Hjem
Avdeling for naturhistorie

Ornitologi

Fugleforskningen ved Universitetsmuseet dreier seg i stor grad om evolusjonærøkologiske problemstillinger, og er ofte basert på feltundersøkelser og komparative analyser.

Boltit
Boltit
Foto/ill.:
T. Lislevand

Hovedinnhold

Studiene dreier seg gjerne om

  1. hekkebiologi, parbånd og foreldreomsorg
  2. evolusjon av kroppsstørrelse
  3. trekkfuglenes vandringer og økologi
  4. bestandsvariasjoner hos fugler, og årsaker til dette.

Vadefugler har ofte stått i fokus, men forskningen vår er ikke begrenset til denne fuglegruppen.

Studenter oppfordres til å ta kontakt med Terje Lislevand for å diskutere mulige MSc-prosjekter på fugler.

For en liste over relevante publikasjoner, vennligst se her: Link