Hjem
Avdeling for naturhistorie

Entomologiske samlinger (ZMBN-ENT)

De entomologiske samlingene inneholder vitenskapelige samlinger av insekter og andre ledd-dyr knyttet til terrestre og limniske habitater.

 speyeria
Speyeria aglaja
Foto/ill.:
P. Djursvoll

Hovedinnhold

Den entomologiske samlingen (ZMBN-ENT) inneholder vitenskapelige innsamlinger av terrestre ledd-dyr - Hexapoda, Myriopoda, Tardigrada, Arachnoidea og Chelicerata. Mer enn 430 000 nålevende insekter er bestemt til slekt- eller artsnivå, med en del tilleggsmateriale bestemt til familienivå. Videre inneholder samlingen ca 42.000 tuber med etanol-fikserte insekter identifisert til slekt- eller artsnivå, samt 29000 insekter montert på objektglass for mikroskopi (hovedsaklig bladlus og fjærmygg). Av andre terrestre arthropoder har vi mer enn 15.000 tuber med etanol-fiksert materiale av edderkopper bestemt til art eller slekt. I tillegg har vi mer enn 1200 tørkede galler og miner.

Hovedtyngden av materialet er fra de siste 70-80 årene og er tilgjengelig for lån til andre vitenskapelige institusjoner i forskningsøyemed. Andre personer må gjøre nærmere avtale med en lokal institusjon som kan være ansvarlig for lånet. Vi har god arbeidsplass for gjesteforskere som kan besøke samlingene kostnadsfritt.