Hjem
Avdeling for naturhistorie

Studietilbud ved Avdeling for naturhistorie

Det undervises i en rekke emner innen biosystematikk, evolusjon og paleobiologi. Våre ansatte tilbyr masteroppgaver innen systematikk og evolusjon, osteologi og paleobotanikk.

Hovedinnhold

Undervisningen er en del av undervisningsporteføljen som administreres av Institutt for biologi. For en komplett oversikt over fag og emnebeskrivelse henvises det til studentportalen ved UiB.

Avdeling for naturhistorie ved Universitetsmuseet er partner i ForBio, en nordisk forskerskole i biosystematikk. Våre ansatte har god ekspertise innen fagene evolusjonsbiologi, taksonomi og fylogenetisk systematikk, faunistikk og floristikk.

Vi underviser også i flere fag relatert til vegetasjonshistorie og faunahistorie, med vekt på fossilt materiale som pollen, frø og skjelettrester av vertebrater.