Hjem
Avdeling for naturhistorie
marine bunndyr

Materiale fra ulike forskningstokt og prosjekter (et utvalg)

En kort oversikt over materialet ved evertebratsamlingen ved Universitetsmuseet i Bergen

En ansamling av ulike marine evertebrater på svart bakgrunn
Foto/ill.:
Katrine Kongshavn

Hovedinnhold

Mareano 2007-pågående

Mareano kartlegger den norske havbunnen, og ved Unversitetsmuseet har vi materiale i fra mer enn 2000 bunnprøver tatt (primært) med grabb, RP-slede eller bomtrål. En del av prøvene mottas artsbestemt i fra Mareano, mye kommer som bulkprøver som sorteres til hovedgrupper og eventuelt videre til artsnivå av museet. Materialet ble frem til 2010 fiksert utelukkende på formalin, fra 2010 og utover tas RP-sledeprøvene og enkelte bomtrålfraksjoner på sprit. Se www.mareano.no for mer om prosjektet.

 

MIWA (GCLME og CCLME)

Marine Invertebrates of Western Africa. Omkring 700 stasjoner i fra afrikanske farvann, primært fra vestkysten av Afrika i området ved Gulf of Guinea Large Marine Ecosystem (GCLME) og Canary Current Large Marine Ecosystem (CCME) (Marokko-Angola). Prøvene er samlet inn av FF «Dr. Fritjof Nansen» med ulike redskap, og fiksert på formalin eller sprit. Museet har et omfattende globalt samarbeid på dette materialet, og arrangerte også i 2013 og 2014 to workshoper med deltagere i fra prøvenes opprinnelsesland med støtte i fra JRS Biodiversity Foundation (se https://miwa.w.uib.no/ for mer om dette). Materialet har også inngått i flere master- og doktorgrader.

 

Kartlegging støttet av Artsprosjektet

Evertebratsamlingen inngår i de fleste marine prosjektene med fokus på everterbrater som støttes av Artsprosjektet. Materiale i fra avsluttede prosjekter er deponert ved museet. Herunder finner vi prosjekter på pelsmollusker, boblesnegler, rur, en studie av Sognefjorden og en om Mørekysten, småmaneter, og nakensnegler i Sør-Norge. Per 2021 har vi prosjekter gående på evertebrater på grunn hardbunn, bunnlevende polyppdyr, annelider i dyphavet, leddsnegl og hoppekreps. Mer informasjon om pågående og nylig avsluttede prosjekter tilknyttet samlingen finner du her: [link] (åpnes i nytt vindu)

 

Forsknings- og undervisningstokt i senere tid

Svalbard (UNIS) 2007-2021: Materiale samlet inn på studentkurs i regi av UNIS. Omkring 300 stasjoner totalt, med varierende mengde materiale i fra hver. Samlet inn med mange ulike redskap, også ved dykking. Primært fiksert på sprit.
F/F ”Hans Brattström” 2000-i dag: Materiale innsamlet i fjordene rundt Bergen, hovedsakelig fiksert på sprit for bruk i ulike molekylær genetiske prosjekter. Totalt ca 200 stasjoner (nytt materiale samles inn fortløpende). 
F/F ”Håkon Mosby” Møretokt 2005 (BIO og UMB). Innsamling i fjorder på Mørekysten. Totalt ca 55 stasjoner fra omlag 60-660 m dyp. Innsamlet ved bruk av diverse skraper og sleder. Materialet er i hovedsak fiksert på sprit.
F/F ”G.M. Dannevig” BIOSKAG 1 tokt 2006 (BIO og UMB). Totalt 28 stasjoner, 20 fra kystnære strøk innsamlet ved hjelp av ulike skraper fra både hard og bløt bunn og 8 stasjoner fra dype deler av Skagerrak samlet inn ved bruk av Sneli-slede. Materialet er fiksert på sprit.
F/F ”Håkon Mosby” BIOSKAG II tokt 2009, (BIO, UMB og Artdatabanken i Sverige): Totalt ca. 150 stasjoner fra dype deler av Skagerrak. Innsamlet ved hjelp av Agassis trål, og ulike skraper og sleder. Materialet er fiksert på sprit.
F/F ”G. O. SARS” BIODEEP 2006-2009 (BIO): Kartlegging av dyreliv knyttet til hydrotermale kilder og fjellkjeder, på 500-2500 m dyp nord for Jan Mayen. Materialet er samlet inn ved bruk av ROV og sleder. Materialet er spritfiksert.
F/F ”Håkon Mosby” 1981-1987 (Torleiv Brattegard m.fl): Totalt ca 25 tokt med innsamling av bunnmateriale fra omlag 550 stasjoner. Materialet er samlet inn ved bruk av RP-slede (hovedsakelig) og D-slede. Alt materiale er opprinnelig formalinfiksert. Ca. 250 stasjoner er fra fjorder på vestlandet, Rogaland – Møre, 150 stasjoner er fra Sokkelområder og Norskerenna, fra ca 58°N til 67°N, og 150 stasjoner er fra dype deler av Norskehavet (> 600 m). 

Prosjektmateriale fra diverse miljøundersøkelser

Kystnære strøk (Senter for Anvendt Miljøforskning (SAM), Uni Research)

Universitetsmuseet i Bergen har siden 1970-tallet tatt i mot materiale (fra nåværende SAM) samlet inn fra ulike miljøovervåkingsprosjekter langs Vestlandet fra Rogaland til Nordland. Totalt ca. 2000 stasjoner. Materialet er samlet inn ved grabb og er fiksert på formalin.

Materialet er rapportert, og inneholder godt over 100 000 artsregistreringer. Prøvene er lagret på hovedgrupper. 

 

Sokkelområdene (Akvaplan-Niva, Veritas, Rogalandsforskning, SAM)

Materiale samlet inn i forbindelse med overvåking av miljøforholdene på norsk sokkel. Sokkelområdene er delt inn i 10 ulike regioner fra region 1 i Nordsjøen til region 10 i Barentshavet. Universitetsmuseet i Bergen har et stort antall prøver fra samtlige regioner som er blitt undersøkt. Materialet er fiksert på formalin.bSpesielt viktig er materiale fra grunnlagsundersøkelsene i Region 9 (Finnmark) fra 1998 og 2000, og undersøkelsene av Vøring (1998 og 2005) og Ormen Lange (2003), samt en rekke grunnlagsundersøkelser fra øvrige regioner. Tilleggsprøver fra Region 3 fra 2008, fiksert på sprit fra SAM-MARIN.