.:
J. Smedmark

Hovedinnhold

Algeherbariet antas å ha mellom 10 000 og 15 000 belegg av grønnalger, brunalger, rødalger, gullalger etc., samt en del preparat fra planktontrekk. Geografisk er samlingen fokusert på Norge. Viktige innsamlere er P. Boye (makroalger), E. Jørgensen (planktonalger) og P. Svendsen. Dataregistrering av algeherbariet er foreløpig ikke påbegynt.